de thi hoc ki 2 lop 2 mon toan nam 2020

Đề Toán lớp 2 học tập kì 2

Bộ đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2023 là tư liệu được VnDoc.com thuế tầm và tổ hợp đề Toán lớp 2 học tập kỳ 2, chung những em học viên ôn luyện những bài xích luyện Toán lớp 2 học tập kỳ 2, nhằm sẵn sàng mang lại kì thi đua cuối kì 2 đạt sản phẩm tối đa.

Bạn đang xem: de thi hoc ki 2 lop 2 mon toan nam 2020

Xem thêm:

  • 70 đề thi đua Toán lớp 2 học tập kỳ 2 Sách mới
  • 100 đề thi đua Toán lớp 2 học tập kì 2 lịch trình mới
  • 10 Đề thi đua Toán lớp 2 học tập kì 2 sách Cánh Diều
  • 24 đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt Sách mới

1. Đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn trĩnh vô đáp án đứng trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Số “bốn trăm sáu mươi ba” viết lách là:

A. 463

B. 436

C. 346

D. 634

Câu 2. Hình nào là tiếp sau đây đem 1/3 số dù vuông được tô màu?

Đề thi đua Toán lớp 2 học tập kỳ 2

A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Câu 3. Số ngay tắp lự trước số 424 là:

A. 425

B. 423

C. 500

D. 400

Câu 4. Nhà những Bình đem 9 gà. Hỏi số chân gà là bao nhiêu?

A. 9 chân

B. 36 chân

C. 27 chân

D. 18 chân

Câu 5. Số nhỏ nhất đem 3 chữ số là:

A. 100

B. 101

C. 102

D. 999

Câu 6. An có một tờ bạc 500 đồng, 2 tờ bạc 200 đồng, 1 tờ bạc 100 đồng. Hỏi An đem toàn bộ từng nào tiền?

A. 800 đồng

B. 700 đồng

C. 1000 đồng

D. 900 đồng

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

67 + 33                   96 – 38                        584 – 43                        526 + 331

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Câu 2. (1 điểm) Tính

a) 4 x 3 + 39                                                    b) 36 : 4 + 71

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Câu 3. (2 điểm) Tìm x biết

a) x : 6 = 3                                                                 b) x + x + x + x = 20

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Câu 4. (2 điểm) Cô giáo đem một vài loại kẹo, cô thưởng mang lại 6 chúng ta từng chúng ta 5 loại kẹo thì còn quá 3 loại. Hỏi khi đầu cô đem từng nào loại kẹo?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2. Đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn trĩnh vô đáp án đứng trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Số 235 gọi là:

A. Hai trăm năm mươi ba

B. Hai trăm phụ vương mươi lăm

C. Ba trăm nhị mươi lăm

D. Hai trăm phụ vương lăm

Câu 2. Hình bên trên tiếp tục tô màu:

Đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020

A. 1/2

B. 1/3

C. 1/4

D. 1/5

Câu 3. Có 40kg lối được chia đều cho các phía vô 2 bao căn vặn từng bao đem từng nào ki – lô – gam?

A. 20kg

B. 2kg

C. 10kg

D. 5kg

Câu 4. Khoanh tròn trĩnh vô vần âm đứng trước câu vấn đáp đúng:

A. Số nào là nhân với 0 nằm trong vị 0

B. Số 0 nhân với số nào là nằm trong vị chủ yếu nó

C. Số 0 phân tách mang lại số nào thì cũng vị chủ yếu nó

D. Số 0 cùng theo với số nào thì cũng vị 0

Câu 5. Độ nhiều năm lối cấp khúc đem những đoạn trực tiếp là 12cm; 22cm; 28cm; 17cm là:

A. 69cm

B. 89cm

C. 97cm

D. 79cm

Câu 6. Số nào là là số nhỏ bé nhất trong số số sau: 121; 211; 212; 221

A. 121

B. 211

C. 212

D. 221

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

46 + 49                            123 + 24                      91 – 5                       976 – 14

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Câu 2. (1 điểm) Tính:

a) 3 x 7 + 4                                                                       b) 5 x 6 : 3

Câu 3. (2 điểm) Tìm x biết:

a) 212 + x = 478                                                              b) 2 x x = 5 x 4

c) x : 3 = 15 : 5                                                                 d) 35 : x = 5

Câu 4. (2 điểm) Xe loại nhất chở được 344 trái dừa. Xe loại nhị chở được thấp hơn xe pháo loại nhất 42 trái dừa. Hỏi:

a) Xe loại nhị chở được từng nào ngược dừa?

