*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Để tạo thành pva người ta tiến hành trùng hợp

Cho các polime : PS, cao su isopren, rezit, xenlulozơ, tinh bột, glicogen, PVC, cao su lưu hóa. Có bao nhiêu polime có cấu trúc mạng không gian ?


Sự kết hợp các phân tử nhỏ tuổi (monome) thành những phân tử phệ (polime) có cân nặng bằng tổng trọng lượng của các monme thích hợp thành được gọi là :


Sự phối hợp các phân tử nhỏ dại (monome) thành những phân tử béo (polime), đồng thời tất cả loại ra những phân tử bé dại (như nước, amoniac, CO2…) được call là :


Một polime Y có cấu tạo như sau:

…–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–…

Công thức một đôi mắt xích của polime Y là :


Cho các chất sau :

1) CH3CH(NH2)COOH 2) HOOC–CH2–CH2–COOH 3) HO–CH2–COOH

4) HCHO và C6H5OH 5) HO–CH2–CH2–OH với p-C6H4(COOH)2

6) H2N6NH2 và HOOC(CH2)4COOH

Các ngôi trường hợp có thể tham gia làm phản ứng trùng ngưng là :


Cho một polime sau : (–NH–CH2–CO–NH–CH(CH3)–CO–NH–CH2–CH2–CO–)n.

Số loại phân tử monome tạo thành thành polime trên là


Cho dãy những polime sau: polietilen, xenlulozơ, nilon-6,6, amilozơ, nilon-6, tơ nitron, polibutađien, tơ visco, tơ lapsan. Số polime tổng hợp bao gồm trong hàng là:


Cho những polime sau: polietilen, poli(vinyl clorua), cao su đặc lưu hóa, nilon-6,6, amilopectin, xenlulozơ. Số polime có cấu tạo mạch không phân nhánh là


Trong dãy chất sau, chất nào thâm nhập phản ứng trùng ngưng sinh sản polime?

CH2=CH2,CH2=CHCl, CH3-CH3,H2N(CH2)5COOH.


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Điểm Chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Tphcm

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.