Đề thi học kì 1 Toán 7 năm 2021 - 2022 có 6 đề kiểm tra chất lượng cuối học tập kì 1 bao gồm đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi.

Bạn đang xem: Đề thi cuối kì 1 toán 7


Bộ đề thi học kì 1 Toán lớp 7 năm 2021 - 2022

Đề thi học kì 1 Toán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi học tập kì 1 lớp 7 môn Toán 7 năm 2021 - Đề 2

Đề thi học kì 1 Toán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề thi học tập kì 1 Toán 7

cấp độ

Tên chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Chủ đề 1:

Cộng trừ nhân chia, giá bán trị hoàn hảo và lũy thừa của số hữu tỉ.

Biết một số trong những biểu diễn số hữu tỉ

C(1)

Nắm vững cách tính giá trị hoàn hảo nhất và lũy thừa

C(4;5)

Vận dụng kỹ năng và kiến thức vào việc tính cộng, trừ, nhân, phân chia số hữu tỉ

C(2;3)

Số câu hỏi: 5

Số điểm: 1.25

Tỉ lệ: 12.5%

1

0.25

2.5%

2

0.5

5%

2

0.5

5%

5

1.25

12.5%

Chủ đề 2:

Tỉ lệ thức và đặc điểm dãy tỉ số bằng nhau.

Vận dụng công thức của tỉ lệ thành phần thức nhằm tính

C(12)

Số câu: 1

Số điểm: 0.25

Tỉ lệ: 2.5%

1

0.25

2.5%

1

0.25

2.5%

Chủ đề 3:

Làm tròn số, căn bậc hai, hàm số cùng đồ thị

Nắm được tư tưởng căn bặc hai với tọa độ của một điểm

C(6;10)

Tính được căn bậc nhị của một số và làm tròn số

C(7;11)

Vận dụng kiến thức vào tính quý giá của hàm số

C(9)

Số câu: 5

Số điểm: 1.25

Tỉ lệ: 12.5%

2

0.5

5%

2

0.5

5%

1

0.25

2.5%

5

1,25

12.5%

Chủ đề 4:

Đại lượng tỉ lệ thành phần thuận, tỉ lệ nghịch.

Vận dụng T/c tỉ lệ thuận nhằm tính cực hiếm tương ứng

C(8)

Vận dụng T/c tỉ trọng thuận, nghịch để tính giá trị tương xứng và giải vấn đề thực tế

C(B1;B2)

Số câu: 3

Số điểm: 3.25

Tỉ lệ: 32.5%

1

0.25

2.5%

2

3

30%

3

3.25

32.5%

Chủ đề 5:

Hai góc đối đỉnh với tổng ba góc vào tam giác.

Vận dụng kiến thức và kỹ năng tổng bố góc nhằm tính và chỉ ra số đo vào tam giác

C(15;17)

Số câu: 2

Số điểm: 0.5

Tỉ lệ: 5%

2

0.5

5%

2

0.5

5%

Chủ đề 6:

Đường trực tiếp vuông góc, mặt đường thẳng tuy vậy song.

Nhận biết được hai tuyến đường thẳng tuy vậy song

C(13)

Hiểu được đặc điểm hai con đường thẳng tuy vậy song

C(14;18)

Số câu: 3

Số điểm: 0.75

Tỉ lệ: 7.5%

1

0.25

2.5%

2

0.5

5%

3

0.75

7.5%

Chủ đề 7:

Trường hợp đều nhau của tam giác.

Hiểu được bao giờ thì hai tam giác đều nhau và kí hiệu

C(16;19;20)

Chứng minh được nhị tam giác đều bằng nhau và tia phân giác của một góc

C(B3)

Số câu: 4

Số điểm: 2.75

Tỉ lệ: 27.5%

3

0.75

7.5%

1

2

20%

4

2.75

27.5%

Tổng câu: 23

Tổng điểm: 10

Tỉ lệ: 100%

4

1

10%

9

2.25

22.5%

5

1.25

12.5%

3

5

50%

2

0.5

5%

23

10

100%


Đề chất vấn cuối kì 1 Toán 7 năm 2021

I- TRẮC NGHIỆM: (5đ) Khoanh tròn chữ cái đứng trước lời giải theo từng yêu ước câu hỏi.

Câu 1: trong những phân số sau đây, phân số nào màn trình diễn số hữu tỉ

*

*

*

*

*

Câu 2: công dụng phép tính

*
 là:

*

*

*

*

Câu 3: giá trị của x trong đẳng thức

*
là:

A. 1

*

*

D. 7

Câu 4: bí quyết viết như thế nào dưới đó là đúng?

A. |-0,55|=0,55

C. |-0,55|=-0,55

B. |0,55|=-0,55

D. -|0,55|=0,55


Câu 5: hiệu quả của phép tính

*
 là:

*

*

*

*

Câu 6: Cách viết nào tiếp sau đây không đúng?

*

*

*

Câu 7: trường hợp

*
thì
*
 bằng:

A. 4

B. 8

C. 16

D. 64

Câu 8: Biết đai bác sĩ tỉ lê thuân với đai lương X với những căp giá bán tri khớp ứng trong bảng sau:

x-51
y1?

Giá tri sinh sống ô trống là?

*

*

C. 5

D. -5

Câu 9: cho hàm số

*
. Khẳng đinh nào tiếp sau đây đúng?

A. F(-1)=0

B. F(-1)=2

*

*

....................

II. Từ bỏ luận

Bài 1: Biết nhì đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau với khi x = 10 thì y = -12.

a) Tìm thông số tỉ lệ.

b) Hãy màn biểu diễn y theo x.

c) Tính quý giá của y lúc x = 4; x = -8.

Bài 2: Ba đơn vị marketing gốp vốn theo tỉ trọng 3; 5; 7. Hỏi mỗi đơn vị chia từng nào lãi ví như tổng số chi phí lãi là 450 triệu đ và tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với số vốn liếng đã góp.

Bài 3: mang đến tam giác ABC vuông trên A. Trên tia đối của tia AC mang điểm D làm sao cho AC = AD. Trên tia đối của tia cha lấy điểm M bất kì. Chứng minh rằng:

a) cha là tia phân giác của góc CBD.


..........................

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán 7 năm 2021 - Đề 2

Ma trận đề thi học kì 1 Toán 7

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

1. Số thực. Số hữu tỉ.

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Nắm được qui tắc tiến hành các phép tính bên trên tập vừa lòng R, thay được khái niệm tỉ lệ thức, đặc điểm của tỉ trọng thức

Hiểu qui tắc triển khai phép tính bên trên tập hòa hợp R để triển khai bài tập tính cực hiếm biểu thức, tìm kiếm x.

Số câu:

Số điểm:

2

1,0

4

2,0

6

3,0

2. Hàm số và đồ thị.

Nhận biết 2 đại lượng tỉ lệ thuận, 2đại lượng tỉ lệ nghịch, thông số tỉ lệ.Nắm được quan niệm hàm số và đồ thị.

Vận dụng đặc điểm của đại lượng tỉ lệ thành phần thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch để giải các dạng bài bác tập.

Vận dụng linh hoạt, đặc điểm của tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau để gia công các bài xích tập khó.

Số câu:

Số điểm:

2

1,0

1

1,0

1

1,0

4

3,0

3. Đường trực tiếp vuông góc, con đường thẳng tuy vậy song.

Nhận biết các góc tạo vì 1 mặt đường thẳng giảm 2 đương thẳng.

Biết cách vẽ hình, ghi GT-KL. Biết chứng tỏ hai mặt đường thẳng vuông góc, tuy nhiên song nhờ vào quan hệ thân vuông góc và tuy vậy song.

Số câu:

Số điểm:

1

0,5

1

1,0

2

1,5

4. Tam giác.

Nắm được tổng 3 góc của một tam giác, góc bên cạnh tam giác.

Vận dụng các trường hợp bằng nhau của 2 tam giác để minh chứng 2 tam giác bằng nhau từ kia suy ra 2 đoạn thẳng bằng nhau, 2 góc bằng nhau.

Vận dụng tổng hợp những kiến thức để chứng minh 2 đoạn thẳng bởi nhau, 2 góc bằng nhau.

Số câu:

Số điểm:

1

0,5

1

1,0

1

1,0

3

2,5

Tổng số câu:

Tổng số điểm:

Tỉ lệ:

6

3,0

30%

5

3,0đ

30%

2

2,0đ

20%

2

2,0đ

20%

15

10

100%


Đề kiểm soát cuối kì 1 Toán 7

PHÒNG GD & ĐT TP ……..

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021 - 2022

MÔN: TOÁN 7

Thời gian làm bài xích 90 phút (không kể thời gian giao đề)Đề này có 01 trang

Hãy viết vào bài bác thi chỉ một chữ cái in hoa đứng trước đáp số đúng.

Câu 1. Xác định nào dưới đây đúng:

*

*

*

*

Câu 2. Cách viết làm sao sau đấy là đúng:

A. |-0,25|=-0,25

B. -|-0,25|=-(-0,25)

C. -|-0,25|=-(-0,25)

D. |-0,25|=0,25

Câu 3. Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b và trong số góc tao thành tất cả một căp góc so le trong bằng nhau thì:

A. A / / b

B. A cắt b

C. A perp b

D. A trùng với b

Câu 4. Điểm thuộc thiết bị thị hàm số

*
 là:

A. (-1 ;-2)

B. (-1 ; 2)

C. (0 ; 2)

*

Câu 5. Cho x với y là nhị đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch cùng hai cặp giá bán trị tương xứng của chúng được mang đến trong bảng

x

-2

y

10

-4

Giá trị làm việc ô trống vào bảng là:

A.-5

B. 0,8

C.-0,8

D.Một tác dụng khác

Câu 6. mang đến

*
*
 biết H=M ; I=N. Để
*
 theo trường đúng theo góc - cạnh - góc thì cần thêm đk nào sau đây:

A. HI = MN

B. IK = MN

C. HK = MP

D. HI = NP

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 7 (1,0 điểm). Thực hiện nay phép tính:

*

*

Câu 8 (1,0 điểm). tìm kiếm x biết:

*

*

Câu 9 (1,5 điểm).

Xem thêm: C2H5Oh Có Điện Li Không Điện Li, C2H5Oh Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu

Cho đồ vật thị của hàm số

*
(với m là hằng số,
*
) đi qua điểm
*

a) xác minh m;

b) Vẽ đồ gia dụng thị của hàm số đã cho với giá trị m tìm được ở câu a.Tìm trên đồ vật thi hàm số trên điểm bao gồm tung độ bằng 2 .