Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 3 năm học 2021 - 2022 Đề số 5

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 – Đề số 5Đáp án Đề thi học tập kì 3 môn Toán lớp 3 – Đề số 5

Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 năm học 2021 - 2022 Đề số 5 vì chưng đội ngũ giáo viên của randy-rhoads-online.com soạn là đề Toán lớp 3 kì 1 bao gồm đáp án kèm theo. Qua đó để giúp các em học sinh ôn tập và củng cố những dạng bài xích tập toán lớp 3 kì 1 có trong đề thi lớp 3. Hi vọng tài liệu này giúp những em học viên lớp 3 tự ôn luyện với vận dụng những kiến thức đã học vào bài toán giải bài tập toán. Chúc những em học tốt.Bạn đã xem: Đề thi học kì 1 lớp 3 môn toán có đáp án

Để tài cục bộ tài liệu, mời nhấn vào đường link sau đây: Đề thi học kì 1 Toán lớp 3

Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2021 - 2022

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề số 1

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán năm học tập 2021 - 2022 Đề số 2

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề số 3

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề số 4

Bản quyền ở trong về randy-rhoads-online.com.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 3 học kỳ 1

Nghiêm cấm mọi hiệ tượng sao chép nhằm mục tiêu mục đích yêu mến mại.

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 – Đề số 5

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số “Hai trăm nhì mươi ba” được viết là:

A. 200

B. 23

C. 223

D. 322

Câu 2: trong số số 273, 193, 400, 788; số lớn số 1 là:

A. 273

B. 400

C. 788

D. 193

Câu 3: Số dư của phép phân chia 39 : 5 là:

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 4: Đồng hồ tiếp sau đây chỉ mấy giờ?

A. 1 giờ 3 phút

B. 3h 1 phút

C. 3h 5 phút

D. 1 giờ đồng hồ 15 phút

Câu 5: Số phù hợp để điền vào nơi chấm 6m 19cm = … cm là:

A. 619

B. 691

C. 196

D. 169

Câu 6: Chu vi hình vuông vắn có độ lâu năm cạnh bởi 8cm là:

A. 40cm

B. 32cm

C. 24 cm

D. 16cm

Câu 7: Số góc vuông trong hình dưới đây là:

A. 1 góc vuông

B. 2 góc vuông

C. 3 góc vuông

D. 4 góc vuông

Câu 8: một tấm học tất cả 45 học sinh. Cô giáo chia đều lớp thành 5 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu học tập sinh?

A. 3 học sinh

B. 5 học tập sinh

C. 7 học tập sinh

D. 9 học tập sinh

II. Phần từ luận (6 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

263 + 177

654 – 139

153 x 6

756 : 7

Bài 2 (1 điểm): kiếm tìm x, biết:

a) x – 193 = 582

b) 250 : x = 5

Bài 3 (1 điểm):

a) 18kg vội 2kg bao nhiêu lần?

b) 27dm gấp 3dm bao nhiêu lần?

Bài 4 (2 điểm): Một tủ sách bao gồm hai ngăn. Ngăn thứ nhất có 42 quyển sách. Số sách ở phòng thứ hai vội 3 lần số sách ở ngăn thứ nhất. Hỏi giá sách có tất cả bao nhiêu quyển sách?

Đáp án Đề thi học tập kì 3 môn Toán lớp 3 – Đề số 5

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

C

C

A

D

A

B

B

D

II. Phần từ luận (6 điểm)

Bài 1: học sinh tự đặt phép tính rồi tính:

263 + 177 = 440

654 – 139 = 515

153 x 6 = 918

756 : 7 = 108

Bài 2:

a) x – 193 = 582

x = 582 + 193

x = 775

b) 250 : x = 5

x = 250 : 5

x = 50

Bài 3:

a) 18kg gấp 2kg số lần là:

18 : 2 = 9 (lần)

Đáp số: 9 lần.

b) 27dm gấp 3dm số lần là:

27 : 3 = 9 (lần)

Đáp số: 9 lần.

Xem thêm: Soạn Bài Nghị Luận Về Một Tác Phẩm Một Đoạn Trích Văn Xuôi

Bài 4:

Ngăn sản phẩm công nghệ hai có số quyển sách là:

42 x 3 = 126 (quyển)

Tủ sách có toàn bộ số cuốn sách là:

42 + 126 = 168 (quyển)

------------------

Ngoài Đề thi toán lớp 3 kì một năm học 2021 - 2022 trên, các em học sinh lớp 3 còn tồn tại thể tìm hiểu thêm các tư liệu về môn Toán lớp 3 được randy-rhoads-online.com đã chỉnh sửa và lựa chọn lọc. Hy vọng với hồ hết tài liệu này, những em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 3 hơn.

Download chia sẻ bởi:
*