Top 6 Đề thi học tập kì 2 Toán lớp hai năm học 2020-2021 kèm đáp án, bao hàm 5 đề thi, gồm kèm theo cả lời giải để học sinh ôn tập, rèn luyện loài kiến thức nhằm đạt tác dụng tốt nhất mang đến kì thi cuối kì II. Mời những em tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 2 học kỳ 2

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 được biên soạn theo gần kề với câu chữ chương trình vào sách giáo khoa, giúp những em ôn tập, luyện giải đề để chuẩn bị thật xuất sắc cho kì thi học kì 2 đạt công dụng cao nhất.


Đề thi học kì II Toán lớp 2

2. Đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 13. Đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 24. Đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 35. Đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 46. Đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 55. Đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 5

1. Ma trận đề thi học kì II môn Toán lớp 2

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học và phép tính: Cộng, trừ không nhớ (có nhớ ) trong phạm vi 1000; nhân, chia trong phạm vi những bảng tính sẽ học

Số câu

2

1

1

1

3

2

Số điểm

1,5

1,5

1

1

2,5

2,5

Đại lượng với đo đại lượng: mét, ki- lô- mét; mày – li – mét; đề - xi – mét; lít; ki- lô- gam; ngày; giờ; phút

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

1

1,5

Yếu tố hình học: hình tam giác; chu vi hình tam giác; hình tứ giác; chu vi hình tứ giác; độ dài đường gấp khúc

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

1

1,5

Giải bài bác toán đối kháng về phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia.

Số câu

1

1

Số điểm

2

2

Tổng

Số câu

3

1

2

1

2

1

7

3

Số điểm

2

1,5

1,5

2

2

1

5,5

4,5


2. Đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 1

Bài 1: (2 điểm)

a) Viết các số sau:

- Một trăm linh bảy ..............;

Bốn trăm mười lăm.................

- Chín trăm ba mươi tư.............;

Tám trăm tám mươi lăm.............

b) Xếp các số sau: 807, 870 , 846 , 864 , 886

- Theo máy tự từ nhỏ xíu đến lớn.......................................................................

- Theo máy tự từ mập đến bé........................................................................

Bài 2: Tính nhẩm (2 điểm)

3 x 7 =.........;

4 x 8 = .........;

20 : 2 =.......... ;

400 + 300 =..........

28 : 4 =.........;

15 : 5 = .........;

5 x 6 =...........;

800 - 500 =...........

Bài 3: Đặt tính rồi tính : (2 điểm)

64 + 28 94 – 36

318 + 141 784 - 403

Bài 4 : Tính : (1 điểm)

24 + 16 – 18 = ..................

25 : 5 x 6 =..................

Bài 5 : (2 điểm) Bao ngô khối lượng 47 kg, bao gạo trọng lượng hơn bao ngô 9kg.Hỏi bao gạo khối lượng bao nhiêu kg?

Bài 6 : Tính tổng số bé xíu nhất bao gồm 3 chữ số với số lớn số 1 có 2 chữ số

2.1. Đáp án đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 1

Bài 1: (2 điểm)

a) Viết các số sau:

- Một trăm linh bảy: 107

Bốn trăm mười lăm: 415

- Chín trăm bố mươi tư: 934

Tám trăm tám mươi lăm: 885

b) Xếp những số sau: 807, 870 , 846 , 864 , 886


- Theo trang bị tự từ bé đến lớn: 807, 846, 864, 870, 886

- Theo sản phẩm tự từ mập đến bé: 886, 870, 864, 846, 807

Bài 2: Tính nhẩm (2 điểm)

3 x 7 = 21

4 x 8 = 32

20 : 2 = 10

400 + 300 = 700

28 : 4 = 7

15 : 5 = 3

5 x 6 = 30

800 - 500 = 300

Bài 3: Đặt tính rồi tính : (2 điểm)

64 + 28 = 92 94 – 36 = 58

318 + 141 = 459 784 - 403 = 381

Bài 4 : Tính : (1 điểm)

24 + 16 – 18 = 22

25 : 5 x 6 = 30

Bài 5: (2 điểm) Bao ngô trọng lượng 47 kg, bao gạo trọng lượng hơn bao ngô 9kg.Hỏi bao gạo trọng lượng bao nhiêu kg ?

