Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 6 học kì 1 có đáp án năm 2021 sách mới (30 đề) | kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng chế

Bộ 30 Đề thi Toán lớp 6 học kì 1 lựa chọn lọc, có đáp án, cực gần cạnh đề thi bao gồm thức bám quá sát nội dung chương trình của ba cuốn sách mới kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo. Mong muốn bộ đề thi này để giúp đỡ bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong số bài thi Toán 6.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lớp 6 môn toán

Mục lục Đề thi Toán lớp 6 học kì 1 tất cả đáp án (30 đề) - sách mới

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi học kì 1 - kết nối tri thức

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Bài 1 (2 điểm): triển khai phép tính (Hợp lí nếu tất cả thể):

a) 45.37 + 45.63 - 100

b) 148.9 - 32.48

c) 307 - <(180.40 - 160) : 22 + 9> : 2

d) 12 + 3.90 : <39 - (23 - 5)2>

Bài 2 (3 điểm):

1. Tìm số nguyên x, biết:

a) x - 17 = 23

b) 2(x – 1) = 7 + (-3)

c) 4.(x + 5)3 -7 = 101

d) 2x + 1.3 + 15 = 39

2. Tra cứu x biết:

56 ⋮ x; 70 ⋮ x và 10 Một mảnh vườn hình chữ nhật bao gồm chiều dài 25 m, chiều rộng lớn 15m. Fan ta làm cho hai lối đi rộng 1 m như hình vẽ. Phần khu đất còn lại dùng làm trồng cây. Tính diện tích đất dùng để trồng cây.

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức" class="fr-fic fr-dii">

Bài 5 (0,5 điểm): mang lại A = trăng tròn + 21 + 22 + 23 + .... + 219 . Với B = 220. Cùng B = 220. Minh chứng rằng A cùng B là nhị số tự nhiên liên tiếp.

Đáp án

Bài 1 (2 điểm): 

a) 45.37 + 45.63 - 100

= 45.(37 + 63) – 100

= 45.100 – 100

= 100.(45 – 1) 

= 100.44 = 4400

b) 148.9 - 32.48

= 148.9 – 9.48

= 9.(148 – 48)

= 9.100 = 900

c) 307 - <(180.40 - 160) : 22 + 9> : 2

= 307 – <(180.1 – 160):4 + 9>:2

= 307 – <20:4 + 9>:2

= 307 – <5 + 9>:2

= 307 – 14:2

= 307 – 7 = 300

d) 12 + 3.90 : <39 - (23 - 5)2>

= 12 + 3.90:<39 – (8 – 5)2>

= 12 + 3.90:<39 – 32>

= 12 + 3.90:<39 – 9>

= 12 + 3.90:30

= 12 + 3.3 = 12 + 9 = 21

Bài 2 (3 điểm):

1. 

a) x - 17 = 23

x = 23 + 17

x = 40

b) 2(x – 1) = 7 + (-3)

2(x – 1) = 4

x – 1 = 4:2

x – 1 = 2

x = 2 + 1

x = 3

c) 4.(x + 5)3 - 7 = 101

4.(x + 5)3 = 101 + 7

4.(x + 5)3 = 108

(x + 5)3 = 108 : 4

(x + 5)3 = 27

(x + 5)3 = 33

x + 5 = 3

x = 3 – 5

x = -2

d) 2x + 1.3 + 15 = 39

2x + 1.3 = 39 - 15

2x + 1.3 = 24

2x + 1 = 24 : 3

2x + 1 = 8

2x + 1 = 23

x + 1 = 3

x = 3 – 1

x = 2

2. 

Vì 56 ⋮ x; 70 ⋮ x nên x là ước tầm thường của 56 cùng 70

Ta có: 56 = 2.2.2.7 = 23.7

70 = 2.5.7

ƯCLN (56; 70) = 2.7 = 14

ƯC (56; 70) = ±1; ±2; ±7; ±14

Vì 10 2.23

40 = 2.2.2.5 = 23.5

45 = 3.3.5 = 32.5

BCNN (36; 40; 45) = 23.32.5 = 8.9.5 = 360

BC (36; 40; 45) = 0; 360; 720; 1080; 1440; ...

Vì 100 quan sát vào mẫu vẽ ta thấy diện tích s đất trồng cây là 4 mảnh đất hình chữ nhật bé dại có kích thước như nhau.

Chiều dài của các 1 mảnh đất nhỏ tuổi màu xanh kia là:

(25 - 1):2 = 12 (m)

Chiều rộng của những mảnh đất bé dại màu xanh đó là:

(15 - 1) : 2 = 7 (m)

Diện tích của một miếng đất nhỏ màu xanh đó là:

12. 7 = 84 (m2)

Diện tích khu đất để trồng cây là:

4. 84 = 336 (m2)

Vậy diện tích đất nhằm trồng cây là 336 m2.

Bài 5 (0,5 điểm): 

Cho A = trăng tròn + 21 + 22 + 23 + .... + 219 

Ta có: 2A = 21 + 22 + 23 + 24 + .... + 220

2A - A = 220 - trăng tròn = 220 - 1

hay A = 220 - 1

Và B = 220.

Do đó A với B là nhì số tự nhiên liên tiếp.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác ...

Đề thi học tập kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Bài 1 (2 điểm): thực hiện phép tính

a) 58.57 + 58.150 – 58.125

b) 32.5 - 22.7 + 83.20190

c) 2019 + (-247) + (-53) – 2019 

d) 13.70 – 50 <(19 - 32) : 2 + 23>

Bài 2 (3 điểm): Tìm x

a) x – 36 : 18 = 12 – 15 

b) 92 – (17 + x) = 72

c) 720 : <41 – (2x + 5)> = 40

d) (x + 2)3 - 23 = 41

e) 70 ⋮ x; 84 ⋮ x; 140 ⋮ x và x > 8

Bài 3 (2,5 điểm): trong dịp quyên góp sách giáo khoa cũ ủng hộ các bạn học sinh nghỉ ngơi vùng sâu, vùng xa, khối lớp 6 của một trường trung học cơ sở đã ủng hộ được khoảng 500 mang lại 700 quyển sách. Biết rằng số sách kia khi xếp phần nhiều thành 20, 25, 30 ông chồng đều vừa đủ. Tính số sách mà học viên khối 6 sẽ quyên góp được.

Bài 4 (2 điểm): Một miếng vườn gồm dạng hình vuông với chiều dài cạnh bằng 10m. Fan ta để một trong những phần mảnh vườn làm lối đi rộng lớn 2m (như hình vẽ), phần sót lại để trồng rau. Fan ta làm hàng rào xung quang miếng vườn trồng rau cùng để cửa ra vào rộng 2m. Tính độ dài hàng rào.

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 207px;">

Bài 5 (0,5 điểm): minh chứng rằng 2n + 1 và 3n + 1 là hai số nguyên tố cùng cả nhà ( cùng với n ∉ ℕ).

Đáp án

Bài 1 (2 điểm): thực hiện phép tính

a) 58.57 + 58.150 – 58.125

= 58.(57 + 150 – 125)

= 58.(207 – 125)

= 58.82 = 4756

b) 32.5 - 22.7 + 83.20190

= 9.5 – 4.7 + 83.1

= 45 – 28 + 83

= 17 + 83 = 100

c) 2019 + (-247) + (-53) – 2019 

= (2019 – 2019) + (-247 – 53)

= 0 + (-300) = -300

d) 13.70 – 50 <(19 - 32) : 2 + 23>

= 13.70 – 50.<(19 – 9) : 2 + 8>

= 13.70 – 50.<10 : 2 + 8>

= 13.70 – 50.<5 + 8>

= 13.70 – 50.13

= 13.(70 – 50)

= 13.20 = 260

Bài 2 (3 điểm):

a) x – 36 : 18 = 12 – 15 

x – 2 = -3

x = -3 + 2

x = -1

b) 92 – (17 + x) = 72

– (17 + x) = 72 – 92

– (17 + x) = -20

17 + x = 20

x = 20 – 17

x = 3

c) 720 : <41 – (2x + 5)> = 40

41 – (2x + 5) = 720 : 40

41 – (2x + 5) = 18

– (2x + 5) = 18 – 41

– (2x + 5) = -23

2x + 5 = 23

2x = 23 – 5

2x = 18

x = 18 : 2

x = 9

d) (x + 2)3 - 23 = 41

(x + 2)3 = 41 + 23

(x + 2)3 = 64

(x + 2)3 = 43

x + 2 = 4

x = 4 – 2

x = 2

e) 70 ⋮ x; 84 ⋮ x; 140 ⋮ x cùng x > 8

Vì 70 ⋮ x cần x là mong của 70;

Vì 84 ⋮ x buộc phải x là mong của 84;

Vì 140 ⋮ x cần x là ước của 140;

Do đó, x là ước phổ biến của 70; 84;140.

Ta có: 70 = 2.5.7

84 = 2.2.3.7 = 22.3.7

140 = 2.2.5.7 = 22.5.7

ƯCLN (70; 84;140) = 2.7 = 14

ƯC (70; 84; 140) = ±1; ±2; ±7; ±14

Vì x > 8 cần x = 14

Vậy x = 14

Bài 3 (2,5 điểm): 

Gọi số sách các bạn khối 6 quyên góp được là x (x ∈ ℕ; 500 2.5

25 = 5.5 = 52

30 = 2.3.5

BCNN (20; 25; 30) = 22.52.3 = 300

BC (20; 25; 30) = 0; 300; 600; 900

Vì 500 thời hạn làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (1,5 điểm)

Câu 1: 38 hiểu là:

A) Tám mũ ba

B) tía mũ tám

C) Tám nhân cha

D) bố nhân tám

Câu 2: Số nguyên chỉ năm tất cả sự kiện "Thế vận hội thứ nhất diễn ra năm 776 trước công nguyên" là số nào trong số số sau đây?

A) - 1776

B) 776

C) - 776

D) 1776

Câu 3. Hình làm sao dưới đấy là hình tam giác đều?

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo" style="width: 551px;">

A B C D

Câu 4: xác định nào sau đây sai?

A) Hình thoi bao gồm bốn cạnh bởi nhau.

B) Hình chữ nhật tất cả hai đường chéo cánh bằng nhau.

C) Hình thoi gồm hai đường chéo vuông góc.

D) Hình chữ nhật bao gồm hai đường chéo vuông góc.

II. Từ bỏ luận

Câu 5 (1 điểm): trong số số 1930, 1945, 1954, 1975. Phần lớn số nào phân chia hết đến 5? vày sao?

Câu 6 (2 điểm): Một mẫu tàu ngầm đang ở chiều cao -47 m đối với mực nước biển. Sau đó tàu ngầm nổi lên 18 m.

a) Viết phép tính bộc lộ độ cao mới của tàu ngầm đối với mực nước biển.

b) Tính độ cao bắt đầu của tàu ngầm so với phương diện nước biển.

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo" style="width: 579px;">

Câu 8 (1,5 điểm):

a) tra cứu bội chung nhỏ nhất của 18 cùng 27.

b) tiến hành phép tính: 480 : <75 + (72 - 8.3) : 5> + 1080

c) tìm kiếm x: x – 105 : 21 = 15

Câu 9 (1 điểm): Một lối đi hình chữ nhật tất cả chiều dài là 12m với chiều rộng lớn là 2m. Bạn ta lát gạch men lên lối đi, ngân sách có mỗi mét vuông lát gạch ốp là 100 000 đồng. Hỏi giá thành để làm cho lối đi là bao nhiêu.

Câu 10 (0,5 điểm): các bạn Bình sử dụng những ống hút lâu năm 198mm, để tạo thành lên hình bên. Mỗi ống hút nước được giảm thành cha đoạn cân nhau để tạo lên bố cạnh của từng lục giác đông đảo như hình bên.

a) Tính số ống hút mà chúng ta Bình đề xuất dùng để kết thúc hình bên.

b) Tính tổng chiều dài các ống hút mà các bạn Bình đang dùng.

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: 38 phát âm là:

A) Tám mũ ba

B) ba mũ tám

C) Tám nhân ba

D) ba nhân tám

Giải thích:

Đây là lũy quá bậc 8 của 3 cần ta phát âm là tía mũ tám

Câu 2: Số nguyên chỉ năm gồm sự khiếu nại "Thế vận hội trước tiên diễn ra năm 776 trước công nguyên" là số nào trong các số sau đây?

A) -1776

B) 776

C) -776

D) 1776

Giải thích:

Ta mang năm công nguyên có tác dụng mốc 0 bắt buộc những năm ngoái công nguyên sẽ với dấu âm. Ví dụ như năm 776 trước công nguyên là -776

Câu 3. Hình làm sao dưới đây là hình tam giác đều?

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo" style="width: 546px;">

A B C D

Giải thích:

Ta thấy hình D là tam giác đều bởi nó là tam giác cùng có ba cạnh bởi nhau.

Câu 4: xác minh nào sau đây sai?

A) Hình thoi bao gồm bốn cạnh bằng nhau.

B) Hình chữ nhật gồm hai đường chéo bằng nhau.

C) Hình thoi gồm hai đường chéo cánh vuông góc.

D) Hình chữ nhật có hai đường chéo cánh vuông góc.

Giải thích

Hình chữ nhật chỉ bao gồm hai đường chéo bằng nhau chứ không vuông góc.

II. Từ bỏ luận

Câu 5 (1 điểm):

Những số phân chia hết đến 5 là 1930; 1945; 1975 bởi những số gồm tận cùng là 0 hoặc 5 sẽ phân tách hết cho 5.

Xem thêm: Viết Bài Văn Thuyết Minh Về Cái Phích Nước Ngắn Gọn, Thuyết Minh Về Cái Phích Nước (Bình Thủy)

Câu 6 (2 điểm)

a) Phép tính thể hiện độ cao mới của tàu ngầm cùng nước biển cả là: -47 + 18 (m)

b) Độ cao bắt đầu của tàu ngầm với nước biển là: -47 + 18 = -29 (m)

Câu 7 (2 điểm)

(-1) – (-9) = -1 + 9 = 8oC

Câu 8 (1,5 điểm):

a) kiếm tìm bội chung nhỏ nhất của 18 cùng 27

Ta có: 18 = 2.3.3 = 2.32

27 = 33

BCNN (18; 27) = 33.2 = 27.2 = 54

b) 480 : <75 + (72 - 8.3) : 5> + 1080

= 480 : <75 + (49 - 24) : 5> + 1

= 480 : <75 + 25 : 5> + 1

= 480 : <75 + 5> + 1

= 480 : 80 + 1

= 6 + 1 =7

c) x – 105 : 21 = 15

x – 5 = 15

x = 15 + 5

x = 20

Câu 9 (1 điểm)

Diện tích lối đi là:

12.2 = 24 (m2)

Chi phí để gia công lối đi là:

24.100000 = 2 400 000 (đồng)

Câu 10 (0,5 điểm): 

Ta đếm vào hình mặt có tất cả 9 hình lục giác đều

a) Cứ một ống hút thì làm cho được ba cạnh của hình lục giác do vậy mỗi hình lục giác tạo thành ta đề nghị 2 ống hút.