Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 6 thân kì 2 bao gồm đáp án năm 2022 sách new (30 đề) | liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời trí tuệ sáng tạo

Bộ 30 Đề thi Toán lớp 6 giữa kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực liền kề đề thi chủ yếu thức bám đít nội dung chương trình của ba bộ sách mới kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo. Mong muốn bộ đề thi này để giúp đỡ bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong những bài thi Toán 6.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 2 lớp 6 môn toán

Mục lục Đề thi Toán lớp 6 giữa kì 2 có đáp án (30 đề) - sách mới

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác ...

Đề thi thân kì 2 - liên kết tri thức

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1:Tìm cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau:

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

Câu 2:Phân số bộc lộ số phần tô color trong hình vẽ sau đây là:

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii">

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii">

Câu 3: làm cho tròn số 312,163 đến hàng phần mười là:

A. 312,1.

B. 312,2.

C. 312,16.

D. 312,17.

Câu 4: Cho hình vẽ bên dưới đây. Xác minh nào sau đấy là đúng?

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

A. Ba điểm A, B, C thẳng hàng. B. Ba điểm A, B, D trực tiếp hàng.C. Tía điểm B, C, D trực tiếp hàng.D. Cha điểm A, C, D thẳng hàng.

Câu 5: Hãy lựa chọn câu đúng trong các câu sau đây:

A. Nhì tia thông thường gốc là nhì tia đối nhau

B. Nhị tia đối nhau thì không tồn tại điểm chung

C. Nhị tia cùng nằm bên trên một đường thẳng và tất cả chung nơi bắt đầu thì đối nhau

D. Nhì tia Ox cùng Oy sinh sản thành mặt đường thẳng xy thì đối nhau

Câu 6: Với câu hỏi: “Khi như thế nào ta tóm lại được I là trung điểm của đoạn trực tiếp MN?”, gồm 4 bạn trả lời như sau. Em hãy cho biết bạn nào trả lời đúng.

A. Khi lặng = IN

B. Khi MI + IN = MN

C. Lúc MI + IN = MN và IM = IN

D. Khi I nằm trong lòng M với N.

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm): thực hiện phép tính (tính nhanh nếu gồm thể):

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

d) (33,2 + 21,5) . 2

Bài 2 (1,5 điểm): tra cứu x:

a) x – 22, 6 = 15,28

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii">

Bài 3 (2 điểm): Trong một tờ 60% số học sinh tốt là 9 em.

a) Tính số học tập sinh giỏi của lớp.

b)

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> số học sinh khá bằng 80% số học viên giỏi. Tìm kiếm số học sinh khá của lớp.

c) Biết lớp chỉ có học sinh xuất sắc và khá. Tra cứu tổng số học sinh của lớp.

Bài 4 (2 điểm): đến đoạn trực tiếp AB = 8 cm. Trên tia AB rước điểm C sao để cho AC = 4 cm.

a) Điểm C có nằm trong lòng hai điểm A và B không? vì chưng sao?

b) Tính độ lâu năm đoạn BC.

c) Điểm C tất cả là trung điểm của đoạn trực tiếp AB không? vày sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Cho a,b ∈ N*. Hãy so sánh

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm):

Câu 1:Tìm cặp phân số bởi nhau trong số phân số sau:

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii">

Giải thích:

Áp dụng quy tắc bằng nhau của nhị phân số, ta có:

+)

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> bởi vì 1. 5 ≠ 2 . 4 (1. 5 = 5; 2 . 4 = 8).

+)

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> vì 3. 2 ≠ 1 . 4 (3. 2 = 6; 1 . 4 = 4)

+)

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> vị 1. 4 = 2 . 2 (1. 4 = 2 . 2 = 4)

+)

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> vì 2 . 8 ≠ 3 . 3 (2 . 8 = 16; 3 . 3 = 9).

Vậy chọn C.

Câu 2:Phân số biểu hiện số phần tô màu trong hình vẽ sau đây là:

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii">

Giải thích:

Trong hình mẫu vẽ trên, hình chữ nhật được chia thành 5 phần đều nhau và tô color 2 phần.

Do đó, số phần tô màu trong hình vẽ là

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> .

Vậy chọn D.

Câu 3: làm tròn số 312,163 đến hàng phần mười là:

A. 312,1.

B. 312,2.

C. 312,16.

D. 312,17.

Giải thích:

- Chữ số hàng phần mười của số 312,163 là 1.

- Chữ số bên yêu cầu liền nó là 6 > 5 phải chữ số mặt hàng phần mười tăng lên một đơn vị chức năng là 2 cùng bỏ các chữ số tự hàng tỷ lệ trở đi.

Do đó, số 312,163 có tác dụng tròn mang đến hàng phần mười là: 312,2.

Câu 4: Cho hình vẽ dưới đây. Xác định nào sau đấy là đúng?

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

A. Cha điểm A, B, C thẳng hàng.

B. Tía điểm A, B, D thẳng hàng.

C. Cha điểm B, C, D trực tiếp hàng.

D. Tía điểm A, C, D thẳng hàng.

Giải thích:

Trong hình mẫu vẽ trên, ta thấy ba điểm A, B, C thuộc nằm trê tuyến phố thẳng d cùng điểm D không thuộc con đường thẳng d.

Do đó, bố điểm A, B, C thẳng mặt hàng và những bộ ba điểm (A, B, D); (B, C, D); (A, C, D) ko thẳng hàng.

Vậy lựa chọn A.

Câu 5: Hãy lựa chọn câu đúng trong những câu sau đây:

A. Nhị tia bình thường gốc là nhì tia đối nhau.

B. Hai tia đối nhau thì không tồn tại điểm chung.

C. Nhị tia thuộc nằm trên một mặt đường thẳng và bao gồm chung cội thì đối nhau.

D. Hai tia Ox với Oy tạo thành thành đường thẳng xy thì đối nhau.

Giải thích:

- phát biểu A sai. Vì chưng hai tia OA với OB chung gốc O nhưng hoàn toàn có thể không phải là nhì tia đối nhau (như hình vẽ).

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

- phát biểu B sai vì hai tia đối nhau tất cả một điểm phổ biến là nơi bắt đầu của tia.

- tuyên bố C sai do hai tia OA với OB thuộc nằm bên trên một mặt đường thẳng và gồm chung cội O hoàn toàn có thể không cần là nhị tia đối nhau. 

Trong hình dưới, nhị tia OA và OB là nhì tia trùng nhau.

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

- phát biểu D đúng.

Vậy lựa chọn D. 

Câu 6: Với câu hỏi: “Khi như thế nào ta kết luận được I là trung điểm của đoạn trực tiếp MN?”, có 4 bạn trả lời như sau. Em hãy cho thấy bạn nào vấn đáp đúng.

A. Khi lặng = IN

B. Lúc MI + IN = MN

C. Khi MI + IN = MN cùng IM = IN

D. Khi I nằm giữa M với N.

Giải thích:

Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN khi điểm I nằm giữa hai điểm M với N (hay mày + IN = MN) với IM = IN.

- Câu trả lời A chưa đúng vị còn thiếu đk điểm I nằm giữa hai điểm M và N (hay ngươi + IN = MN).

- Câu vấn đáp B chưa đúng do còn thiếu đk IM = IN.

- Câu trả lời C đúng. Lúc I nằm trong lòng M cùng N (hay mày + IN = MN) với IM= IN thì I là trung điểm của đoạn trực tiếp MN.

- Câu trả lời D sai vày còn còn thiếu điều kiện IM = IN.

Vậy lựa chọn C.

II. Trường đoản cú luận:

Bài 1 (2 điểm):

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

d) (33,2 + 21,5) . 2

= 54,7 . 2

= 109,4.

Bài 2 (1,5 điểm): 

a) x – 22, 6 = 15,28

x = 15,28 + 22, 6

x = 37,88.

Vậy x = 37,88.

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii">

Bài 3 (2 điểm): 

a) Số học sinh giỏi của lớp là:

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

Vậy số học tập sinh xuất sắc của lớp là 15 học sinh.

b) 80% số học sinh xuất sắc của lớp là:

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

Số học viên khá của lớp là:

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

Vậy số học sinh khá của lớp là 18 học sinh.

c) Tổng số học sinh của lớp là:

15 + 18 = 33 (học sinh)

Vậy tổng số học sinh của lớp là 33 học sinh.

Bài 4 (2 điểm): 

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

a) Ta có điểm C vị trí đoạn trực tiếp AB.

Mà AC b

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii">

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

Phòng giáo dục và Đào tạo nên ...

Đề thi giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tổng

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> bằng:

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii">

Câu 2: đến biểu đồ gia dụng tranh bộc lộ số cây hoa trồng vào vườn của phòng bốn bạn Mai; Lan; Huy; An

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều">

Tìm khẳng định sai trong các xác minh sau: 

A) công ty An trồng nhiều hoa nhất.

B) bên Huy trồng không nhiều hoa nhất.

C) bên Lan cùng nhà Mai trồng số hoa bằng nhau.

D) tổng cộng hoa nhà Lan và Mai trồng được bởi tổng số hoa nhà Huy cùng An trồng được.

