Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2020 - 2021 theo Thông tư 22 gồm 7 đề thi, bao gồm đáp án với bảng ma trận kèm theo.

Bạn đang xem: De thi toán lớp 3 học kỳ 2 năm 2020

nhằm giúp những em học viên lớp 3 ôn tập, luyện giải đề, rồi so sánh công dụng thuận nhân thể hơn.

Thông qua 7 đề Toán kì 2 lớp 3 này, cũng góp thầy cô tìm hiểu thêm để ra đề thi học tập kì 2 cho những em học viên theo những mức chuẩn kiến thức Thông tư 22. Cạnh bên môn Toán, thầy cô cùng các em gồm thể tìm hiểu thêm cả môn giờ Việt. Vậy mời thầy cô và những em thuộc theo dõi nội dung cụ thể trong nội dung bài viết dưới phía trên của randy-rhoads-online.com:


Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2020 - 2021

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2020 - 2021 - Đề 1Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2020 - 2021 - Đề 1

Ma trận đề đánh giá môn Toán học tập kì 2 lớp 3

Mạch con kiến thức, kĩ năngSố câu, số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL

Số học: tìm số ngay tức khắc sau, so sánh các số có bốn hoặc năm chữ số; tiến hành các phép tính cộng, trừ những số gồm bốn hoặc năm chữ số; nhân, chia số có bốn hoặc năm chữ số với (cho) số bao gồm một chữ số. Số La Mã

Số câu

2

1

1

1

3

2

Câu số

1,7

2

8

9

1,2,7

8,9

Số điểm

2

1

1

1

3

2

Đại lượng và đo đại lượng: mối quan hệ giữa một số trong những đơn vị đo phổ biến (thời gian, độ dài, diện tích, …). Giải vấn đề có liên quan đến rút về đối kháng vị.

Số câu

1

1

1

2

1

Câu số

4

5

10

4,5

10

Số điểm

1

1

1

2

1

Yếu tố hình học: Tính chu vi, diện tích s hình chữ nhật, hình vuông.

Số câu

1

1

2

Câu số

6

3

3,6

Số điểm

1

1

2

Tổng

Số câu

3

2

1

2

1

1

10

Số điểm

3

2

1

2

1

1

10


Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2020 - 2021

UBND HUYỆN………..

TRƯỜNG PTDTBT TH – thcs

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ IINĂM HỌC 2020- 2021

Môn: Toán - Lớp 3Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao bài)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái trước hiệu quả đúng nhất trong những câu sau:

Câu 1: Số 13 được viết bằng văn bản số La Mã như thế nào

A. XIII B. XIVC. XIIVD. IIIX

Câu 2: Điền dấu: >, 2 B. 32 cm2 C. 56 cm2 D. 49 cm2

Câu 4: 3km 6m =…………….m

A. 3006B. 3600C. 306D. 360

Câu 5: 1 giờ đồng hồ 15 phút = … phút

A. 115 phút B. 615 phútC. 75 phút D. 65 phút

Câu 6: hình vuông vắn ABCD tất cả cạnh lâu năm 5cm. Chu vi của hình vuông là?

A. Trăng tròn cmB. 10 cmC. 25 cm2 D. 25 cm

Câu 7: Số khủng nhất trong số số: 8 576 ; 8 756 ; 8 765 ; 8 675 là:

A. 8 576 B. 8 765C. 8 756D. 8 675

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 8: Đặt tính rồi tính:


3680 + 5306

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………


7648 – 1545

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………Câu 9: tìm kiếm X:

X : 7 = 63 : 7

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Câu 10: tất cả 7 thùng dầu đồng nhất đựng toàn bộ 63 lít dầu. Hỏi có 774 lít dầu thì nên cần bao nhiêu thùng như thế để cất hết?


Tóm tắt

…………………

…………………

…………………

…………………


Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2020 - 2021

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số 13 được viết bằng văn bản số La Mã như thế nào? (1 điểm).

A. XIII

Câu 2: Điền lốt >, 17 698


C. 47 526 = 47 520 + 6

D. 92 569 2

Câu 4: 3km 6m =………………….m

A. 3006

Câu 5: 1 giờ 15 phút = … phút. (1 điểm).

C. 75

Câu 6: hình vuông vắn ABCD tất cả cạnh nhiều năm 5cm. Chu vi của hình vuông vắn là? (1 điểm).

A. Trăng tròn cm

Câu 7: Số mập nhất trong các số: 8 576 ; 8 756 ; 8 765 ; 8 675 là: (1 điểm).

B. 8 765

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 8: Đặt tính rồi tính: (1 điểm).

Câu 9: tìm kiếm X: (1 điểm).

X : 7 = 63 : 7

X : 7 = 9

X = 9 x 7

X = 63

Câu 10: bao gồm 7 thùng dầu như nhau đựng toàn bộ 63 lít dầu. Hỏi bao gồm 774 lít dầu thì cần bao nhiêu thùng như thế để cất hết? (1 điểm).Tóm tắt (0.25 điểm)

63 l dầu: 7 thùng

774 l dầu: … thùng?


