Với 51 đề bình chọn cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 2 giúp những em học sinh lớp 2 ôn tập, luyện giải đề thật nhuần nhuyễn để sẵn sàng thật tốt kiến thức môn Toán cho kỳ thi học tập kỳ II sắp đến tới.

Bạn đang xem: Đề thi cuối học kì 2 lớp 2

Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 2 này, còn tồn tại thêm đề thi môn Toán 2 sách Cánh diều, có bảng ma trận và giải đáp kèm theo, để giúp đỡ thầy cô xem thêm để soạn đề thi cuối kì 2 cho học viên của mình. Ngoài ra, gồm thể tham khảo thêm 39 bài xích Toán nâng cấp lớp 2 để được điểm 9, 10 dễ dàng hơn. Mời thầy cô và các em cùng cài miễn giá thành đề thi cuối kì 2 lớp 2 môn Toán:


Đề ôn thi học kì 2 lớp 2 môn Toán

Đề thi học tập kì 2 môn Toán hai năm 2021 - 2022 sách Cánh diều

Đề thi học tập kì 2 môn Toán hai năm 2021 - 2022 sách Cánh diều

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán hai năm 2021 - 2022

Năng lực, phẩm chấtSố câu và số điểmMức 1Mức 2Mức 3Tổng
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

SỐ HỌC - ĐẠI LƯỢNG - GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Số câu

4

1

1

2

5

3

Câu số

1a,c,d

2

4

1b

3,5

Số điểm

2

2

0,5

2

2,5

4

YẾU TỐ HÌNH HỌC

Số câu

1

2

1

2

Câu số

7b

7a,c

Số điểm

0,5

1

0,5

1

YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

Số câu

1

1

2

1

3

Câu số

6a

6b

6c

8

Số điểm

0,5

0,5

1

0,5

1,5

Tổng

Số câu

6

1

1

3

4

7

8

Số điểm

3

2

0,5

2,5

2

3,5

6,5


Đề thi cuối kì 2 môn Toán hai năm 2021 - 2022

PHÒNG GD &ĐT ……….. TRƯỜNG TIỂU HỌC …….

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 - 2022MÔN TOÁN - LỚP 2(Thời gian có tác dụng bài trăng tròn phút)

A.Trắc nghiệm:

Câu 1: Số điền vào khu vực chấm là: 1 giờ đồng hồ = …….. Phút ( M1- 0,5đ)

A.12 B. 20 C. 30D. 60

Câu 2: Chiều nhiều năm của bộ bàn khoảng 15……. Tên đơn vị chức năng cần điền vào khu vực chấm là: (M2 - 0,5 điểm)

A. Cm B. KmC. DmD. M

Câu 3: Đúng điền Đ, sai điền S: Số liền trước số 342 là: ( M1 - 0,5 điểm)

☐ A. 341 ☐ B. 343

Câu 4: Hãy khoanh vào trước vần âm đáp án nhưng mà em cho là đúng

Giá trị của chữ số 8 trong 287 là: (M1 - 0,5 điểm)

A. 800 B. 8 C.80D. 87

Câu 5: Nối từng số với phương pháp đọc của số đó: (M1 - 0,5 điểm)

Câu 6:

a) (M3 - 0,5 điểm) Số hình tứ giác gồm trong hình mẫu vẽ là:……….hình.


a) (M1 - 0,5 điểm) Hình như thế nào là hình khối trụ? Hãy tô màu sắc vào các hình đó.

B. Tự luận:

Câu 7: Đặt tính rồi tính (M 2- 2đ)

56 + 28 362 + 245 71 - 36 206 - 123

Câu 8: Số? (M2 - 1 điểm)

Câu 9: mỗi chuồng thỏ bao gồm 5 bé thỏ. Hỏi 4 chuồng như thế có bao nhiêu con thỏ? (M2 – 2 đ)

Câu 10: Quan tiếp giáp biểu vật dụng và vấn đáp câu hỏi:

a) từng loại bao gồm bao nhiêu con? Điền chữ phù hợp vào ô trống: (M1 -0,5 điểm)

b) Số bé …………… những nhất? Số bé ………… ít nhất? (M2 - 0,5 đ)

c) (M3 – 0,5 đ)

Đề chất vấn cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 1

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:


A) các số 562; 625; 652 viết theo thứ tự từ bé nhỏ đến mập là:


a. 562; 625; 652


b. 625; 562; 652


c. 652; 625; 562


B) trong các số 265; 279; 257; 297; số to hơn 279 là:


a. 265


b. 257


c. 297


Bài 2. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S:


a. 38m + 27m = 65m

b.1m = 10dm


c. 16cm : 4 = 12cm

d.1000m = 10km


Bài 3. Viết tiếp vào địa điểm chấm cho thích hợp:

a. 211; 212; 213; ……..; ……..; 216; ……..; 218; 219; ……..

b. 510; 515;……..; 525; 530; ……..; ……..;

Bài 4. Nối từng số với cách đọc của số đó:

Bài 5. Số ?

Bài 6. Điền dấu >, ......................................................


b. 764 - 357......................................................


Bài 8. Tìm kiếm x:


a. 400 + x = 200 x

……………..........................

……………..........................

……………..........................

……………..........................


b. 295 - x = 180

……………..........................

……………..........................

……………..........................

……………..........................


Bài 9. Search hình tam giác


Hình bên tất cả ………. Hình tam giác.

Viết tên các hình tam giác đó:

……………..........................

……………..........................

……………..........................

……………..........................
Bài 10. Đàn con kê nhà Lan tất cả 86 con, đã phân phối đi 29 con. Hỏi đơn vị Lan còn lại bao nhiêu nhỏ gà?

Bài giải:

..................................................... .....................................................

..................................................... .....................................................

..................................................... .....................................................

Đề kiểm soát cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 2

Bài 1: (1 điểm) Viết các số tương thích vào nơi trống.

a) 216; 217; 228; ..........; ..............;

b) 310; 320; 330; ..........; ...............;

Bài 2: (1 điểm) các số: 28, 81, 37, 72, 39, 93 viết các số sau từ nhỏ bé đến lớn:


A. 37, 28, 39, 72, 93 , 81

B. 93, 81,72, 39, 37, 28


1m = .........dm

2m 6 dm = ……..dm


519cm = …….m…....cm

14m - 8m = ............


Bài 5: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:


84 + 19......................................................62 - 25......................................................

536 + 243......................................................879 - 356......................................................

Bài 6: (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái dưới hình được tô color

*
số ô vuông.

Bài 7: (1 điểm) search x:


a) x : 4 = 8

.................................................................................................................................


b) 4 x

*
= 12 + 8

.................................................................................................................................


Bài 8: (1 điểm) cho hình tứ giác ABCD như hình vẽ. Tính chu vi của hình tứ giác ABCD.Bài giải:

.............................................................

.............................................................

.............................................................Bài 9: (1,5 điểm) Đội Một trồng được 350 cây, nhóm Hai trồng được ít hơn đội Một 140 cây. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây?

Bài giải:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Đề chất vấn cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 3

Bài 1: Nối số thích phù hợp với ô trống: (1 điểm)


a) 40


Bài 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm)


33 + 59......................................................71 – 29......................................................

Bài 3: tìm kiếm X (2 điểm)


a) X – 29 = 32

.................................................................................................................................


b) X + 55 = 95

.................................................................................................................................


Bài 4: (2 điểm) Viết số phù hợp vào chỗ trống:


a) 5 dm = ……. Cm

40 centimet = ……. Dm


b) 1m = ……… cm

60 cm = …….. Dm


Bài 5: (2 điểm) Lớp 2A có tất cả 28 học tập sinh, xếp thành 4 hàng. Hỏi mỗi hàng bao gồm bao nhiêu học tập sinh?

Bài giải:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Bài 6 (1 điểm).


Trong hình bên:

Có …. Hình tam giác

Có ….. Hình tứ giácĐề bình chọn cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 4

Bài 1: Tính nhẩm (2đ)


2 x 6 = … 3 x 6 =…

15 : 3 = … 24 : 4 =…


27 : 3 =… trăng tròn : 4 =…

4 x 7 =… 5 x 5 =…


Bài 2: Đặt tính rồi tính (2đ)


96-48 59+27

………. ……….…….… ..……..…….… ..……..


Bài 3: Tính (2đ)


5 x 4 +15=............................

7 tiếng + 8 giờ=.......................


30 : 5 : 3 =...........................

24km : 4=...........................


Bài 4: kiếm tìm x (1đ)


X x 5 =35

….……………………

….……………………

….……………………


x + 15 = 74

….……………………

….……………………

….……………………


Bài 5: bao gồm 24 cây bút chì màu, chia hầu hết cho 3 nhóm. Hỏi mỗi nhóm tất cả mấy cây bút chì màu? (2 điểm)

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 6: mỗi chuồng gồm 4 bé thỏ. Hỏi 5 chuồng như thế có từng nào con thỏ?

Bài giải

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Bài 7: Điền số?


1dm = ….…cm

1m = ……. Mm

10dm = ….m

10mm = ….cm


1m = ……. Dm

1cm = …….mm

1000m = ….km


1km = ……. M

10cm = ….dm

1000mm = …...m


 Bài 8: Điền lốt (+, -, x, :) vào ô trống và để được phép tính đúng:


452=10

3515=30


Bài 9: Hình bên bao gồm bao nhiêu hình:


a) ……… tứ giác.

b) ……… tam giácĐề chất vấn cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 5

Câu 1: Đặt tính rồi tính (3đ)


100 – 65 100 – 8

………. ……….

………. ……….

………. ……….


Câu 2: Số? (1,5đ)

a) 3 ; 5 ; 7 ; …… ; ……..

b) 10 ; 12 ; 14 ; …………. ; …………..

c) 18 ; 19 ; 20 ; …………….;……………

Câu 3: tìm X (1đ)


b) 3 x X = 27

………………………………

………………………………

………………………………


Câu 4: Anh trọng lượng 50kg, em nhẹ nhàng hơn anh 15 kg. Hỏi em khối lượng bao nhiêu ki – lô – gam?

Giải

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Câu 5: từng nhóm tất cả 4 học sinh có 9 nhóm như vậy. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu học sinh?

Giải

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 6

Bài1: Tính


453+246 = ……….

752-569 =………...


146+725 =…….......

Xem thêm: De Thi Tiếng Việt Lớp 2 Học Kỳ 2 Môn Tiếng Việt Lớp 2, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 2 Môn Tiếng Việt

972-146=…………


Bài 2: Đặt tính rồi tính


575 - 128

……………………

……………………

……………………


492 - 215

……………………

……………………

……………………


143 + 279

……………………

……………………

……………………


Bài 3: search X


a. X-428 = 176

………………………………

………………………………

………………………………


b. X+215=772

………………………………

………………………………

………………………………


Bài 4: Một shop bán đường trong ngày lúc này bán được 453 kg đường. Buổi sáng bán được 236kg đường. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu kilogam đường?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Tìm các số có hai chữ số mà tổng các chữ số là 13, tích là 36

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 6: Trường đái học tự do có 214 học viên lớp 3 cùng 4. Biết số học sinh lớp 3 là 119 bạn. Hỏi trường đái học chủ quyền có bao nhiêu học sinh lớp 4?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

...............................................................


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
randy-rhoads-online.com


Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi