TOP 8 đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022 có đáp án, trả lời chấm với bảng ma trận kèm theo. Qua đó, góp thầy cô xem thêm để ra đề thi giữa kì 2 sách Cánh diều, Chân trời sáng chế và Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường cho học sinh của mình.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra toán 6 giữa học kì 2

Với 8 đề chất vấn giữa kì 2 môn Toán 6 này, còn giúp các em học sinh ôn luyện thật tốt cho bài bác thi giữa kì 2 chuẩn bị tới. Vậy mời thầy cô và những em học viên cùng cài đặt đề thi giữa kì II môn Toán 6 sách new miễn phí.


Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2021 - 2022

Đề thi giữa kì 2 môn Toán 6 sách Kết nối trí thức với cuộc sốngĐề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 sách Cánh diều

Đề thi giữa kì 2 môn Toán 6 sách Kết nối trí thức với cuộc sống

Ma trận đề thi thân kì 2 môn Toán 6 sách Kết nối học thức với cuộc sống

Chủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụngTổng
Cấp độ thấpCấp độ cao
TNTLTNTLTNTLTNTL

Một số nhân tố thống kê và xác suất

Biết giải pháp xử lý dữ liệu sau thời điểm thu thập tài liệu thống kê

Tính được xác suất thực nghiệm khi tung đồng xu

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,25

2,5%

1

0,5

5%

2

0,75

7,5%

Phân số và số thập phân

Nhận biết, so sánh, thực hiện các phép tính đơn giản về phân số

- Viết được lếu số từ bỏ phân số đối kháng giản

- đối chiếu được những phân số

Tìm được phân số lớn số 1 trong 1 dãy những p/s

- so sánh được 2 phân số

- tìm x

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

9

2,25

22,5%

2

0,5

0,5%

3

1,5

15%

1

1

10%

2

1

10%

17

6,25

62,5%

Hình học tập phẳng

Biết KN, độ lâu năm đoạn thẳng

Tính được độ lâu năm đoạn thẳng

Tính được độ lâu năm đoạn thẳng

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3

0,75

7,5%

1

0,25

2,5%

2

1

15%

1

1

10%

7

3

30%

Tổng

16

4

40%

6

3

30%

2

2

20%

2

1

10%

26

10

100%


Đề thi thân học kì 2 môn Toán 6 năm 2021 - 2022

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em đến là đúng nhất

Câu 1: Những phân số nào dưới đây bằng nhau?

A.

*
*
B.
*
*
C.
*
cùng
*
D.
*
*

Câu 2: Chọn tóm lại đúng:

A.

*
B.
*
frac-215" width="86" height="37" data-latex="frac-715>frac-215" class="lazy" data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cfrac%7B-7%7D%7B15%7D%3E%5Cfrac%7B-2%7D%7B15%7D">

Câu 3: Phân số nào tiếp sau đây không tối giản?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 4: Cặp phân số nào tiếp sau đây không tất cả cùng mẫu mã số?

A.

*
*
B.
*
*
C.
*
*
D.
*
*

Câu 5: thực hiện phép tính sau

*
:

Kết quả là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 6: Số nào tiếp sau đây không được viết bên dưới dạng một phân số?

A.

*
B.
*
C.
*
D. 1,5

Câu 7: Tử số của phân số

*
là số nào sau đây?

A. 4B. 3C. 3 - 4D. 4 - 3

Câu 8: Trong các xác định sau, xác định nào đúng, xác minh nào sai?

A. Phân số là một số dạng

*
, với a và b là hai số tùy ý


B. Phân số là một số dạng

*
, với a cùng b là nhị số nguyên

C. Phân số là một số dạng

*
, với a cùng b là hai số nguyên trong số đó b ≠ 0

D. Phân số là một số dạng

*
, cùng với a với b là nhì số tự nhiên trong kia a ≠ 0

Câu 9: Phân số nào dưới đây bằng phân số

*
?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 10: Trong hình vẽ, đến đoạn thẳng AB bao gồm độ nhiều năm 5 cm. Đoạn thẳng ba có độ nhiều năm bao nhiêu? Chọn xác định đúng


A. 3 cmB. 2 cmC. 4 cmD. 5 cmCâu 11: Trong hình vẽ

Chọn xác minh sai.

A. A là một đoạn thẳngB. A là 1 đường thẳngC. A là 1 điểmD. Điểm A nằm trên tuyến đường thẳng A.

Câu 12: trong hình vẽ. Chọn xác định đúng

A. Trong hình bao gồm 2 đoạn thẳngB. Trong hình bao gồm 3 đoạn thẳngC. Trong hình có một đoạn thẳngD. Vào hình không tồn tại đoạn thẳng

B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (0,25 điểm): phát biểu khái niệm hai phân số bởi nhau?