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

b) Cả nhị xe pháo chở được từng nào ngược dừa?

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

3. Đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 3

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn trĩnh vô đáp án đứng trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Số 216 được gọi là:

A. Hai một sáu

B. Hai trăm mươi sáu

C. Hai trăm mười

D. Hai trăm sáu mươi mốt

Câu 2. Chọn số phù hợp điền vô địa điểm trống: 8dm = ….cm

A. 8000

B. 80

C. 800

D. 8

Câu 3. Hình mặt mũi đem bao nhiêu hình tứ giác:

Đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 3

A. 1                               B. 2                                     C. 3                                 D. 4

Câu 4. Giá trị của số 5 vô số 354 là:

A. 54                              B. 5                                   C. 50                             D. 500

Câu 5. Cô giáo thưởng mang lại 4 chúng ta đem kết quả học hành đảm bảo chất lượng từng chúng ta 6 quyển vở. Hỏi số vở cô cần thiết thưởng mang lại chúng ta là bao nhiêu?

A. 42 quyển

B. 24 quyển

C. 12 quyển

D. trăng tròn quyển

Câu 6. Một bao gạo nặng trĩu 4kg. Hỏi 8 bao gạo nặng trĩu từng nào ki – lô – gam?

A. 24kg

B. 23kg

C. 42kg

D. 32kg

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính

26 + 37                                 542 + 453                            975 – 123                      91 – 36

Câu 2. (1 điểm) Tính

a) 5 x 5 – 17                                                                       b) 27 : 3 + 67

Câu 3. (2 điểm) Tìm x biết

a) x : 5 = 4                                                                            b) x + 25 = 100 – 14

c) x x 4 = 12                                                                        d) x : 3 = 4 x 1

Câu 4. (2 điểm) Một đàn gà đem 157 gà rỗng tuếch, số gà mẹ thấp hơn số gà rỗng tuếch là 27 con cái. Hỏi:

a) Đàn gà đem từng nào gà mái?

….……………………………………………………………………………….

….……………………………………………………………………………….

….……………………………………………………………………………….

b) Cả đàn gà đem toàn bộ từng nào con?

….……………………………………………………………………………….

….……………………………………………………………………………….

….……………………………………………………………………………….

4. Đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn trĩnh vô đáp án đứng trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Tìm x biết: x : 3 = trăng tròn : 5

A. 12

B. 4

C. 10

D. 8

Câu 2. Chu vi của tam giác đem cạnh 1dm; 2dm và 5cm là:

A. 35dm

B. 35cm

C. 8cm

D. 8dm

Câu 3. Một ngày nọ, một con cái báo hoa, một con cái báo đen sì và một con cái hổ đưa ra quyết định chạy đua. Hổ ko nên là loài vật về đích trước tiên. Báo đen sì ko về đích trước tiên tuy nhiên cũng ko về đích ở đầu cuối. Vậy loài vật nào là về đích đầu tiên?

Đề thi đua Toán lớp 2 học tập kỳ 2

A. Không xác lập được

B. Báo hoa

C. Báo đen

D. Hổ

Xem thêm: de thi vao lop 10 chuyen hoa quoc hoc hue

Câu 4. Kết ngược quy tắc tính 4 x 8 : 2 là:

A. 16

B. 32

C. 64

D. 8

Câu 5. Ngày sinh nhật của doanh nghiệp Yến là 29 mon 2. Hỏi sau bao lâu chúng ta Yến lại được sinh nhật chính ngày?

A. 1 năm

C. 2 năm

D. 3 năm

E. 4 năm

Câu 6. Phép nhân 4 x 5 đem sản phẩm vị sản phẩm của tổng nào là bên dưới đây?

A. 5 + 5 + 4 + 4

B. 3 + 4 + 5 + 3 + 5

C. 6 + 9 + 6

D. Cả A, B, C

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

96 – 27                         35 + 39               876 – 123                            765 + 12

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 2. (1 điểm) Tính

a) 5 x 6 : 3b) 4 x 9 + 45

. …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 3. (2 điểm) Tìm x biết

a) x x 4 = 8 + 12

c) 4 x x = 24

b) 36 : x = trăng tròn : 5

d) x – 100 = 105 + 201

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 4. (2 điểm) Cua đem 3 vỏ hộp kẹo greed color và 3 vỏ hộp kẹo red color. thạo từng vỏ hộp kẹo xanh lơ đem 4 loại và từng vỏ hộp kẹo đỏ chót đem 3 loại. Số kẹo xanh lơ nhiều hơn thế số kẹo đỏ chót là bao nhiêu?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

5. Đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 5

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn trĩnh vô đáp án đứng trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. 3h 15 phút chiều còn được gọi là bao nhiêu giờ?

A. 15 giờ 15 phút

B. 16 giờ 15 phút

C. 17 giờ 15 phút

D. 18 giờ 15 phút

Câu 2. Nhà bác bỏ An đem nuôi thỏ. Số thỏ này được nhốt vô 8 chuồng. Mỗi chuồng đem 4 con cái thỏ. Hỏi mái ấm bác bỏ An đem toàn bộ từng nào con cái thỏ?

A. 28 con cái thỏ

B. 32 con cái thỏ

C. 36 con cái thỏ

D. 38 con cái thỏ

Câu 3. Hình tiếp sau đây được tô màu sắc 1 phần mấy?

Đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020

A. 1/2

B. 1/3

C. 1/4

D. 1/5

Câu 4. Kết ngược của quy tắc tính 3 x 6 : 2 là:

A. 18

B. 3

C. 9

D. 8

Câu 5. trăng tròn giờ còn được gọi là:

A. 8 giờ tối

B. 8 giờ sáng

C. 8 giờ chiều

D. 10 giờ đêm

Câu 6. Hình tam giác có tính nhiều năm những cạnh theo thứ tự là 2dm; 17cm và 15cm. Hỏi chu vi của hình tam giác bại liệt vị bao nhiêu?

A. 35cm

B. 52cm

C. 35dm

D. 52dm

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

671 – 50                                 451 + 110                       100 – 21                        19 + 57

Câu 2. (1 điểm) Tính

a) 2 x 8 + 211b) 2 x 9 : 3

Câu 3. (2 điểm) Tìm x biết

a) x x 5 = 45

c) x : 2 = 16 : 4

b) x x 5 = 5 x 7

d) 999 - x = 13 + 18

Câu 4. (2 điểm) Một siêu thị đem 10 bao gạo, từng bao gạo nặng trĩu 5kg. Cửa sản phẩm tiếp tục chào bán 16kg. Hỏi siêu thị còn sót lại từng nào ki – lô – gam gạo?

….………………………………………………………………………………….

….………………………………………………………………………………….

….………………………………………………………………………………….

6. Đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 6

Bài 1: Tính nhẩm (2đ)

2 x 6 = …3 x 6 =…27 : 3 =…20 : 4 =…
15 : 3 = …24 : 4 =…4 x 7 =…5 x 5 =…

Bài 2: Đặt tính rồi tính (2đ)

Bài 3: Tính (2đ)

5 x 4 + 15 =............................

30 : 5 : 3 =...........................

7 giờ + 8 giờ =.......................

24km : 4 =...........................

Bài 4: Tìm x (1đ)

x x 5 = 35

x + 15 = 74

Bài 5: Có 24 cây bút chì màu sắc, chia đều cho các phía mang lại 3 group. Hỏi từng group đem bao nhiêu cây bút chì màu? (2điểm)

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 6: Mỗi chuồng đem 4 con cái thỏ. Hỏi 5 chuồng như vậy đem từng nào con cái thỏ ?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 7: Điền số ?

1dm = ….…cm

1m = ……. dm

1km = ……. m

1m = ……. mm

1cm = …….mm

10cm = ….dm

10dm = ….m

1000m = ….km

1000mm = …...m

10mm = ….cm

Bài 8: Điền vết (+, -, x, :) vô dù rỗng tuếch và để được quy tắc tính đúng:

4 .... 5 .... 2 = 10

3 ...... 5 ...... 15 = 30

Bài 9: Hình mặt mũi đem từng nào hình:

Đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán

a) ……… tứ giác.

b) ……… tam giác

Đáp án đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán

Bài 1: Tính nhẩm (2đ)

2 x 6 = 123 x 6 = 1827 : 3 = 920 : 4 = 5
15 : 3 = 524 : 4 = 64 x 7 = 285 x 5 = 25

Bài 2: Đặt tính rồi tính (2đ)

356 + 212 = 668857 - 443 = 414
96 - 48 = 4859 + 27 = 86

Bài 3: Tính (2đ)

5 x 4 + 15 = 35

30 : 5 : 3 = 2

7 giờ + 8 giờ = 15 giờ

24km : 4 = 6 km

Bài 4: Tìm x (1đ)

x x 5 = 35

=> x = 35 : 5 = 9

x + 15 = 74

=> x = 74 - 15 = 59

Bài 5: Có 24 cây bút chì màu sắc, chia đều cho các phía mang lại 3 group. Hỏi từng group đem bao nhiêu cây bút chì màu? (2điểm)

Bài giải

Mỗi group đem số cây bút chì màu sắc là:

24 : 3 = 8 (cái)

Đáp số: 8 loại cây bút chì màu

Bài 6: Mỗi chuồng đem 4 con cái thỏ. Hỏi 5 chuồng như vậy đem từng nào con cái thỏ ?

Bài giải

5 chuồng đem số con cái thỏi là:

4 x 5 =20 (con)

Đáp số: trăng tròn con

Bài 7: Điền số ?

1dm = 10 cm

1m = 10 dm

1km = 1000 m

1m = 1000 mm

1cm = 10 mm

10cm = 1 dm

10dm = 1 m

1000m = 1.km

1000mm = 1 m

10mm = 1 cm

Bài 8: Điền vết (+, -, x, :) vô dù rỗng tuếch và để được quy tắc tính đúng:

4 x 5 : 2 = 10

3 x 5 + 15 = 30

Bài 9: Hình mặt mũi đem từng nào hình:

a) 3 tứ giác.

b) 3 tam giác

Xem thêm: agno3 la chat dien li manh hay yeu

Việc ôn luyện cỗ đề ôn luyện môn Toán lớp 2 của những em cũng rất cần được bố trí khoa học tập, hợp lí nhằm mục đích đáp ứng việc thực hành thực tế đạt được hiệu suất cao như yêu cầu. Để kích ứng việc yêu thương quí môn Tự nhiên giống như học tập đảm bảo chất lượng Tự nhiên của con cái hoặc kích ứng trí não của những con cái ngày 1 cách tân và phát triển rộng lớn, những thầy cô và những bố mẹ nên phối hợp những bài xích luyện qua quýt những trò nghịch ngợm vị dụng cụ nhằm những con cái lưu giữ thiệt lâu.

Các đề luyện thi đua lớp 2 đều là những tư liệu đặc biệt có lợi nhằm những em hoàn toàn có thể dùng nhằm mục đích nâng lên unique học hành của tớ, chung việc tiếp cận và dùng tư liệu của những em trở thành đơn giản và dễ dàng, thuận tiện rộng lớn. Ngoài những bài xích lý thuyết hoặc chung những em ôn luyện một cơ hội hiệu suất cao, VnDoc.com còn tồn tại những cỗ đề thi đua Tự nhiên xã hội lớp 2 với những đề thi đua môn Tự nhiên, Tiếng Việt, Tiếng Anh được bố trí và trình diễn khoa học tập, chung những con cái ôn luyện và tập luyện học tập đồng đều toàn bộ những môn.

Ngoài 50 Đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán bên trên. Các chúng ta cũng có thể xem thêm thêm thắt môn Toán lớp 2, môn Tiếng Việt lớp 2, môn bất ngờ xã hội, đạo đức nghề nghiệp,...