Đề thi toán quốc tế AMC (Australia Mathematic Contest)Đề thiThời gianLượt làmBạn làmĐiểm cao nhất
AMC Upper Primary (Lớp 5,6) năm 2017 60 phút263660N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2016 60 phút107030N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2015 60 phút68220N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm năm trước 60 phút59050N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm trước đó 60 phút52430N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2012 60 phút54260N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2011 60 phút54090N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2010 60 phút69960N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2009 60 phút25500N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2008 60 phút23690N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) trong năm 2007 60 phút38530N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2017 60 phút62160N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm năm 2016 60 phút53050N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm năm ngoái 60 phút47030N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2014 60 phút31690N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2013 60 phút34320N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) thời điểm năm 2012 60 phút28250N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2011 60 phút25330N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2010 60 phút24640N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2009 60 phút25320N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2008 60 phút23100N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) trong năm 2007 60 phút22660N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2006 60 phút31800N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2005 60 phút37680N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2004 60 phút63740N/A
AMC Junior Division (Lớp 7, 8) năm 2014 120 phút38180N/A
AMC Junior Division (Lớp 7, 8) năm trước đó 120 phút30850N/A