Câu 2: (0,25 điểm): Nêu cách đối chiếu hai phân số?

Câu 3: (0,25 điểm): sau thời điểm thu thập, tổ chức, phân loại, biểu diễn dữ liệu bằng bảng hoặc biểu đồ, ta rất cần được làm gì?


Câu 4: (0,25 điểm): gồm mấy đoạn thẳng đi qua hai điểm A cùng B?

Câu 5: (0,5 điểm): mang đến đoạn thẳng AB = 8cm. Điểm C nằm giữa hai điểm A và B. Tính độ nhiều năm đoạn thẳng AC ví như CB = 3cm.

Câu 6: (0,5 điểm): trong hình vẽ, đoạn trực tiếp ON gồm độ nhiều năm bao nhiêu?

Câu 7: (1 điểm): mang đến đoạn thẳng AB = 5cm. đem điểm M nằm trong đoạn trực tiếp AB cơ mà BM = 2cm. Tính độ lâu năm đoạn trực tiếp AM.

Câu 8: (0,5 điểm): Viết phân số sau bên dưới dạng lếu số:

*

Câu 9: (0,5 điểm): Cặp phân số

*
*
có đều bằng nhau không? vì chưng sao?

Câu 10: (0,5 điểm): Rút gọn phân số sau về phân số về tối giản:

*

Câu 11: (1 điểm): Tìm trong số phân sô sau. Phân số nào phệ nhất?

*

Câu 12: (0,5 điểm): đối chiếu

*
*

Câu 13: (0,5 điểm): tìm x biết

*

Câu 14: (0,5 điểm): nếu tung đồng xu 22 lần liên tiếp, gồm 13 lần mở ra mặt N thì xác suất thực nghiệm xuất hiện thêm mặt N bởi bao nhiều?

Đáp án đề thi thân học kì 2 môn Toán 6 năm 2021 - 2022

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) mỗi ý đúng được 0,25 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ĐA

A

C

C

C

B

D

B

C

A

D

A

B

B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

CâuNội dungĐiểm

1

Hai phân số được call là cân nhau nếu bọn chúng cùng trình diễn một giá chỉ trị.

0,25

2

Để so sánh hai phân số không thuộc mẫu, ta quy đồng mẫu mã hai phân số kia (về cùng một mẫu dương) rồi so sánh những tử với nhau: Phân số nào có tử lớn hơn vậy thì phân số đó lớn hơn.

0,25

3

Sau khi thu thập, tổ chức, phân loại, biểu diễn dữ liệu bằng bảng hoặc biểu đồ, ta đề xuất phân tích với xử lí những dữ liệu đó nhằm tìm ra thông tin hữu ích và rút ra kết luận.

0,25

4

Có một và duy nhất đường thẳng đi qua hai điểm A và B

0,25

5

AC = AB - CB = 8 - 3 = 5 cm

0,5

6

ON = OM + MN = 3 + 2 = 5 cm

0,5

7

AM = AB - BM = 5 - 2 = 3 cm

1

8

*

0,5

9

Do 3 . 7 = (-7) . (-3) buộc phải

*

0,5

10

Ta tất cả ƯCLN(14, 21) = 7.

Do kia

*

0,25

0,25

11

Phân số lớn nhất là phân số

*

1

12

*

0,25

Do -5


Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 sách Cánh diều

Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 sách Cánh diều

cung cấp độ Chủ đề Mức 1Nhận biếtMức 2Thông hiểuMức 3 Vận dụngCộng
Cấp độ thấpCấp độ cao
KQTLKQTLKQTLKQTL

1. Phân số

Nhận biết phân số, phân số bằng nhau, phân số đối, đối chiếu phân số, lếu láo số

Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách phân số

Vận dụng những phép tính về phân số để tìm x

Vận dụng tính cực hiếm biểu thức

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

5(1,2,3,4,5)

1,25

12,5%

3(10,11,12)

0,75

7,5%

1/2(21a)

0,5

5%

1/2(22b)

0,5

5%

1(C25)

1

10%

9+1/2+1/2

4

40%

Thành tố NL

TD

GQVĐ

GQVĐ

GQVĐ

2. Số thập phân

Nhận biết số thập phân, số thập phân âm, số đối của một trong những thập phân

Thực hiện những phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia số thập phân

Vận dụng các phép tính về số thập phân nhằm tìm x, tính tỉ số tỷ lệ của một trong những cho trước

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4(6,7,8,9)

1

10%

3(13,14,15)

0,75

15%

1/2(21b)

0,25

2,5%

1/2(22a)+1(23)

1,5

15%

8+1/2+1/2

3,5

35%

Thành tố NL

TD

GQVĐ

C22a:GQVĐ

C23: MHH-GQVĐ

3. Rất nhiều hình hình học cơ bản (Điểm, đường thẳng, tia, đoạn thẳng)

Nhận biết quan hệ tình dục điểm thuộc mặt đường thẳng, đường thẳng đi qua hai điểm, tia

Chỉ ra được vị trí tương đối của hai đường thẳng. Vẽ hình với Tính độ lâu năm đoạn thẳng.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3(16,17,18)

0,75

7,5%

2(19,20)

0,5

5%

1(24)

1,25

12,5%

6

2,5

25%

Thành tố NL

C 16,17: TD

C18: MHH-GT

C19, 24: MHH-GT-CC-GQVĐ

C20: GQVĐ

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

12

3

30%

10

4

40%

2

2

20%

1

1

10%

25

10

100%

Đề thi thân học kì 2 môn Toán 6 năm 2021 - 2022

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH quan lại (5 điểm)

* Khoanh tròn vào phương án trả lời đúng nhất trong những câu sau:

Câu 1 (0,25đ): (NB-TD) Trong giải pháp viết sau đây, biện pháp viết nào đến ta phân số?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 2 (0,25đ): (NB-GQVĐ) Phân số nào dưới đây bằng phân số

*
?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*


Câu 3 (0,25đ): (NB-TD) Phân số đối của phân số

*
?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 4 (0,25đ): (NB-TD) Hãy chọn lựa cách so sánh đúng?

A.

*
C.
*
D.
*

Câu 6 (0,25đ): (NB-TD)Trong các số sau, số nào là số thập phân âm?

A. 75B. -75C. -7,5D. 7,5

Câu 7 (0,25đ): (NB-TD) Phân số

*
được viết bên dưới dạng số thập phân?

A. 1,3B. 3,3C. -3,2D. -3,1

Câu 8 (0,25đ): (NB-TD) Số đối của số thập phân -1,2?

A. 12B. 1,2C. -12D. 0,12

Câu 9 (0,25đ): (NB-GQVĐ)Số 3,148 được thiết kế tròn mang lại hàng phần chục?

A. 3,3B. 3,1C. 3,2D. 3,5

Câu 10 (0,25đ): (TH-GQVĐ) quý hiếm của tổng

*
?

A.

*
B.
*
C. -1D.
*

Câu 11 (0,25đ): (TH-GQVĐ) hiệu quả phép tính

*
?

A. 3 B. 4 C. - 3D. -4

Câu 12 (0,25đ): (TH-GQVĐ) hiệu quả phép tính

*
?

A. 3 B. 4 C. 1 D. 2

Câu 13 (0,25đ): (TH-GQVĐ) Tính

*
của 20?

A. 4B. 5C. 6D. 7

Câu 14 (0,25đ): (TH-GQVĐ) tác dụng của phép tính 7,5:2,5?

A. 2B. 4C. -3D. 3

Câu 15 (0,25đ): (TH-GQVĐ) hiệu quả của phép tính 3,2 - 5,7?

A. -2,5B. 2,5C. 5,2D. -5,2

Câu 16 (0,5đ): (NB-TD) Điểm A ko thuộc con đường thẳng d được kí hiệu?

A. D ∈ AB. A ∈ d C. A ∉ d D. A ⊂ d

Câu 17 (0,25đ): (NB-TD)Có từng nào đường thẳng trải qua hai điểm sáng tỏ A với B?

A. 1B. 2C. 3D. Vô số mặt đường thẳng

Câu 18 (0,25đ): (NB-GT) mang lại hình vẽ: tất cả bao nhiêu tia trong hình vẽ đang cho?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 19 (0,25đ): (TH-GT) mang lại hình vẽ bên: Hãy chỉ ra hai tuyến đường thẳng AB và AC


A. Giảm nhauB. Song song với nhauC. Trùng nhauD. Có hai điểm chungCâu 20 (0,25đ): (TH-GQVĐ,CC) mang đến điểm B nằm giữa hai điểm A và C. Biết AB = 3cm, AC = 8cm. Độ dài BC = ?

A. 5cmB. 11cmC. 4cmD. 8cm

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 21 (0,75): (TH-GQVĐ)Thực hiện nay phép tính một phương pháp hợp lí

a)

*

b) B = 6,3 + (-6,3) + 4,9

Câu 22 (1đ): (VD-GQVĐ)Tìm x, biết

a) x - 5,01 = 7,02 - 2.1,5

b)

*

Câu 23 (1đ): (VD-MHH,GQVĐ)Chi team lớp 6A bao gồm 45 học sinh. Trong đó, có 18 học sinh tham gia Đại hội thể thao thể thao. Tính tỉ số phần trăm số học sinh tham gia Đại hội thể dục thể thao.

Câu 24 (1,25đ): (TH- GT-CC-GQVĐ)Cho đoạn trực tiếp AB dài 8cm. Rước điểm C nằm giữa hai điểm A với B thế nào cho AC = 4cm. Tính độ nhiều năm đoạn trực tiếp CB.

Câu 25 (1đ): (VD-GQVĐ) Tính giá trị của biểu thức:

*

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 năm 2021 - 2022

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH quan liêu (7,5 điểm)


Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ĐA

A

C

A

B

A

C

D

B

B

B

Câu hỏi

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ĐA

C

C

B

D

A

C

A

D

A

A

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 21 (0,75): Thực hiện phép tính một phương pháp hợp lí

a)

*
(0,5đ)

b) C = 6,3 + (-6,3) + 4,9 = <6,3 + (-6,3)> + 4,9 = 0 + 4,9 = 4,9 (0,25đ)

Câu 22 (1đ): Tìm x, biết:


a) x - 5,01 = 7,02 - 2.1,5

x - 5,01 = 4,02

x = 4,02 + 5,01

x = 9,03 (0,5đ)


b)

*

*

*

*
(0,5đ)


Câu 23 (1đ):

Số phần trăm học sinh tham gia Đại hội thể dục thể thao thể thao:

*
(1đ)

Câu 24 (1,25đ):

Vẽ đúng hình: 0,25đ.

AB = 8cm

AC = 4cm

CB = AB - AC = 8 - 4 = 4cm (1đ)

Câu 25 (1đ):

*

*

*
(1đ)

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 sách Chân trời sáng tạo

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Câu 1: kết quả của phép trừ

*

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2: nên chọn lựa từ hoặc nhiều từ tương thích thay vào vị trí ....để xong câu sau: Hình chế tạo ra thành bởi điểm A và một trong những phần đường thẳng bị phân chia ra vày A được điện thoại tư vấn là một....

A. Tia

B. Đường thẳng

C. Điểm

D. Đoạn thẳng

Câu 3: Trong bố điểm thẳng hàng, tất cả bao nhiêu điểm nằm trong lòng hai điểm còn lại?

A. Bao gồm vô số điểm.

B. Có tương đối nhiều hơn nhị điểm.

C. Có không thực sự hai điểm.

D. Bao gồm duy nhất một điểm.

Câu 4: kết quả của phép nhân

*

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 5: sau thời điểm rút gọn tối giản phân số

*
ta được phân số

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 6: trong từ STUDENT tất cả bao nhiêu vần âm có trục đối xứng?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

Xem thêm: Đóng Vai Ông Hoạ Sĩ Kể Lại Câu Chuyện Lặng Lẽ Sa Pa (7 Mẫu), Đóng Vai Ông Họa Sĩ Kể Lại Truyện Lặng Lẽ Sa Pa

D. 6.

Câu 7: Số đối của

*

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 8: những chữ chiếc in hoa vào từ TOAN, chữ nào dưới đây có trung tâm đối xứng?

A. T

B. O

C. A

D. N

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 9: (2,0 điểm) tiến hành phép tính sau:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 10: (1,5 điểm) search x biết

*

*

*

Câu 11: (1,5 điểm) chị em cho Hà một trong những tiền đi mua đồ dùng học tập . Sau thời điểm mua không còn 24 nghìn tiền vở, 36 nghìn tiền sách, Hà còn lại

*
số tiền. Vậy chị em đã mang đến Hà số tiền là bao nhiêu?

Câu 12: (1,0 điểm) Tính quý hiếm của biểu thức

*

Câu 13: (1,0 điểm) đơn vị An tất cả một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng lớn là 4m , chiều dài6 m. An yêu cầu đắp bờ bao quanh ruộng. Hỏi An phải đắp từng nào mét bờ?


Câu 14: (1,0 điểm)

a) mang lại hình vẽ bên. Bao gồm bao nhiêu cặp con đường thẳng tuy vậy song?

b) trường đoản cú 4 hình tam giác vuông bằng nhau (hình minh họa phía dưới) ta rất có thể ghép thành từng nào hình có trục đối xứng?