Bài giải

Bao gạo nặng nề số kg là:

47 + 9 = 56 (kg)

Đáp số: 56 kg

Bài 6 : Tính tổng số nhỏ xíu nhất bao gồm 3 chữ số với số lớn số 1 có 2 chữ số

Bài giải

Số nhỏ bé nhất tất cả 3 chữ số là: 100

Số lớn số 1 có 2 chữ số là: 99

Tổng số bé bỏng nhất có 3 chữ số với số lớn số 1 có 2 chữ số là: 100 + 99 = 199

3. Đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 2

Câu 1. Viết những số phù hợp vào địa điểm trống.

a) 216; 217; 218; ..........; ...........;

b) 310; 320; 330; ..........; ...........;

c) những số có cha chữ số kiểu như nhau là: ....................

d) Số bé nhất có ba chữ số khác biệt là: ....................

Câu 2. Viết các số 754; 262; 333; 290; 976; 124 theo vật dụng tự từ bé đến lớn:

A. 124; 333; 262; 290; 754; 976

B. 976; 754; 333; 290; 262; 124

C. 124; 262; 290; 333; 754; 976

D. 124; 333; 290; 262; 754; 976

Câu 3. xong xuôi bảng sau:

Đọc sốViết sốTrămChụcĐơn vị
Bảy trăm chín mươi790
………………………………………………935

Câu 4. Viết số thích hợp vào khu vực chấm:

1m = …….dm

519cm = ………m ……..cm

2m 6dm = …….dm

14m - 8m = ……………

Câu 5. Đặt tính rồi tính:


484 + 419 562 - 325

536 + 243 879 - 356

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Câu 6. Khoanh vào chữ cái dưới hình được tô màu 1/3 số ô vuông.

Câu 7. tìm kiếm x, biết:

a) x : 4 = 8

b) 4 × x = 12 + 8

c) 30 : x = 14 + 16

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Câu 8. mang đến hình vẽ:

Tính chu vi của hình tứ giác ABCD.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Câu 9. Đội Một trồng được 350 cây, team Hai trồng được thấp hơn đội Một 140 cây. Hỏi cả hai nhóm trồng được từng nào cây?

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Câu 10. Tính tổng của số tròn trăm lớn số 1 có bố chữ số và số nhỏ xíu nhất có cha chữ số.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

3.1. Đáp án đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 2

Câu 1. Viết các số thích hợp vào nơi trống.

a) 216; 217; 218; 219; 220;

b) 310; 320; 330; 340; 350;

c) những số có cha chữ số tương đương nhau là: 111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999

d) Số bé nhỏ nhất có tía chữ số khác nhau là: 102

Câu 2.

Sắp xếp: 124; 262; 290; 333; 754; 976

Chọn C.

Câu 3.

Đọc sốViết sốTrămChụcĐơn vị
Bảy trăm chín mươi790790
Chín trăm cha mươi lăm935935

Câu 4. Viết số tương thích vào địa điểm chấm:

1m = 10dm

519cm = 5m 19cm

2m 6dm = 26dm

14m – 8m = 6m

Câu 5.


Câu 6.

Chọn C.

Câu 7.

a) x : 4 = 8

x = 8 × 4

x = 32

b) 4 × x = 12 + 8

4 × x = 20

x = đôi mươi : 4

x = 5

c) 30 : x = 14 + 16

30 : x = 30

x = 30 : 30

x = 1

Câu 8.

Bài giải

Chu vi tứ giác ABCD là:

2 + 3 + 4 + 6 = 15 (cm)

Đáp số: 15cm

Câu 9.

Bài giải

Đội hai trồng được số km là:

350 – 140 = 210 (cây)

Cả hai team trồng được số kilomet là:

350 + 210 = 560 (cây)

Đáp số: 560 cây

Câu 10.

Bài giải

Số tròn trăm lớn số 1 có bố chữ số là: 900

Số nhỏ nhắn nhất có ba chữ số là: 100

Tổng nhì số là: 900 + 100 = 1000

Đáp số: 1000

4. Đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 3

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1.

a) Số bé nhất trong những số sau là:

A. 385 B. 853 C. 583

b) Số bự nhất trong những số sau là:

A. 220 B. 301 C. 312

Câu 2. Điền dấu (>, B.

b) 14 centimet : 2 = 7cm

c) 30cm × 3 = 90cm

d) 143kg + 793kg = 936kg

Câu 8.

Câu 9.

Bài giải

Mỗi dãy bao gồm số ghế là:

36 : 4 = 9 (ghế)

Đáp số: 9 ghế

Câu 10.

a) X x 2 = 2 x 10

X x 2 = 20

X = 20 : 2

X = 10

b) 47 – X = 28 : 4

47 – X = 7

X = 47 – 7

X = 40

Câu 11

Bài giải

Các số có bố chữ số khác biệt được lập từ bố chữ số 4, 5, 3 là:

453; 435; 345; 354; 543; 534

Số lớn nhất là: 543

Số nhỏ bé nhất là: 345

Tổng nhị số đó là: 543 + 345 = 888

Đáp số: 888

5. Đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 4

Câu 1. Tính nhẩm

a) 4 × 7 = …

b) 5 × 9 = …

c) 36 : 4 =…

d) 27 : 3 =…

Câu 2. Đọc, viết những số (theo mẫu):

Viết sốĐọc số
355Ba trăm năm mươi lăm
402
Sáu trăm bảy mươi tám
250
Chín trăm chín mươi chín

Câu 3. Độ dài con đường gấp khúc ABC là:

Khoanh vào lời giải đúng:

A. 12cm B. 13cm

C. 14cm D. 15cm

Câu 4. Đặt tính rồi tính

315 + 243 64 + 505

668 – 426 978 – 52

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 5. Điền số thích hợp vào khu vực chấm:

a) 10cm = …. Mm

b) 19dm = …..cm

c) 5m 5dm = … dm

d) 31dm 5cm = … cm

Câu 6. kiếm tìm x:

a) x + 115 = 238

b) x – 75 = 114

c) x : 4 = 432 - 424

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 7. Viết những số 123; 167; 169: 131; 148; 763; 982; 828 theo vật dụng tự từ bé bỏng đến lớn.

…………………………………………………………………………

Câu 8. nhì đội công nhân cùng tham gia làm một bé đường. Đội thứ nhất làm được 398m đường, đội vật dụng hai có tác dụng được 521m đường. Hỏi cả hai đội làm cho được từng nào mét đường?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 9. Một hình tứ giác bao gồm số đo các cạnh thứu tự là: 17cm, 20cm, 26cm cùng 3dm. Tính chu vi hình tứ giác đó.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 10.

a) Hải có một trong những bi. Nếu như Toàn mang đến Hải một số bi bằng đúng số bi của Hải đang sẵn có thì Hải bao gồm 12 viên bi. Hỏi thuở đầu Hải có bao nhiêu viên bi?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b) bạn ta lấy đựng một số trong những lít dầu vào các can nhỏ. Nếu đựng vào mỗi can 4 lít thì được tất cả 7 can cùng còn vượt lại 3 lít. Tính tổng số dầu đó.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

5.1. Đáp án đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 4

Câu 1.

a) 4 × 7 = 28

b) 5 × 9 = 45

c) 36 : 4 = 9

d) 27 : 3 = 9

Câu 2.

Viết sốĐọc số
355Ba trăm năm mươi lăm
402Bốn trăm linh hai
678Sáu trăm bảy mươi tám
250Hai trăm năm mươi
999Chín trăm chín mươi chín

Câu 3. lựa chọn C.

Câu 4.Câu 5.

a) 10cm = 100 mm

b) 19dm = 190 cm

c) 5m 5dm = 55 dm

d) 31dm 5cm = 315 cm

Câu 6.

a) x + 115 = 238

x = 238 – 115

x = 123

b) x – 75 = 114

x = 114 + 75

x = 189

c) x : 4 = 432 – 424

x : 4 = 8

x = 8 × 4

x = 32

Câu 7.

Sắp xếp: 123; 131; 148; 167; 169; 763; 828; 982

Câu 8.

Bài giải

Cả nhì đội có tác dụng được số mét đường là:

398 + 521 = 919 (m)

Đáp số: 919m đường

Câu 9.

Bài giải

Đổi 3dm = 30cm

Chu vi hình tứ giác là:

17 + 20 + 26 + 30 = 93 (cm)

Đáp số: 93cm

Câu 10.

Bài giải

a) lúc đầu Hải gồm số viên bi là:

12 : 2 = 6 (viên bi)

Đáp số: 6 viên bi

b) 7 can đựng được số lít dầu là:

4 × 7 = 28 (lít)

Tổng số dầu là:

28 + 3 = 31 (lít)

Đáp số: 31 lít dầu

6. Đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 5

Câu 1. Viết số tương thích vào chỗ chấm:

…......; ……..; 300; 400; 500; ………; ………;……....;………; ………

Câu 2. Khoanh vào phần lớn số bé thêm hơn 500:

788; 400; 117; 577; 214; 56; 765; 867; 307;

Câu 3. Điền lốt >l, 604

127 > 100 + trăng tròn + 5 510 > 408

309 > 212 641 > 600 + 41

Câu 4.

Câu 5.

4kg x 9 – 28kg = 36kg – 28kg = 8kg

3 x 8 : 4 = 24 : 4 = 6

5 × 8 + 8 = 40 + 8 = 48

28 - 2 × 4 = 28 – 8 = 20

Câu 6.

a.

x × 3 = 27

x = 27 : 3

x = 9

b.

4 × x = 20

x = 20 : 4

x = 5

c.

10 + x : 2 = 20

x : 2 = đôi mươi – 10

x : 2 = 10

x = 10 × 2

x = 20

d.

x × 3 = 27 + 3

x × 3 = 30

x = 30 : 3

x = 10

e.

27 : x = 789 – 780

27 : x = 9

x = 27 : 9

x = 3

Câu 7.

Đường cấp khúc gồm:

5 điểm. Các điểm đó là: A, B, C, E, D

4 đoạn: AB, BC, CE, ED

Tên con đường gấp khúc: ABCED; DECBA

Độ dài mặt đường gấp khúc là:

3 + 4 + 5 + 6 = 18(cm)

Đáp số: 18cm

Câu 8.

10 cuốn sách cao là số mi-li-mét là:

5 × 10 = 50 (mm)

Đáp số: 50mm

Câu 9.

Số tròn chục bé nhất có hai chữ số là: 10

Số tức khắc trước của 3 là: 2

Tích hai số là: 10 × 2 = 20

Câu 10.

Vì số liền sau của 5 là 6 buộc phải số phân chia là 6.

Số lớn nhất có một chữ số là 9 cần thương của phép phân chia là 9.

Số bị phân tách là: 9 × 6 = 54

Đáp số: 54

5. Đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 5

Câu 1. Số 863 được viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị là:

A. 863 = 600 + 30 + 8

B. 863 = 300 + 80 + 6

C. 863 = 600 + 80 + 3

D. 863 = 800 + 60 + 3

Câu 2. 2 tiếng = …… phút, số đề xuất điền vào địa điểm chấm là:

A. 120

B. 60

C. 180

D. 240

Câu 3. công dụng của phép tính 5 kg x 6 là

A. 25kg

B. 30kg

C. 35kg

D. 40kg

Câu 4. Viết tổng 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 kết quả ta được công dụng là:

A. 5 × 3

B. 5 × 4

C. 5 × 5

D. 5 × 7

Câu 5. gồm bao nhiêu số gồm hai chữ số cơ mà chữ số sản phẩm chục gấp đôi chữ số hàng đối chọi vị

A. 4 B. 8

C. 6 D. 2

Câu 6. cho hình vẽ:Chu vi của tam giác bên trên là:

A. 11cm

B. 10cm

C. 9cm

D. 8cm

II. Phần từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 7. (2 điểm) Điền vết >, 4 × 3

3 × 10 5 × 4

Câu 8.

5 × 4 + 27 = 20 + 27 = 47

2 × 9 + 36 = 18 + 36 = 54

13dm - 5dm + 8dm = 8dm + 8dm = 16dm

42kg - 15kg + 6kg = 27kg + 6kg = 33kg

Câu 9.

Bài giải

Người đó nuôi số nhỏ thỏ là:

5 × 8 = 40 (con thỏ)

Đáp số: 40 con thỏ

Câu 10.

Bài giải

Trên xe gồm số du khách là:

30 – 5 = 25 (hành khách)

Đáp số: 25 hành khách

Câu 11.

Bài giải

Đổi: 9dm7cm = 97cm

Bé Hoa cao số xăng – ti – mét là:

97 – 2 = 95 (cm)

Đáp số: 95 cm

Trên đấy là Top 6 Đề thi học kì 2 Toán lớp 2 năm học 2020-2021 kèm đáp án new nhất giành cho các em học sinh lớp 2 ôn tập, chuẩn bị cho kì thi xong học kì 2. Những đề thi được cửa hàng chúng tôi lựa lựa chọn kĩ càng, tương xứng với năng lực học viên lớp 2, bao gồm luôn đáp án để các em học viên so sánh hiệu quả ngay sau khi giải đề xong.

Xem thêm: Điện Dung Của Tụ Điện Không Phụ Thuộc Vào :, Điện Dung Của Tụ Điện Không Phụ Thuộc Vào: C

Mời các bạn bài viết liên quan các tin tức hữu ích khác trên thể loại Học tập thuộc mục Tài liệu.