Đề thi Toán lớp 5 giữa kì 1 nâng cấp năm 2021 - 2022 bao gồm đáp án (5 đề)

randy-rhoads-online.com soạn và xem tư vấn Đề thi Toán lớp 5 giữa kì 1 nâng cấp năm 2021 - 2022 có đáp án (5 đề) được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Toán 5 của các trường trên toàn nước sẽ giúp học viên có chiến lược ôn luyện từ bỏ đó ăn điểm cao trong các bài thi Toán lớp 5.

Bạn đang xem: Đề thi toán giữa học kì 1

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát quality Giữa học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Số "Mười tám phẩy tứ mươi hai" viết như sau:

A. 108,402 B. 18, 402

C. 18,42 D. 108, 42

Câu 2: (0,5 điểm) Viết

*
dưới dạng số thập phân được:

A. 1,0 B. 10.0

C. 0,01 D. 0,1

Câu 3: (1điểm) Để viết số trang một cuốn sách đề nghị dùng tất cả 1995 chữ số. Hỏi cuốn sách bao gồm bao nhiêu trang?

A. 601 trang B. 701 trang

C. 602 trang D. 702 trang

Câu 4: ( 1điểm) Một khu đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều dài 400m, chiều rộng lớn 250m. Diện tích của khu đất nền đó là:

A. 10ha B. 1km2

C. 1ha D. 0,01km2

Câu 5: (0,5 điểm) Số nhỏ bé nhất trong những số 9,09; 9,89; 8.99; 8,9 là:

A. 9,09 B. 9,89

C. 8,99 D. 8,9

Câu 6: ( 0,5 điểm) 9cm2 8 mm2 = ...mm2

Số phù hợp để viết vào khu vực chấm là:

A. 98 B. 908

C. 980 D. 9800

Phần II. Trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính:

*
*

*
*

Câu 2: (2 điểm ) cho phân số. Hãy tìm một vài để khi cùng thêm số đó vào tử số và chủng loại số của phân số đã mang đến thì được phân số mới có mức giá trị bởi phân số

*
.

Câu 3: (2điểm) Trong trào lưu thi đua trồng cây gây rừng, gia đình bạn Lan đã trồng được một vài cây. Ngày đầu tiên gia đình Lan trồng được

*
số cây với 15 cây; ngày lắp thêm hai trồng được
*
số cây còn sót lại và 30 cây; ngày thứ ba trồng đượcsố cây sót lại sau cả nhị ngày và trồng nốt 52 cây thì vừa hết số cây. Hỏi số cây gia đình Lan trồng trong bố ngày là bao nhiêu?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu mang đến 0,5 điểm riêng câu 3, 4 cho một điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6CCBADB

Phần II. Từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính :( từng phép tính đúng cho 0,5 điểm)

*
*
*
*
*
*
*

Câu 2:

Hiệu số giữa mẫu số với tử số của phân sốlà: 13 - 7 = 6 ( 0,25 điểm )

Khi cùng phân phối tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số hệt nhau thì hiệu của tử số và chủng loại số không thay đổi vẫn bằng 6. ( 0,25 điểm )

Ta gồm sơ đồ:

Tử số mới:

*

Mẫu số mới: (0,25 điểm )

*

Tử số của phân số mới là:

6 : (3 - 2 ) x 2 = 12 (0,5 điểm)

Số cần tìm là: 12 - 7 = 5 (0,5 điểm)

Đáp số : 5 (0,25 điểm)

Câu 3:

Vì ngày thứ ba trồng đượcsố cây còn lại sau cả nhị ngày với trồng nốt 52 cây thì vừa không còn số cây nên

*
số cây còn sót lại là 52 cây. ( 0,25 điểm )Số cây cối được trong thời gian ngày thứ bố là:

52 x 4 = 208 (cây) ( 0,5 điểm )

Số cây cỏ được trong thời gian ngày thứ hai và ngày thứ ba là:

( 208 + 30) : 2 x 3 = 357 (cây) ( 0,5 điểm )

Tổng số cây trồng được trong bố ngày là:

( 357 + 15) : 4 x 5 = 465( cây) ( 0,5 điểm )

Đáp số : 465 cây ( 0,25 điểm )

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát unique Giữa học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) trong các số 512,34 ; 432,15 ; 235,41 ; 423,51 số tất cả chữ số 5 ở hàng phần trăm là:

A. 512,34B. 432,15

C. 235,41D. 423,51

Câu 2: (0,5 điểm) Viết số

*
dưới dạng số thập phân được:

A. 3,0 B. 0,03

C. 30,0 D. 0,3

Câu 3: (1điểm) vào một buổi họp có tất cả 20 đại biểu tham dự. Toàn bộ các đại biểu đều bắt tay lẫn nhau. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu mẫu bắt tay?

A. 190 dòng B. 109 cái

C. 200 cái D. 380 cái

Câu 4: ( 1điểm) Một khu đất hình chữ nhật tất cả tỉ lệ trên bản đồ là

*
có chiều lâu năm 4cm, chiều rộng 2cm. Diện tích s của khu đất đó ngoài thực tế là:

A. 8 m2 B. 8 cm2

C. 80 m2 D. 800 m2

Câu 5: (0,5 điểm) Số nhỏ bé nhất trong những số : 5,25 ; 5,54 ; 4,99 ; 4,89 là:

A. 5,25 B. 5,54

C. 4,89 D. 4,99

Câu 6: ( 0,5 điểm) 5,05 ha = ... M2. Số phù hợp để điền vào nơi chấm là:

A. 55000B. 50500

C. 50050D. 50005

Phần II. Từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính :

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 2: (2 điểm ) Một con trâu nạp năng lượng hết một bó cỏ vào 16 phút. Tuy thế trâu mới ăn uống được 4 phút thì tất cả thêm một nhỏ bê đến nạp năng lượng cùng. Cả hai ăn trong 10 phút nữa thì không còn cỏ. Hỏi nếu bé bê ăn một mình thì sau bao lâu nạp năng lượng hết bó cỏ?

Câu 3: (2điểm) Một hình vuông có diện tích 196cm2 và bao gồm chu vi bằng chu vi hình chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn bằng

*
chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu cho 0,5 điểm riêng rẽ câu 3,4 cho một điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6BDADCB

Phần II. Từ luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: ( từng phép tính hợp lý cho 0,5 điểm)

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 2: (2 điểm)

Trong 1 phút con trâu nạp năng lượng hết

*
bó cỏ phải trong 4 phút bé trâu ăn được
*
bó cỏ hay
*
bó cỏ. (0,25 điểm )

Trong 10 phút nhị con ăn uống hết:

*
(bó cỏ) (0,25 điểm)

Trong 1 phút hai con nạp năng lượng hết:

*
(bó cỏ) ( 0,25 điểm )

Trong 1 phút con bê ăn hết:

*
(bó cỏ) ( 0,5 điểm )

Con bê nạp năng lượng hết bó cỏ trong:

*
(phút) ( 0,5 điểm )

Đáp số: 80 (phút) (0,25 điểm)

Câu 3: (2 điểm)

Vì: 14 x 14 = 196 bắt buộc cạnh hình vuông là 14cm

Chu vi hình vuông ( tốt chu vi hình chữ nhật là )

14 x 4 = 56 ( cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

56 : 2 = 28 (cm)

Ta bao gồm sơ trang bị :

Chiều rộng lớn :

*

Chiều nhiều năm :

*

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 28: (1 + 3) = 7(cm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là: 28 – 7 = 21 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 21 x 7 = 147 (cm2)

Đáp số : 147 cm2

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát unique Giữa học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 3)

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Chữ số 3 trong các 459,003 nằm trong hàng:

A. đơn vị B. Sản phẩm phần mười

C. Hàng xác suất D. Hàng phần nghìn

Câu 2: (0,5 điểm)

*
thế kỉ = …. Năm . Số tương thích để viết vào nơi chấm là :

A. 25 năm B. 75 năm

C. 250 năm D. 750 năm

Câu 3: (1điểm) hiện thời cha hơn nhỏ 30 tuổi cùng gấp 7 lần tuổi con. Hỏi sau từng nào năm nữa, tuổi cha gấp 3 lần tuổi con?

A. 3 năm B. 4 năm

C. 15 năm D. 10 năm

Câu 4: ( 1điểm) Một máy bay cứ 15phút bay được 240 km. Hỏi trong 1 giờ máy cất cánh đó bay đ¬ược từng nào ki-lô-met?

A. 960 km B. 16km

C. 690km D. 160km

Câu 5: (0,5 điểm) tra cứu x, biết x là số tự nhiên và 28,64 2. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 2000 mét vuông B. 4000 m2

C. 10000 mét vuông D. 25000 m2

Phần II. Từ luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính:

*

Câu 2: (2 điểm) Một bạn thợ mộc cưa một khúc gỗ dài 12m thành hồ hết đoạn lâu năm 15dm. Mỗi lần cưa không còn 6 phút. Hỏi tín đồ ấy cưa kết thúc khúc gỗ kia hết bao thọ ?

Câu 3: (2 điểm) tất cả học sinh của một ngôi trường Tiểu học đi tham quan du lịch bằng ô tô. Trường hợp mỗi xe pháo chở 45 tín đồ thì gồm 20 học viên không được lên xe. Ví như đổi các xe đó thành xe pháo 60 chỗ thì ráng thể chở thêm được 55 học viên nữa. Hỏi trường đó tất cả bao nhiêu học sinh?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu mang đến 0,5 điểm riêng biệt câu 3,4 cho 1 điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6DBDACB

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính:( từng phép tính hợp lý cho 0,5 điểm)

a)

b)

c)

d)

Câu 2: (2 điểm)

Đổi: 12m = 120dm . ( 0,25 điểm )

người ta cắt ra được số đoạn gỗ là:

120 : 15 = 8 ( đoạn) (0,5 điểm )

Để giảm được 8 đoạn buộc phải cưa 7 hèn cưa, mỗi yếu cưa buộc phải 6 phút.(0,5 điểm )

Vậy tín đồ ấy cưa chấm dứt khúc gỗ hết số thời hạn là:

7 x 6 = 42 ( phút) (0,5 điểm )

Đáp số : 42 phút ( 0,25 điểm )

Câu 3: (2 điểm)

Số học sinh ngồi trên tất cả các xe 60 chỗ nhiều hơn thế nữa số học viên ngồi trên toàn bộ các xe cộ 45 khu vực là:

20 + 55 = 75 ( học sinh) ( 0,25 điểm )

Một xe 60 chỗ nhiều hơn nữa một xe pháo 45 nơi số ngồi là;

60 – 45 = 15 ( chỗ) ( 0,5 điểm )

Số xe có tất cả là:

75 : 15 = 5 ( xe) ( 0,5 điểm )

ngôi trường đó có số học sinh đi tham quan là:

60 x 5 – 55 = 245 ( học tập sinh) ( 0,5 điểm )

Đáp số: 245 học viên ( 0,25 điểm )

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát quality Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 4)

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) hiệu quả của phép tính

*
là :

*

Câu 2: (0,5 điểm) bốn và bố phần năm viết là

*

Câu 3: (1điểm) Trong hội thi bắn súng, số điểm của một sạ thủ là 134, 143, 144. Ngơi nghỉ lần phun thứ bốn sạ thủ đó đề nghị đạt từng nào điểm để qua 4 lần bắn điểm trung bình đã đạt được là 145.

A. 580 điểm B. 303 điểm

C. 293 điểm D. 159 điểm

Câu 4: ( 1điểm) Tìm một trong những có ba chữ số, hiểu được khi viết thêm chữ số cửu vào phía bên trái số kia ta được một trong những lớn gấp 26 lần số nên tìm.

Xem thêm: Ý NghĩA Số 0326 Là Gì ? 0326 Là Mạng Gì? Ý Nghĩa Số 0326 Trong Tình Yêu

A. 306 B. 360

C. 630 D. 603

Câu 5: (0,5 điểm) tìm a: a x 11 + a x 9 = 400

A. A = trăng tròn B. A = 200

C. A = 10 D. A = 100

Câu 6: (0,5 điểm) Tính giá trị biểu thức

*
:

*

Phần II. Từ luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính :

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 2: (2 điểm) hiện thời trung bình cộng tuổi của bà mẹ và con là 24 tuổi . Biết 5 năm trước mẹ hơn bé 26 tuổi. Hỏi hiện giờ mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Câu 3: (2 điểm) Tổng nhị số tự nhiên bằng 535. Tìm hai số đó, biết thân chúng gồm 12 số tự nhiên khác

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu mang đến 0,5 điểm riêng câu 3,4 cho 1 điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6DCDBAB

Phần II. Từ luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính (Mỗi phép tính hợp lý cho 0,5 điểm)

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 2: 2 điểm

tổng cộng tuổi chị em và tuổi con hiện giờ là: 24 x 2 = 48 (tuổi). ( 0,5 điểm)

vày mỗi năm mọi người tăng 1 tuổi nên hiện nay mẹ vẫn hơn bé 26tuổi. ( 0,25 điểm)

Tuổi chị em là: (48 + 26) : 2 = 37 (tuổi). ( 0,5 điểm)

Tuổi nhỏ là: 37 – 26 = 11 (tuổi). ( 0,5 điểm)

Đáp số: bà mẹ 37 tuổi; nhỏ 11 tuổi ( 0,25 điểm)

Câu 3: (2 điểm)

Giữa nhị số tự nhiên có 12 số tự nhiên, đề nghị giữa chúng có 13 khoảng tầm cách. Vậy hiệu nhì số là 13. ( 0,5 điểm)

Số mập là: (535 + 13) : 2 = 274 ( 0,5 điểm)

Số bé xíu là: 275 – 13 = 261. ( 0,5 điểm)

Đáp số: Số to 274; số bé xíu 261 ( 0,5 điểm)

*

Phòng giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát unique Giữa học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm cho bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 5)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Phép tính nào đúng :

A. 80 x 100 = 800 B. 300 : 10 x10 = 3

C. 132 x 1000 = 132 000 D. 35 x 100 : 100 = 3 500

Câu 2: (0,5 điểm) giải pháp viết như thế nào đúng ?

A. 1ha =

*
hm2

B. 1ha =

*
km2

C. 1ha = 100m2

D. 1ha = 1hm2

Câu 3: 0,5điểm) Năm học viên nam câu được 5 nhỏ cá trong 5 phút. Hỏi cùng với tốc độ câu do vậy thì 100 học sinh nam câu đ¬ược 100 con cá trong bao lâu?

A. 5 phút B. 100 phút

C. 25 phút D. 1 phút

Câu 4: (0,5 điểm) phải nhân 45 cùng với số nào nhằm được công dụng là một số có chín chữ số 5 ?

A. 12 345 678 B. 12 345 769

C. 12 345 679 D. 12 345 769

Câu 5: (0,5 điểm) tra cứu x:

*
*

Câu 6: ( 0,5 điểm) kiếm tìm phân số nhỏ tuổi nhất trong số phân số sau:

*
*

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính :

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 2: (2 điểm ) Để làm cho một công việc, nếu người đầu tiên làm riêng một mình thì buộc phải mất 7 giờ new xong. Nếu tín đồ thứ hai làm cho riêng 1 mình thì phải mất 3 giờ mới xong. Hỏi ví như cả hai tín đồ cùng làm các bước đó thì sau bao lâu sẽ dứt ?

Câu 3: (3điểm) bác An tải 3 chiếc bàn và 7 chiếc ghế với tổng số tiền bắt buộc trả là 1598000 đồng. Giá bán một bộ bàn đắt hơn một cái ghế là 226000đồng. Hỏi tổng giá tiền một chiếc bàn ghế là bao nhiêu?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu mang đến 0,5 điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6CDACBC

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính( mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm)

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 2: (2 điểm)

1 giờ người thứ nhất làm được số phần quá trình là :

(công việc) ( 0,5 điểm)

1 giờ fan thứ hai làm cho được số phần quá trình là :

(công việc) ( 0,25 điểm)

1 tiếng cả hai bạn làm được số phần quá trình là :

*
(công việc) ( 0,5 điểm)

nếu cả hai tín đồ cùng làm quá trình đó thì nên số thời gian để hoàn thành là :

*
(giờ) = 2 tiếng đồng hồ 6 phút ( 0,5 điểm)

Đáp số : 2 tiếng đồng hồ 6 phút ( 0,25 điểm)

Câu 3: (2 điểm)

Theo bài xích ra ta bao gồm : download 3 bàn + 7 ghế = 1 598 000 đồng ( 1)

giá 1 bàn đắt hơn 1 ghế là 226 000 đồng ( 0,25 điểm)

Thay cài 3 bàn bởi mua 3 ghế ta có :

3 bàn = 3 ghế + 226 000 đồng x3 = 3 ghế +678 000 đồng(2) ( 0,25 điểm)

chũm (2) vào (1) ta có: 3 ghế + 678 000 đồng + 7 ghế = 1 598 000 đồng ( 0,25 điểm)

Hay: tải 10 ghế = 1 598 000 đồng - 678 000 đồng = 920 000 đồng( 0,25 điểm)

giá bán tiền thiết lập 1 mẫu ghế là: