1 Đề thi tuyển chọn sinh lớp 10 môn Toán – Đề 11.3 Đáp án và lý giải giải2 Đề thi tuyển chọn sinh lớp 10 môn Toán – Đề 22.3 Đáp án và khuyên bảo giải3 Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán – Đề 33.3 Đáp án và chỉ dẫn giải4 Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán – Đề 44.3 Đáp án và gợi ý giải5 Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán – Đề 55.3 Đáp án và chỉ dẫn giải

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán – Đề 1

Sở giáo dục đào tạo và Đào sản xuất ….

Kì thi tuyển sinh vào lớp 10

Môn thi: Toán (hệ Công lập)


Bạn đang xem: Đề thi tuyển chọn sinh lớp 10 môn Toán 2022 new nhất

Thời gian làm bài: 120 phút

Phần I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1 : Điều kiện xác định của biểu thức p = 2018

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Mà ∠DEM = ∠MEC (2 góc nội tiếp chắn 2 cung bởi nhau)

=> ∠EHC = ∠ECH => ΔEHC cân tại E

=> EN là đường trung trực của CH

Xét con đường tròn (O) có: Đường kính OM vuông góc cùng với dây CD tại I

=> NI là đường trung trực của CD => NC = ND

EN là mặt đường trung trực của CH => NC = NH

=> N là trọng điểm đường tròn ngoại tiếp tam giác DCH

=> H ∈ (N, NC)

Mà N, C cố định và thắt chặt => H thuộc đường tròn thay định

Qua nội dung bài viết ở trên, trung học phổ thông Sóc Trăng đã hỗ trợ cho những em học sinh 5 đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán, bao gồm cả câu trả lời và lý giải giải dễ dàng nắm bắt nhất. Những em học tập sinh rất có thể truy cập website thpt Sóc Trăng để mày mò những nội dung bài viết hữu ích, giao hàng cho quy trình học tập và thi cử.