Câu 3: mang đến đoạn thẳng AB = 12cm. Call O là trung điểm của AB. Độ dài OB là: 

A) 12cm

B) 6cm 

C) 10cm

D) 18cm

Câu 4: Số đối của phân số

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> là:

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

Câu 5: trường hợp gieo một con xúc dung nhan 10 lần liên tiếp, bao gồm 4 lần xuất hiện mặt 5 chấm thì tỷ lệ thực nghiệm lộ diện mặt 5 chấm là: 

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii">

Câu 6: đặc thù của phép nhân là: 

A) Tính phân phối

B) Tính giao hoán

C) Tính kết hợp

D) Cả tía đáp án trên

Câu 7: xác định nào sau đây đúng: 

A) hai tia thông thường gốc thì đối nhau.

B) nhì tia bình thường gốc thì trùng nhau.

C) Tia là hình bao gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia vì chưng điểm O.

D) Tia không biến thành giới hạn về nhị đầu.

Câu 8: Quy đồng chủng loại số nhị phân số

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> ta được công dụng lần lượt là:

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

II. Trường đoản cú luận

Bài 1 (2 điểm): tiến hành phép tính: 

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii">

Bài 3 (1,5 điểm): Xếp loại thi đua cha tổ lao đụng của một tổ sản xuất được những thống kê như sau (đơn vị: người): 

Tổ

Giỏi

Khá

Đạt

Tổ 1

8

3

1

Tổ 2

9

2

1

Tổ 3

7

4

1

a) từng tổ lao động tất cả bao nhiêu người.

b) Đội trưởng thông tin rằng số lao động tốt của cả đội nhiều hơn số lao rượu cồn khá với đạt của tất cả đội là 12 người. Đội trưởng thông tin đúng hay sai.

Bài 4 (2 điểm): mang đến đoạn trực tiếp AB tất cả độ dài 20cm. Bên trên đoạn thẳng AB lấy hai điểm C cùng D làm sao để cho AC = 6cm; AD = 12cm.

a) Tính độ lâu năm BC; CD.

b) C liệu có phải là trung điểm của AD không? vì chưng sao?

Bài 5 (0,5 điểm): minh chứng rằng phân số

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> tối giản với mọi số tự nhiên n.

Đáp án

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Tổng

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> bằng:

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii">

Lời giải: 

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

Câu 2: cho biểu đồ tranh trình bày số cây hoa trồng trong vườn trong phòng bốn bạn Mai; Lan; Huy; An

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều">

Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau: 

A) đơn vị An trồng các hoa nhất.

B) công ty Huy trồng ít hoa nhất.

C) đơn vị Lan cùng nhà Mai trồng số hoa bằng nhau.

D) tổng số hoa bên Lan với Mai trồng được bởi tổng số hoa bên Huy và An trồng được.

Lời giải:

Nhà Mai trồng 5 cây hoa; đơn vị Lan trồng 5 cây hoa; bên Huy trồng 3 cây hoa; đơn vị An trồng 6 cây hoa.

Khẳng định A đúng vì chưng nhà An trồng các hoa độc nhất (6 cây).

Khẳng định B đúng vị nhà Huy trồng không nhiều hoa độc nhất (3 cây) .

Khẳng định C đúng vày nhà Lan và nhà Mai trồng số lượng kilomet hoa bởi nhau( 5 cây).

Khẳng định D sai vì chưng nhà Lan cùng nhà Mai trồng được 10 cây hoa còn nhà nhà Huy cùng An trồng được 9 cây hoa.

Câu 3: đến đoạn trực tiếp AB = 12cm. Gọi O là trung điểm của AB. Độ dài OB là: 

A) 12cm

B) 6cm

C) 10cm

D) 18cm

Lời giải: 

Vì O là trung điểm của AB đề nghị

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

Câu 4: Số đối của phân số

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> là:

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

Lời giải: 

Hai phân số được hotline là đối nhau nếu như tổng của chúng bởi 0.

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

Câu 5: nếu gieo một con xúc sắc 10 lần liên tiếp, có 4 lần lộ diện mặt 5 chấm thì tỷ lệ thực nghiệm xuất hiện thêm mặt 5 chấm là: 

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

Lời giải: 

Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 5 chấm là: 

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii">

Câu 6: đặc điểm của phép nhân là: 

A) Tính phân phối

B) Tính giao hoán

C) Tính kết hợp

D) Cả tía đáp án trên

Lời giải: 

Phép nhân gồm cả ba đặc thù trên

Câu 7: xác định nào tiếp sau đây đúng: 

A) nhì tia phổ biến gốc thì đối nhau

B) nhị tia bình thường gốc thì trùng nhau

C) Tia là hình gồm điểm O và 1 phần đường trực tiếp bị chia bởi điểm O.

D) Tia không trở nên giới hạn về nhì đầu.

Lời giải: 

A) không đúng vì buộc phải thêm đk hai tia đó nên nằm về nhì phía của gốc

B) không nên vì phải thêm điều kiện hai tia đó đề nghị nằm về ở một phía của gốc

C) đúng vì nó là có mang về tia

D) sai vị tia bị số lượng giới hạn 1 đầu là nơi bắt đầu của tia

Câu 8: Quy đồng chủng loại số nhị phân số

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> ta được hiệu quả lần lượt là:

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

Lời giải: 

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

II. Từ luận

Bài 1: thực hiện phép tính: 

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii">

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

Bài 3: 

a) Số bạn lao hễ của tổ 1 là: 

8 + 3 + 1 = 12 (người)

Số bạn lao hễ của tổ 2 là: 

9 + 2 + 1 = 12 (người) 

Số tín đồ lao đụng của tổ cha là: 

7 + 4 + 1 = 12 (người) 

b) Số lao động tốt của cả nhóm là: 

8 + 9 + 7 = 24 (người) 

Số lao động khá của cả đội là: 

3 + 2 + 4 = 9 (người) 

Số lao cồn đạt của tất cả đội là: 

1 + 1 + 1 = 3 (người)

Số lao động xuất sắc nhiều rộng số lao hễ khá với đạt của nhóm số bạn là: 

24 – (9 + 3) = 24 – 12 = 12 (người) 

Vậy đội trưởng sẽ nói đúng.

Bài 4: 

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều">

a) vày C nằm trong đoạn thẳng AB cần AC + CB = AB

Thay số: 6 + CB = 20

CB = đôi mươi – 6 = 14cm

Vì AC = 6cm với AD = 12 cm đề xuất AC *)

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

Vậy phân số vẫn cho về tối giản.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ...

Đề thi giữa kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian có tác dụng bài: 60 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số nào trong số phân số sau là phân số về tối giản

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

Câu 2: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 3: công dụng của phép tính

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo"> là:

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo">

Câu 4: trong hình dưới có bao nhiêu cặp đường thẳng tuy nhiên song

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo">

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Câu 5: kết quả so sanh nhị phân số

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo"> là:

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

Câu 6: láo số

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo"> bằng

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

II. Phần từ luận

Bài 1 (1,5 điểm): thực hiện phép tính

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo">

Bài 2 (1 điểm): tìm kiếm x

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

Bài 3 (1,5 điểm): Cường có 3h để chơi trong công viên. Cường dành riêng

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo"> thời gian để nghịch ở khu vườn thú;
*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo"> thời gian để chơi những trò chơi;
*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo"> thời gian để ăn kem, giải khát; số thời gian còn lại để đùa ở khu cây cỏ và những loài hoa. Hỏi Cường đã chơi bao nhiêu giờ ở khi cây xanh và những loài hoa.

Bài 4 (2 điểm): Vẽ con đường thẳng b

a) Vẽ điểm M không nằm trên đường thẳng b

b) Vẽ điểm N nằm trên tuyến đường thẳng b

c) sử dụng kí hiệu với để viết diễn tả sau:

“Điểm N thuộc mặt đường thẳng b; điểm M ko thuộc mặt đường thẳng b”

d) mang đến đoạn thẳng AB và điểm O nằm trong lòng hai điểm A và B. Biết AB = 7cm; AO = 3cm. Tính OB

Bài 5 (0,5 điểm): ): chứng minh phân số sau là phân số tối giãn với đa số số nguyên n

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số nào trong số phân số sau là phân số về tối giản

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

Câu 2: Hình không có tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Lời giải:

Tâm đối xứng của hình chữ nhật, hình vuông, hình lục giác số đông được màn biểu diễn dưới hình sau

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo" class="fr-fic fr-dii">

Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai đường chéo.

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo" class="fr-fic fr-dii">

Tâm đối xứng của hình vuông là giao điểm của bố đường chéo.

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo" class="fr-fic fr-dii">

Tâm đối xứng của hình lục giác đầy đủ là giao điểm của ba đường chéo chính.

Câu 3: hiệu quả của phép tính

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo"> là:

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

Câu 4: trong hình bên dưới có bao nhiêu cặp đường thẳng tuy vậy song

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Lời giải:

Cặp 1: con đường thẳng a tuy nhiên song với đường thẳng b.

Xem thêm: Đọc Sách Không Cốt Lấy Nhiều Quan Trọng Nhất Là Phải Chọn Cho Tinh Đọc Cho Kĩ

Cặp 2: đường thẳng c song song với con đường thẳng d.

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

Câu 6: Hỗ số

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo"> bằng

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo">

II. Phần từ luận

Bài 1 (1,5 điểm): 

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

Bài 2 (1 điểm): 

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo">

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

Bài 3 (1,5 điểm): 

Số phần thời gian Cường đã dùng để chơi quần thể vường thú; chơi các trò chơi; ăn kem và giải khát là: