Đề thi học kì 1 thiết bị Lý 12 Trường thpt Đa Phúc tp hà nội có câu trả lời và lời giải chi tiết gồm có 40 câu trắc nghiệm. Các bạn xem ở dưới.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 vật lý 12 có đáp án

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

TRƯỜNG thpt ĐA PHÚC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: vật Lí – Lớp 12

Thời gian làm cho bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề

Câu 1 (NB): Một hóa học điểm giao động điều hòa theo phương trình x = 4cosωt (x tính bằng cm). Chất điểm giao động với biên độ

A. 8cm B. 2cm C. 4cm D. 1cm

Câu 2 (NB): Khi có sóng ngừng trên một gai dây đàn hồi thì khoảng cách giữa nhị bụng sóng liên tục bằng


A. một phần tứ bước sóng. B. một cách sóng.

C. một nửa bước sóng. D. hai bước sóng.

Câu 3 (NB): Khi có sóng ngừng trên dây, khoảng cách giữa hai nút tiếp tục bằng

A. một số nguyên lần bước sóng. B. một phần tứ bước sóng.

C. một nửa cách sóng. D. một cách sóng.

Câu 4 (NB): Nói về một chất điểm xấp xỉ điều hòa, tuyên bố nào dưới đây đúng?

A. Ở vị trí cân nặng bằng, chất điểm gồm độ khủng vận tốc cực to và tốc độ bằng không.

B. Ở vị trí cân nặng bằng, chất điểm có vận tốc bằng ko và tốc độ cực đại.

C. Ở vị trí biên, hóa học điểm có tốc độ bằng ko và gia tốc bằng không.

D. Ở địa chỉ biên, hóa học điểm có độ phệ vận tốc cực đại và gia tốc cực đại.

Câu 5 (NB): Hai xê dịch điều hòa thuộc phương, tất cả phương trình x1 = Acos(ωt) với x2 = Acos(ωt – π) là nhì dao động:

A. lệch pha π/2 B. cùng pha. C. ngược pha. D. lệch pha π/3

Câu 6 (NB): Tại địa điểm có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn xê dịch điều hòa với biên độ góc a0. Biết khối lượng vật nhỏ dại của bé lắc là m, chiều dài dây treo là , mốc gắng năng ở chỗ cân bằng. Cơ năng của con lắc là

A. 1/4mglα02. B. 2mglα02. C. mglα02 D. 1/2mglα02.

Câu 7 (NB): Một nhỏ lắc lò xo có vật nhỏ khối lượng 400g, lò xo cân nặng không đáng chú ý và tất cả độ cứng 100N/m. Nhỏ lắc giao động điều hòa theo phương ngang. Rước pi2 = 10. Giao động của bé lắc gồm chu kì là:

A. 0,8s B. 0,4s C. 0,2s D. 0,6s

Câu 8 (TH): Một máy biến hóa áp bao gồm hiệu suất xê dịch bằng 100%, tất cả số vòng dây cuộn sơ cấp lớn hơn 10 lần số vòng dây cuộn thứ cấp. Máy trở thành áp này

A. làm tăng tần số dòng điện sinh hoạt cuộn sơ cấp cho 10 lần. B. là thứ tăng áp.

C. làm bớt tần số loại điện ở cuộn sơ cấp cho 10 lần. D. là máy hạ áp.

Câu 9 (NB): Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC thông liền một hiệu điện cầm cố xoay chiều u = U0sinωt thì độ lệch sóng của hiệu điện vậy u với cường độ chiếc điện i trong mạch được xem theo công thức

A. tanφ = (ωL – ωC)/R B. tanφ = (ωL + ωC)/R

C. tanφ = (ωL – 1/(ωC))/R D. tanφ = (ωC – 1/(ωL))/R

Câu 10 (NB): Khi có sóng ngừng trên một gai dây bầy hồi, khoảng cách từ một bụng mang lại nút ngay gần nó độc nhất vô nhị bằng

A. một phần bốn bước sóng. B. một nửa bước sóng.

C. một số nguyên lần cách sóng. D. một bước sóng.

Câu 11 (TH): Một vật bé dại dao động cân bằng theo một trục cầm cố định. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Quỹ đạo hoạt động của vật là một trong những đoạn thẳng.

B. Li độ của vật tỉ lệ với thời hạn dao động.

C. Quỹ đạo vận động của vật là 1 trong những đường hình sin.

D. Lực kéo về chức năng vào đồ vật không đổi.

Câu 12 (TH): Đặt hiệu điện núm u = U0sinωt vào nhị đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện C thì cường độ chiếc điện ngay lập tức chạy vào mạch là i. Phát biểu làm sao sau đấy là đúng?

A. Ở cùng thời điểm, hiệu điện chũm u chậm trễ pha π/2 so với loại điện i.

B. Dòng năng lượng điện i luôn luôn ngược trộn với hiệu điện cố gắng u.

C. Ở thuộc thời điểm, dòng điện i chậm rì rì pha π/2 so với hiệu điện nạm u.

D. Dòng năng lượng điện i luôn luôn cùng pha với hiệu điện vắt u.

Câu 13 (TH): Đặt một điện áp luân chuyển chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ gồm tụ điện thì

A. cường độ chiếc điện trong đoạn mạch sớm trộn π/2 so với năng lượng điện áp thân hai đầu đoạn mạch.

B. cường độ loại điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp thân hai đầu đoạn mạch.

C. cường độ mẫu điện trong khúc mạch trễ pha π/2 so với điện áp thân hai đầu đoạn mạch.

D. tần số của mẫu điện trong khúc mạch không giống tần số của năng lượng điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 14 (NB): Khoảng biện pháp giữa nhị điểm bên trên phương truyền sóng ngay gần nhau nhất và dao động cùng pha với nhau gọi là

A. vận tốc truyền sóng. B. độ lệch pha. C. chu kỳ. D. bước sóng.

Câu 15 (NB): Điện áp giữa hai đầu một quãng mạch bao gồm biểu thức thức u = 220cos(100πt) V. Giá trị hiệu dụng của điện áp này là

A. 220V B. $220sqrt 2 V$ C. 110V. D. $110sqrt 2 V$

Câu 16 (TH): Trên một tua dây đàn hồi nhiều năm 1m, nhị đầu vắt định, gồm sóng ngừng với 2 bụng sóng. Cách sóng của sóng truyền trên đây là

A. 1m. B. 0,5m. C. 2m D. 0,25m

Câu 17 (TH): Một nhỏ lắc lò xo tất cả một lò xo khối lượng không xứng đáng kể, độ cứng k, một đầu cố định và một đầu thêm với một viên bi bé dại khối lượng m. Nhỏ lắc này đang giao động điều hòa có cơ năng

A. tỉ lệ nghịch với độ cứng k của lò xo. B. tỉ lệ với bình phương biên độ dao động.

C. tỉ lệ nghịch với khối lượng m của viên bi. D. tỉ lệ với bình phương chu kì dao động.

Câu 18 (NB): Một nhỏ lắc lò xo giao động điều hòa cùng với phương trình x = 5 cos (100πt + π/3) (x tính bằng cm) bao gồm pha ban đầu là:

A. π (rad). B. π/3 (rad) C. π/4 (rad). D. π/6 (rad).

Câu 19 (NB): Cường độ dòng điện luân phiên chiều trong một quãng mạch là i = $2sqrt 2 $cos(100πt + π/3 )(A) (t tính bởi s). Tần số của chiếc điện là:

A.50 Hz B. 100 Hz. C. 25 Hz D. 12,5 Hz

Câu trăng tròn (NB): Hai âm cùng chiều cao là hai âm bao gồm cùng

A. biên độ. B. cường độ âm. C. tần số. D. mức độ mạnh âm.

Câu 21 (NB): Một bé lắc lò xo bao gồm lò xo nhẹ bao gồm độcứng k cùng vật bé dại khối lượng m. Cho nhỏ lắc xê dịch điều hòa theo phương ngang. Chu kì xấp xỉ của con lắc là

A. $frac12pi sqrt fracmk $ B. $2pi sqrt fracmk $ C. $2pi sqrt frackm $ D. $frac12pi sqrt frackm $

Câu 22 (TH): Dao động của nhỏ lắc đồng hồ là

A. dao đụng điện từ. B. dao cồn cưỡng bức.

C. dao rượu cồn tắt dần. D. dao rượu cồn duy trì.

Câu 23 (NB): Phát biểu làm sao sau đây là đúng khi nói đến sóng cơ học?

A. Sóng ngang là sóng gồm phương dao động trùng cùng với phương truyền sóng.

B. Sóng âm truyền được trong chân không.

C. Sóng dọc là sóng tất cả phương giao động vuông góc với phương truyền sóng.

D. Sóng dọc là sóng tất cả phương xê dịch trùng cùng với phương truyền sóng.

Câu 24 (NB): Tại cùng một địa điểm trên phương diện đất, nếu tần số xê dịch điều hoà của bé lắc đơn chiều nhiều năm ℓ = 1m, g = π2m/s2 thì chu kì xấp xỉ điều hoà của con lắc 1-1 là:

A. 4s B. 2s C. 8s D. 1s

Câu 25 (TH): Một máy thay đổi áp có cuộn sơ cấp tất cả 1000 vòng dây, mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện cầm U1 = 200V, lúc đó hiệu điện cầm ở hai đầu cuộn thứ cung cấp để hở là U2 = 10V. Làm lơ hao phí của máy biến áp thì số vòng dây cuộn thứ cung cấp là

A. 500 vòng B. 100 vòng C. 25 vòng D. 50 vòng

Câu 26 (VD): Đặt điện áp xoay chiều $u = 200sqrt 2 cos left( 100pi t ight)left( V ight)$ vào nhị đầu một quãng mạch gồm cuộn cảm có độ từ cảm L = 1/π H cùng tụ điện bao gồm điện dung C = 10-4/2π F mắc nối tiếp. Cường độ chiếc điện trong khúc mạch là

A. 0,75A B. 1,5A C. 2A D. 22A

Câu 27 (VD): Cường độ dòng điện chuyển phiên chiều trong một quãng mạch là i = $4sqrt 2 $ cos(100πt + π/3)(A) (t tính bằng s) cường độ dòng điện hiệu dụng của đoạn mạch là:

A. 2A B. 4A C. $4sqrt 2 $A D. 8A

Câu 28 (NB): Ta hoàn toàn có thể tổng đúng theo hai giao động điều hòa khi hai dao động

A. cùng phương, thuộc tần số.

B. cùng phương, cùng tần số, tất cả hiệu số pha không thay đổi theo thời gian.

C. cùng biên độ, thuộc tần số.

D. cùng tần số, có hiệu số pha không đổi.

Câu 29 (VD): Đặt điện áp u = $Usqrt 2 $cosωt (với U cùng ω không đổi) vào nhì đầu một đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết năng lượng điện trở thuần R và độ trường đoản cú cảm L của cuộn cảm thuần đều khẳng định còn tụ điện tất cả điện dung C thay đổi được. Biến đổi điện dung của tụ điện đến khi năng suất của đoạn mạch đạt cực đại thì thấy năng lượng điện áp hiệu dụng giữa hai phiên bản tụ năng lượng điện là 2U. Điện áp hiệu dụng thân hai đầu cuộn cảm thuần cơ hội đó là

A. $Usqrt 2 $ B. C. 3U D. 2U

Câu 30 (VD): Đặt năng lượng điện áp u = 310cos(100πt) V (t tính bởi s) vào nhì đầu một đoạn mạch. Tính từ lúc thời điểm t = 0, năng lượng điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch này đạt quý hiếm 155 V lần thứ nhất tại thời điểm

A. t = 1/60 s. B. t = 1/600 s. C. t = 1/120 s. D. t = 1/300 s.

Câu 31 (VD): Một sợi dây đàn hồi tất cả độ nhiều năm AB = 80cm, đầu B giữ cụ định, đầu A đính thêm với yêu cầu rung xê dịch điều hòa với tần số 50Hz theo phương vuông góc với AB. Trên dây bao gồm một sóng dừng với 4 bụng sóng, coi A với B là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 40m/s B. 20m/s C. 10m/s D. 5m/s

Câu 32 (VD): Khi mức cường độ âm trên một điểm trong môi trường truyền âm tăng lên 70 dB thì cường độ âm tại điểm đó tăng

A. 107 lần. B. 105 lần. C. 103 lần. D. 106 lần.

Câu 33 (VD): Một sóng truyền trong một môi trường với tốc độ 110 m/s và gồm bước sóng 0,25 m. Tần số của sóng kia là

A. 440Hz B. 27,5Hz C. 50Hz D. 220Hz

Câu 34 (VD): Đặt điện áp u = U0cos(100πt – π /6) V vào nhị đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ loại điện qua mạch là I = I0cos(100πt + π/6) A. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng

A. 0,5 B. C. 0,86 D. 0,71

Câu 35 (VD): Một bé lắc lò xo có lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ tuổi khối lượng m. Bé lắc xê dịch điều hòa theo phương ngang với chu kì T. Biết ở thời điểm t vật tất cả li độ 5cm, ở thời khắc t + T/4 đồ dùng có vận tốc 50cm/s. Quý hiếm của m bằng

A. 0,5kg B. 1kg C. 0,8kg D. 1,2kg

Câu 36 (VD): Một gai dây đàn hồi gồm sóng dừng. Bên trên dây đa số điểm xấp xỉ với cùng biên độ A1 có vị trí cân bằng tiếp tục cách hồ hết nhau một quãng d1 và phần đông điểm dao động với thuộc biên độ A2 có vị trí cân nặng bằng thường xuyên cách đều nhau một đoạn d2. Biết A1 > A2 > 0. Biểu thức nào sau đây đúng:

A. d1 = 0,25d2 B. d1 = 0,5d2 C. d1 = 4d2 D. d1 = 2d2

Câu 37 (VD): Ở mặt nước, bao gồm hai nguồn phối kết hợp A, B xấp xỉ theo phương thẳng đứng cùng với phương trình uA = uB = 2cos(20πt) mm. Tốc độ truyền sóng là 30 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Phần tử M ở phương diện nước biện pháp hai nguồn thứu tự là 10,5 centimet và 13,5 cm gồm biên độ xấp xỉ là

A. 2mm B. 4mm C. 1mm D. 3mm

Câu 38 (VD): Đặt năng lượng điện áp chuyển phiên chiều $u = 200sqrt 2 mcos(100pi mt)$ (V) vào nhì đầu một đoạn mạch AB bao gồm điện trở thuần R = 100 Ω cuộn cảm thuần với tụ điện mắc nối tiếp. Lúc đó, điện áp hai đầu tụ điện là $u_C = 100sqrt 2 mcos(100pi m0fracpi 2)$ (V). Năng suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng

A. 100W B. 200W C. 400W D. 300W

Câu 39 (VD): Một bé lắc đơn dao động điều hoà tại địa điểm A cùng với chu kì 2s. Đưa nhỏ lắc này tới địa điểm B đến nó xê dịch điều hoà, trong khoảng thời gian 201s nó tiến hành được 100 xấp xỉ toàn phần. Coi chiều nhiều năm dây treo của nhỏ lắc 1-1 không đổi. Gia tốc trọng trường trên B đối với tại A

A. tăng 0,1%. B. tăng 1%. C. giảm 1%. D. giảm 0,1%.

Câu 40 (VDC): Đặt điện áp u = $90sqrt 10 $cosωt (V) vào đoạn mạch AB nối liền theo vật dụng tự R, C, cuộn dây thuần cảm bao gồm L biến đổi được. Khi ZL = ZL1 hoặc ZL = ZL2 thì UL1 = UL2 = 270V. Biết 3ZL2 – ZL1 =150 Ω và tổng trở của đoạn mạch RC trong hai trường hòa hợp là $100sqrt 2 $Ω. Quý hiếm UL max gần giá trị nào nhất:

A. 150V B. 180V C. 284V D. 175V

Đáp án

1-C2-C3-C4-A5-C6-D7-B8-D9-C10-A
11-A12-A13-A14-D15-D16-A17-B18-B19-A20-C
21-B22-D23-D24-B25-D26-C27-B28-B29-D30-D
31-B32-A33-A34-A35-B36-D37-B38-C39-C40-C

LỜI GIẢI bỏ ra TIẾT

Câu 1: Đáp án C

Phương pháp giải:

Phương trình xê dịch điều hòa x = Acos(ωt + φ) bao gồm A là biên độ dao động

Giải chi tiết:

Biên độ xấp xỉ A = 4cm

Câu 2: Đáp án C

Khoảng giải pháp giữa nhị bụng sóng liên tục bằng nửa cách sóng

Câu 3: Đáp án C

Khoảng giải pháp giữa nhị nút sóng tiếp tục trong sóng dừng bằng nửa cách sóng

Câu 4: Đáp án A

Ở vị trí cân bằng chất điểm bao gồm vận tốc cực to và vận tốc bằng 0.

Câu 5: Đáp án C

Độ lệch pha là π tức là chúng xấp xỉ ngược pha.

Câu 6: Đáp án D

Cơ năng của bé lắc $frac12mgell alpha _0^2$

Câu 7: Đáp án B

Phương pháp giải:

Chu kỳ giao động của bé lắc xoắn ốc $T = 2pi sqrt fracmk $

Giải bỏ ra tiết:

Ta gồm m = 400g = 0,4kg ; k = 100N/m

Chu kỳ xê dịch : $T = 2pi sqrt fracmk = 2pi sqrt frac0,4100 = 0,4s$

Câu 8: Đáp án D

Phương pháp giải:

Công thức máy đổi thay áp $fracU_1U_2 = fracN_1N_2$

Giải chi tiết:

Áp dụng cách làm $fracU_1U_2 = fracN_1N_2 = 10$

Vậy máy thay đổi áp này là thiết bị tăng áp.

Câu 9: Đáp án C

Phương pháp giải:

Biểu thức tính độ lệch pha giữa u và i

Giải đưa ra tiết:

Độ lệch sóng giữa u và i là: $ an varphi = fracZ_L – Z_CR = fracomega L – frac1omega CR$

Câu 10: Đáp án A

Khoảng bí quyết từ bụng mang lại nút kiền kề là một phần tư bước sóng

Câu 11: Đáp án A

Quỹ đạo hoạt động của vật là một trong những đoạn thẳng.

Câu 12: Đáp án A

Với mạch chỉ bao gồm tụ điện thì u lờ lững pha hơn i một lượng π/2

Câu 13: Đáp án A

Mạch chỉ gồm tụ năng lượng điện thì cường độ loại điện trong đoạn mạch sớm pha π/2 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 14: Đáp án D

Khoảng giải pháp giữa nhì điểm bên trên phương truyền sóng ngay sát nhau duy nhất và giao động cùng trộn với nhau hotline là bước sóng.

Câu 15: Đáp án D

Phương pháp giải:

Điện áp cực lớn và năng lượng điện áp hiệu dụng liên hệ bởi biểu thức $U_0 = Usqrt 2 $

Giải bỏ ra tiết:

Điện áp hiệu dụng: $U_0 = Usqrt 2 = 220V Rightarrow U = 110sqrt 2 V$

Câu 16: Đáp án A

Phương pháp giải:

Điều kiện tất cả sóng dừng trên dây bao gồm hai đầu cầm cố định: $ell = kfraclambda 2$

Giải bỏ ra tiết:

Có nhì bụng sóng tương tự với gồm 2 bó sóng.

Ta bao gồm $ell = kfraclambda 2 = 2.fraclambda 2$ = 1m nên bước sóng λ = 1m

Câu 17: Đáp án B

Cơ băng của bé lắc lò xo: W = 0,5kA2

Con nhấp lên xuống này đang xê dịch điều hòa gồm cơ năng tỉ lệ thành phần với bình phương biên độ dao động

Câu 18: Đáp án B

Pha thuở đầu π/3

Câu 19: Đáp án A

Phương pháp giải:

Mối tương tác giữa tần số và vận tốc góc: ω = 2πf

Giải bỏ ra tiết:

Tốc độ góc ω = 100π rad/s buộc phải f = 50Hz

Câu 20: Đáp án C

Hai âm cùng độ cao tức là có cùng tần số.

Câu 21: Đáp án B

Chu kỳ giao động của nhỏ lắc lò xo: $2pi sqrt fracmk $

Câu 22: Đáp án D

Dao đụng của con lắc đồng hồ là xê dịch duy trì

Câu 23: Đáp án D

Sóng dọc là sóng có phương giao động trùng với phương truyền sóng.

Câu 24: Đáp án B

Chu kỳ xê dịch của bé lắc: $T = 2pi sqrt fracell g = 2pi sqrt frac1pi ^2 = 2s$

Câu 25: Đáp án D

Phương pháp giải:

Công thức máy biến đổi áp $fracU_1U_2 = fracN_1N_2$

Giải bỏ ra tiết:

N1 = 1000 vòng, U1 = 200V, U2 = 10V

Áp dụng cách làm $fracU_1U_2 = fracN_1N_2 Rightarrow frac20010 = frac2000N_2$ đề xuất N2 = 100 vòng

Câu 26: Đáp án C

Phương pháp giải:

– Dung kháng ZC = (ωC)-1; Cảm chống ZL = ωL

– Định mức sử dụng Ôm mang đến đoạn mạch: I = U/Z

Giải chi tiết:

Mạch LC, ω = 100πrad/s, ZL = ωL = 100Ω, ZC =(ωC)-1 = 200Ω đề nghị Z = |ZL – ZC| = 100Ω

Cường độ mẫu điện hiệu dụng I = U/Z = 200/100 = 2A

Câu 27: Đáp án B

Phương pháp giải:

Biểu thức liên hệ giữa cường độ cái điện cực đại và hiệu dụng: $I_0 = Isqrt 2 $

Giải bỏ ra tiết:

Vì $I_0 = Isqrt 2 = 4sqrt 2 A$ cần I = 4A

Câu 28: Đáp án B

Tổng hợp hai giao động điều hòa giả dụ chúng có cùng phương, thuộc tần số, bao gồm hiệu số pha không đổi theo thời gian

Câu 29: Đáp án D

Phương pháp giải:

– C biến hóa để công suất cực đại, khi đó mạch xẩy ra cộng hưởng.

– Định công cụ ôm: U = IZ

– Khi xẩy ra cộng tận hưởng thì ZL = ZC

Giải đưa ra tiết:

Mạch gồm ω,R,L vắt định, C gắng đổi

Công suất của mạch đạt cực to khi xẩy ra cộng hưởng, lúc đó: ω2 = 1/LC, ZL = ZC, Z = R

Khi đó $U_C = IZ_C = fracUZ.Z_C = fracUR.Z_C = 2U Rightarrow Z_C = Z_L = 2R$

$ Rightarrow U_L = IZ_L = fracUZ.Z_L = fracUR.Z_L = 2U$

Câu 30: Đáp án D

Phương pháp giải:

Sử dụng con đường tròn lượng giác, biên độ 310V, biểu diễn vị trí gồm li độ 155V

Giải bỏ ra tiết:

*
Uo = 310V, T = 0,02s.

Sử dụng con đường tròn lượng giác: u đạt cực hiếm 155V lần trước tiên ứng cùng với góc 600 như hình vẽ, tương ứng với t = T/6 = 1/300 (s)

Câu 31: Đáp án B

Phương pháp giải:

– Điều kiện xẩy ra sóng ngừng trên sợi dây hai đầu cố định và thắt chặt $ell = kfraclambda 2$

– tốc độ sóng v = λf

Giải chi tiết:

Sóng giới hạn trên gai dây có hai đầu cố định nên: $ell = kfraclambda 2 = 4.lambda /2 = 80cm Rightarrow lambda = 40cm$

Vận tốc truyền sóng v = λf = 0,4.50 = 20m/s.

Xem thêm: Suy Nghĩ Về Thế Hệ Trẻ Việt Nam Trong Kháng Chiến Chống Mỹ Cưú Nước

Câu 32: Đáp án A

Phương pháp giải:

Công thức tính mức cường độ âm $L = 10lg fracII_0dB$

Giải bỏ ra tiết:

$L = 10lg fracII_0 Rightarrow I = I_0.10^fracL10$

$L’ = 10lg fracI’I_0 Rightarrow I’ = I_0.10^fracL + 7010 = I_0.10^fracL10.10^7 = 10^7I$

Câu 33: Đáp án A

Phương pháp giải:

Bước sóng λ = v/f

Giải bỏ ra tiết:

Tần số sóng: f = v/λ = 110/0,25 = 440Hz

Câu 34: Đáp án A

Phương pháp giải:

Sử dụng bí quyết tính hệ số năng suất cosφ cùng với φ là độ lệch sóng giữa u với i

Giải đưa ra tiết:

Hệ số công suất cosφ = cos(π/3) = 0,5

Câu 35: Đáp án B

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức x và v trong xê dịch điều hòa: x = Acos(ωt + φ); v = – ωAsin(ωt + φ + π/2)

Giải chi tiết:

Thời điểm t: x1 = Acos(ωt + φ) = 5cm

Thời điểm t + T/4: v = – ωAsin(ωt + φ + π/2)= -ωx1

Nên ω = 50/5= 10rad/s

Vậy m = k/ω2 = 1kg

Câu 36: Đáp án D

Phương pháp giải:

– bao gồm hai quý giá biên độ mà có vị trí cân bằng tiếp tục cách nhau một không gian đổi

Giải đưa ra tiết:

Vì A1> A2 nên địa chỉ A1 tại bụng sóng, bởi vậy λ = 2d1

Vì vậy tại địa chỉ A2 có λ = 4d2 nên d1= 2d2

Câu 37: Đáp án B

Phương pháp giải:

Biên độ sóng tổng hợp tại M: $A_M = 2Acos left( fracpi left( d_1 – d_2 ight)lambda ight)$

Giải bỏ ra tiết:

Ta tất cả f = 10Hz, v = 30cm/s đề nghị λ = 3cm

Biên độ xấp xỉ tại M $A_M = 2Acos left( fracpi left( d_1 – d_2 ight)lambda ight) = 2.2.c mosleft( fracpi .33 ight) = 4mm$

Câu 38: Đáp án C

Phương pháp giải:

– khi u, i thuộc pha thì xảy ra cộng hưởng trọn trong mạch điện

– khi xảy ra cộng tận hưởng thì ZL = ZC, năng suất tiêu thụ p = U2/R

Giải bỏ ra tiết:

Vì uc chậm pha π/2 đối với u nên u với i thuộc pha, mạch xảy ra cộng hưởng trọn điện

Khi đó UC = UL = 100V, U = UR = 200V, R = 100Ω

Công suất tiêu tốn của mạch : p = U2/R = 2002/100 = 400W

Câu 39: Đáp án C

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức chu kỳ xấp xỉ của bé lắc đối chọi $T = 2pi sqrt fracell g $

Giải đưa ra tiết:

Chu kỳ xê dịch tại A : $T_A = 2pi sqrt fracell g_A = 2$

Chu kỳ dao động tại B: $T_B = 2pi sqrt fracell g_B = 2,01s$

$ Rightarrow fracg_Ag_B = frac2,01^22^2 Rightarrow g_B = 0,99g_A$

Vậy gB­ giảm 1% so với gA

Câu 40: Đáp án C

Phương pháp giải:

– Định nguyên lý Ôm đến đoạn mạch: I = U/Z

– Dung phòng ZC = (ωC)-1; Cảm kháng ZL = ωL

– Tổng trở $Z = sqrt R^2 + (Z_L – Z_C)^2 $

Giải chi tiết:

Mạch RLC tất cả L chũm đổi

$U_L = IZ_L = fracUZ_LZ = fracUsqrt fracR^2 + Z_C^2Z_L^2 – 2fracZ_CZ_L + 1 = 270V Rightarrow fracR^2 + Z_C^2Z_L^2 – 2fracZ_CZ_L + frac49 = 0$

Đặt x = 1/ZL ta được (R2 + ZC2)x2 – 2ZC.x + 4/9 = 0

Với L = L1 hoặc L = L2 thì UL có thuộc giá trị bắt buộc ZL1 và ZL2 là hai nghiệm của phương trình bậc nhì trên.

$frac1Z_L_1 = fracZ_C + sqrt frac59Z_C^2 – R^2 R^2 + Z_C^2$

$frac1Z_L_2 = fracZ_C – sqrt frac59Z_C^2 – R^2 R^2 + Z_C^2$

Mà 3ZL2 – ZL1 = 150Ω và R2 + ZC2= 20000 phải tính được : $fracZ_CR = 0,7$

ULmax khi xảy ra cộng hưởng, lúc đó: $U_Lm max = fracURZ_L = fracUZ_CR = 284V$