Bài giải

Mỗi thùng đựng số lít dầu là: (0.25 điểm)

63 : 7 = 9 (l dầu)

Số thùng để đựng 774 lít dầu là:

774 : 9 = 86 (thùng) (0.5 điểm)

Đáp số: 86 thùng


Lưu ý: Học sinh rất có thể dùng nhiều lời giải khác nhau.

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Ma trận đề bình chọn môn Toán học kì 2 lớp 3

Mạch kiến thức, kĩ năngSố câu cùng số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

Số và phép tính: cộng, trừ trong phạm vi 100 000; nhân, phân tách số gồm đến năm chữ số với (cho) số tất cả một chữ số.

Số câu

2

1

1

1

4

1

Số điểm

2,0

1,0

1,0

1,0

4,0

1,0

Đại lượng cùng đo đại lượng: ki-lô-gam, gam; chi phí Việt Nam.

Xem đồng hồ.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1,0

0,5

1,0

0,5

Yếu tố hình học: hình chữ nhật, chu vi và diện tích hình chữ nhật; hình vuông, chu vi và diện tích hình vuông. Hình tròn, chào bán kính, mặt đường kính.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1,0

0,5

1,0

0,5

Giải việc bằng nhì phép tính.

Số câu

1

1

Số điểm

2,0

2,0

TổngSố câu222111164
Số điểm2,02,03,01,00,51,00,56,04,0

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm học tập 2020 - 2021

Trường: ……..…………….….…

Họ và tên:……..…………………

Lớp: ……..………………………

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ IILỚP 3 - NĂM HỌC: 2020 – 2021MÔN: Toán - THỜI GIAN: 40 PHÚT

Ngày kiểm tra: ………. Tháng ….. Năm …….


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1. trong số số: 82350, 82305, 82503, 8530. Số lớn số 1 là: M1

A. 82350 B. 82305C. 82503D. 82530

Câu 2. cực hiếm của chữ số 7 trong những 57104 là: M1

A. 70 B. 700C. 7000D. 70 000

Câu 3. X : 8 = 1096 (dư 7). Cực hiếm của X là: M3

A. 8768 B. 137 C. 144 D. 8775

Câu 4. Điền phép tính nhân với chia phù hợp vào ô trống : M4

24 ☐ 6 ☐ 2 = 8

A. 24 : 6 x 2 = 8C. 24 x 6 : 2 = 8B. 24 : 6 : 2 = 8D. 24 x 6 x 2 = 8

Câu 5. Châu bao gồm 10 000 đồng. Châu cài hai quyển vở, giá bán mỗi quyển vở là 4500 đồng. Hỏi Châu còn lại bao nhiêu tiền? M2

A. 5500 đồngB. 14500 đồngC. 1000 đồng

Câu 6. Một miếng đất hình vuông có cạnh 6cm . Diện tích mảnh khu đất đó là: M2

A. 36cm2 B. 24cm2C.12cm2

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 7. Đặt tính rồi tính: M2


c. 5438 x 8 d. 14889 : 7

........................... ...........................

........................... ...........................

........................... ...........................


Câu 8. Điền dấu >, Câu123456Đáp ánD. 82530C. 7000D. 8775A.24 : 6 x 2 = 8C.1000 đồngA. 36Biểu điểm1 điểm1 điểm1 điểm1 điểm1 điểm1 điểm

II. PHẦN TỰ LUẬN: 4 ĐIỂM

Câu 7. (1 điểm) Mỗi phép tính để tính cùng tính đúng ghi 0,25 điểm.

a. 71584- 65739 = 5845

b. 37426 + 7958 = 29468

c. 5438 x 8 = 43504

d. 14889 : 7 = 2127

Câu 8. (0,5 điểm), từng câu biến hóa đơn vị đúng với điền lốt đúng ghi 0,25 điểm. Không đổi khác đơn vị chỉ điền vệt ghi 0,25 điểm cả bài.

a. 2 kg > 1998 g

2000g

b. 450 g = 500g – 50g.

450g

Câu 9.

Xem thêm: Sau Cái Chết Của Dế Choắt Dế Mèn Đã Có Những Ngày Tháng Phiêu Lưu Đầy Mạo Hiểm

(0,5 điểm)

Độ dài cạnh hình vuông ABCD dài là: (0,25 điểm)

48 : 4 = 12 (cm) (0,25 điểm)

Đáp số : 12 cm

Câu 10. vấn đề (2 điểm)

Bài giải:

Số gạch men xếp lên từng xe cài là: (0,5)

16560: 8 = 2070( viên gạch) (0,5)

Số gạch ốp xếp lên 3 xe tải là: (0,25)

2070 x 3 = 6210( viên gạch) (0,5)

Đáp số: 6210 viên gạch (0,25)


Chia sẻ bởi:
*
Nguyen Minh Loc
tải về

Lượt tải: 97.994 Lượt xem: 440.614 Dung lượng: 244,6 KB