Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 2 học tập kì hai năm 2022 có đáp án (10 đề) | liên kết tri thức, Chân trời sáng sủa tạo, Cánh diều

Để học giỏi môn Toán lớp 2, phần dưới đây là Đề thi Toán lớp 2 học kì hai năm 2022 gồm đáp án (10 đề). Hi vọng với bộ đề thi này để giúp học sinh ôn luyện và ăn điểm cao trong những bài thi môn Toán 2.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn toán lớp 2

Mục lục Đề thi Toán 2 học tập kì 2 năm 2021 - 2022


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề thi học tập kì 2 - kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm đặt trước lời giải đúng.

Câu 1:Số ngay thức thì trước của số lớn nhất có tía chữ số là:

A. 998

B. 999

C. 997

D. 1000

Câu 2: Hiệu của 783 với 245 là:

A. 538

B. 548

C. 547

D. 537

Câu 3: Độ lâu năm của mặt đường gấp khúc MNPQ là:

*

A. 9cm

B. 10cm

C. 6cm

D.8cm

Câu 4: Số có 3 trăm, 0 chục với 9 đơn vị chức năng được viết là:

A. 39

B. 309

C. 390

D. 930

Câu 5: lựa chọn câu trả lời thích hợp.

Cột cờ trường em cao khoảng:

A. 5km

B. 5dm

C. 5cm

D. 5m

Câu 6: tía bạn Linh, Nga với Loan đến lớp học vẽ. Giờ ban đầu vào lớp là 7 giờ đồng hồ 30 phút. Hôm đó Linh mang đến lúc 7 giờ đồng hồ 15 phút, Nga mang đến lúc 8 giờ và Loan đến lúc 7 giờ 30 phút. Hỏi các bạn nào đến lớp sớm trước giờ đồng hồ vào học?

A. Chúng ta Linh

B. Các bạn Nga

C. Bạn Loan

Phần 2: từ luận (7 điểm)

Câu 1:Đặt tính rồi tính:

a) 423 + 245

b) 643 – 240

Câu 2: Nêu tên toàn bộ ba điểm thẳng mặt hàng trong hình sau:

*

Câu 3:Có nhị đội người công nhân sửa đường. Đội Một sửa được 840m đường, nhóm Hai sửa được không ít hơn team Một 50m đường. Hỏi đội Hai sửa được bao nhiêu mét đường?

Câu 4:Quan sát biểu đồ gia dụng tranh sau rồi trả lời các câu hỏi:

*

b) bao gồm bao nhiêu bông hoa hồng đã nở?

b) Số hoa lá cúc nở nhiều hơn thế nữa số hoa lá hồng là mấy bông?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi học tập kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm đặt trước giải đáp đúng.

Câu 1:Lúc 8 giờ đồng hồ có:

A. Kim giờ chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 12

B. Kim giờ chỉ vào số 12, kim phút chỉ vào số 8

C. Kim giờ chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 3

D. Kim giờ chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 6

Câu 2: yêu đương của phép chia tất cả số bị chia bởi 12, số chia bởi 2 là:

A. 10

B. 8

C. 6

D. 2

Câu 3: chọn dấu tương thích để điền vào chỗ chấm: 560 …. 578.

A.

C. =

Câu 4: Phép nhân nào dưới đây ứng với tổng 2 + 2 + 2 + 2 + 2?

A. 2 × 5

B. 5 × 2

C. 2 × 2

D. 2 × 4

Câu 5:Kết trái của phép tính 9kg + 8kg – 3kg là:

A. 14kg

B. 15kg

C. 13kg

D. 16kg

Câu 6: Phép nhân 2 × 3 = 6 có những thừa số là:

A. 2 với 3

B. 3 và 6

C. 2 với 6

D. 2

Phần 2: tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 345 + 230

b) 540 – 210

c) 290 - 45

Câu 2:Độ nhiều năm của con đường gấp khúc GNPQ bởi bao nhiêu?

*

Câu 2: Nhà bác Hùng thu hoạch được 259kg mận. Nhà bác Long thu hoạch được rất nhiều hơn nhà bác Hùng 56kg. Hỏi nhà bác bỏ Long thu hoạch được từng nào ki-lô-gam mận?

Câu 3:Mỗi vỏ hộp bánh bao gồm 5 mẫu bánh. Hỏi 4 vỏ hộp bánh như vậy có từng nào chiếc?

Câu 4: nhị lớp 2A cùng 2B quyên góp được tất cả bao nhiêu quyển sách, biết rằng: Số sách của lớp 2A là số tròn chục có cha chữ số, gồm số trăm với số chục rất nhiều là 1. Số sách của lớp 2B nhiều hơn nữa số sách của lớp 2A là đôi mươi quyển.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi học kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1:Các số 425; 405 cùng 415 được viết theo lắp thêm tự từ bé xíu đến béo là:

A. 425; 415; 405

B. 415; 405; 425

C. 405; 415; 425

D. 415; 425; 405

Câu 2: Đây là tờ kế hoạch tháng 12. Hỏi ngày 25 tháng 12 là máy mấy?

*

A. Vật dụng sáu

B. Máy hai

C. Thứ bảy

D. Chủ nhật

Câu 3: vào lọ hoa chỉ tất cả hai một số loại hoa là hoa hồng và hoa cúc. Hà nhắm mắt và kéo ra một bông hoa bất kỳ trong lọ. Hỏi tài năng Hà đem được cành hoa cúc là có thể, quan yếu hay chắc chắn là xảy ra?

A. Không thể

B. Bao gồm thể

C. Chắn chắn chắn

Câu 4: Tổng nào sau đây ứng cùng với phép nhân 5 × 3?

A. 5 + 3

B. 5 + 5 + 5

C. 3 + 3 + 3 + 3 + 3

D. 3 + 3 + 3

Câu 5: tác dụng của phép tính 200km + 140km là:

A. 340km B. 34km C. 304km D. 214km

Câu 6: Số nào sau đây có phương pháp đọc là tía trăm linh lăm?

A. 35

B. 305

C. 355

D. 325

Phần 2: từ luận (7 điểm)

Câu 1:Tìm mến biết số bị chia bằng 4 cùng số chia bởi 2.

Câu 2: Đặt tính rồi tính

a) 215 + 400

b) 450 – 320

c) 845 – 130

Câu 3: Anh cao 149cm, em thấp rộng anh 20cm. Hỏi em cao từng nào xăng – ti – mét?

Câu 4:Quan giáp biểu vật tranh sau rồi vấn đáp các câu hỏi:

*

a) shop nào bán được không ít xe tuyệt nhất trong một ngày?

b) vào một ngày, cả ba siêu thị bán được tổng số bao nhiêu dòng xe đạp?

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 2 học tập kì 3 - sách cũ:

Hiển thị nội dung

Tải xuống

Top 10 Đề thi Toán lớp 2 thân kì 2 gồm đáp án

Top 10 Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 có đáp án

Đề thi thân kì 2 Toán lớp 2 (cơ bản)

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1. Số lớn nhất có nhị chữ số không giống nhau mà tổng nhì chữ số của số đó bằng 8 là

A. 78 B. 79

C. 80 D. 81

Câu 2. trong một phép trừ, số bị trừ là 42, hiệu là 18. Số trừ là:

A. 24B. 60

C. 42 D. 18

Câu 3. Viết tổng 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 các thành tích ta được:

A. 5 × 5B. 5 × 6

C. 5 × 3 D. 5 × 2

Câu 4. vật dụng hai tuần này là ngày 12. Hỏi sản phẩm hai tuần sau là ngày bao nhiêu?

A. 17B. 18

C. 19 D. 20

Câu 5. tra cứu x, biết: x × 5 = 15

A. X = 3B. X = 4

C. X = 5 D. X = 2

Câu 6. Độ dài mặt đường gấp khúc ABCD là:

*

II. Phần từ luận (7 điểm)

Câu 7. (2 điểm) Tính:

3 × 7 =

5 lít × 2 =

20 : 5 =

35kg : 5 =

Câu 8. (1 điểm) search x, biết:

a) 3 × x = 27

b) x : 5 = 4

Câu 9. (2 điểm) tất cả 18 bạn chia mọi thành 3 nhóm, tiếp nối mỗi nhóm lại phân thành hai đội nhỏ. Hỏi:

a) mỗi nhóm gồm mấy bạn?

b) Có tất cả nhiêu đội nhỏ?

Câu 10. (2 điểm) Một hộp cây viết chì gồm 24 chiếc. Sau khi lấy đi 1/4 số cây viết để cung cấp thì trong hộp còn sót lại bao nhiêu chiếc bút chì?

Đề thi thân kì 2 Toán lớp 2 (nâng cao)

Thời gian làm cho bài: 45 phút

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1. Số to hơn 99 và bé dại hơn 101 là

A. 100B. 101

C. 102 D. 103

Câu 2. Số lớn nhất có tía chữ số khác biệt là

A. 999B. 998

C. 987D. 978

Câu 3. Điền số phù hợp vào nơi chấm: 2dm + 5mm = … mm

A. 25 B. 52

C. 205D. 502

Câu 4. Số có 6 trăm, 5 chục, 7 đơn vị được viết là:

A. 657 B. 675

C. 567 D. 576

Câu 5. Nếu công ty nhật tuần này là ngày 10 thì

A. Công ty nhật tuần trước là ngày 17

B. Công ty nhật tuần sau là ngày 13

C. Nhà nhật tuần trước là ngày 3

D. Công ty nhật tuần sau là ngày 7

Câu 6. đến hình vẽ:

*

Số hình tam giác bao gồm trong hình vẽ trên là:

A. 8 B. 9

C. 10 D. 11

II. Phần trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 7. (2 điểm) Tính nhẩm:

4 × 4 = …4 × 7 = …

4 × 2 = … 3 × 8 = …

2 × 4 = … 5 × 4 = …

Câu 8. (1 điểm) tìm y, biết:

a) y : 5 + 27 = 4 × 8

b) 12 – 7 Viết sốĐọc số355Ba trăm năm mươi lăm402Sáu trăm bảy mươi tám250Chín trăm chín mươi chín

Câu 3. Độ dài đường gấp khúc ABC là:

*

Khoanh vào câu trả lời đúng:

A. 12cm B. 13cm

C. 14cm D. 15cm

Câu 4. Đặt tính rồi tính

315 + 243 64 + 505

668 – 426 978 – 52

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 5. Điền số phù hợp vào vị trí chấm:

a) 10cm = …. Mm

b) 19dm = …..cm

c) 5m 5dm = … dm

d) 31dm 5cm = … cm

Câu 6. tìm kiếm x:

a) x + 115 = 238

b) x – 75 = 114

c) x : 4 = 432 - 424

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 7. Viết những số 123; 167; 169: 131; 148; 763; 982; 828 theo sản phẩm tự từ nhỏ nhắn đến lớn.

…………………………………………………………………………

Câu 8. nhị đội công nhân cùng tham gia làm cho một bé đường. Đội thứ nhất làm được 398m đường, đội sản phẩm công nghệ hai làm được 521m đường. Hỏi cả nhị đội có tác dụng được bao nhiêu mét đường?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 9. Một hình tứ giác có số đo những cạnh theo lần lượt là: 17cm, 20cm, 26cm cùng 3dm. Tính chu vi hình tứ giác đó.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 10.

a) Hải có một số trong những bi. Trường hợp Toàn mang lại Hải một số bi bằng đúng số bi của Hải đang xuất hiện thì Hải có 12 viên bi. Hỏi ban đầu Hải gồm bao nhiêu viên bi?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b) người ta rước đựng một số lít dầu vào những can nhỏ. Giả dụ đựng vào từng can 4 lít thì được tất cả 7 can với còn quá lại 3 lít. Tính tổng số dầu đó.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 2 (nâng cao)

Thời gian làm cho bài: 45 phút

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. kết quả của phép tính: 245 – 59 = ?

A. 304 B. 186

C. 168 D. 286

Câu 2. Điển số thích hợp vào vị trí chấm: 1 m = ..... Cm

A. 10 cm B. 100 cm

C. 1000 centimet D. 1 cm

Câu 3. tác dụng của phép tính 0 : 4 là:

A. 0 B. 1

C. 4 D. 40

Câu 4. Độ dài mặt đường gấp khúc sau là:

*

A. 16 cm B. đôi mươi cm

C. 15 centimet D. 12 cm

Câu 5. 30 + 50

*
20 + 60. Dấu buộc phải điền vào ô trống là:

A. C. =

Câu 6. Chu vi hình tứ giác

*

A. 19cm B. 20cm

C. 21cm D. 22cm

II. Phần trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 7. Đặt tính rồi tính

465 + 213 857 – 432

459 – 19 234 + 296

Câu 9. Tính:

a) 10 kilogam + 36 kilogam – 21kg =

b) 18 centimet : 2 + 45 cm=

Câu 10. Lớp 2C có 30 học tập sinh. 1 phần ba số học viên lớp 2C là nữ. Hỏi lớp 2C bao gồm bao nhiêu học sinh nữ? Bao nhiêu học sinh nam?

Câu 11.

*

Hình bên bao gồm ............. Hình tứ giác

Hình bên có ............. Hình tam giác

Câu 12. Một bác bỏ thợ may dùng trăng tròn m vải để may 5 bộ xống áo giống nhau. Hỏi nhằm may một bộ quần áo như vậy cần từng nào mét vải?

Câu 13.

Xem thêm: Đề Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 11 Học Kì 2 Có Đáp Án (Tham Khảo), Đề Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 11 Học Kì 2 Có Đáp Án

kiếm tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất có nhì chữ số cùng với số chẵn lớn nhất có một chữ số.