Bộ đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 với tưới 50 đề thi học tập kì 1, tất cả đáp án kèm theo, giúp thầy cô xem thêm để ra đề ôn thi cuối học tập kì 1 cho học viên của mình. Đồng thời, cũng giúp những em gồm thêm tài liệu tham khảo, để ôn thi học tập kì 1 thiệt tốt.

Bạn đang xem: 120 đề thi học kì 1 môn toán lớp 4 năm 2021

Với 50 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 bao gồm đáp án, còn làm các em luyện giải đề, vắt chắc cấu trúc đề thi cũng tương tự các dạng bài xích tập thường gặp gỡ trong đề thi cuối học kì 1 để ôn thi công dụng hơn. Cụ thể mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của randy-rhoads-online.com:


Đề ôn thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4


Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 1

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: Khoanh vào câu vấn đáp đúng (0,5 điểm)

1. Trong các số 5 784; 6874; 6 784; 5748, số lớn nhất là:

A. 5785

B. 6 874

C. 6 784

D. 5 748

2. 5t 8 kg = ……… kg?

A. 580 kg

B. 5800 kg

C. 5008 kg

D. 58 kg

3. Trong số số sau số nào phân chia hết đến 2 là:

A. 605

B. 1207

C. 3642

D. 24014. Trong số góc dưới đây, góc như thế nào là góc tù:

A. Góc đỉnh A

B. Góc đỉnh B

C. Góc đỉnh C

D. Góc đỉnh D

Câu 2: Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích s sẽ là: (1 đ)

A. 16m

B. 16m2

C. 32 m

D. 12m

Câu 3: Năm năm 2016 là nắm kỉ vật dụng bao nhiêu? (0,5 điểm)

A. XIX

B. XX

C. XVIII

D. XXI

Câu 4: Xếp các số sau: 2274 ; 1780; 2375 ; 1782 (0,5 điểm)

Theo lắp thêm tự từ nhỏ nhắn đến lớn:

……………………………………………………………………………………………..

I. Trường đoản cú luận: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính


a. 72356 + 9345

b. 3821 - 1805

c. 2163 x 203

d. 2688 : 24

Câu 2: (1 điểm) Tính bằng cách thuận nhân tiện nhất

a). 2 x 134 x 5

b). 43 x 95 + 5 x 43

Câu 3: (2 điểm) toàn bô tuổi của bà mẹ và bé là 57 tuổi. Chị em hơn con 33 tuổi. Hỏi người mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài giải

Câu 4: (1 điểm) tìm kiếm số bị chia bé dại nhất trong phép chia gồm thương là 12 cùng số dư là 19

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, mang lại ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 4

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng từng câu được 0,5 điểm.

Câu 1a) - ý B: 6 874

Câu 1b) - ý C: 5 tấn 8 kilogam = 5008 kg

Câu 1c) – ý C: 3642

Câu 1d) – ý B: Góc đỉnh B

Câu 2: B (1 đ)

Câu 3: Năm 2016 là nắm kỉ lắp thêm bao nhiêu?

- Đúng ý - D. XXI (được 0,5 điểm)

Câu 4: Theo sản phẩm công nghệ tự từ bé xíu đến lớn: 1780; 1782 ; 2274 ; 2375 (0,5 điểm)

II. Từ luận: (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm): Đặt tính và thực hiện tính đúng từng câu được 0,5 điểm. Kết quả là:

a. 81701

b. 2016

c. 439089

d. 112

Bài 2: (1đ) Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất: có tác dụng đúng từng phần mang đến 0,5đ

a. 2 x 134 x 5 = (2 x 5) x 134

= 10 x 134

= 1340

b. 43 x 95 + 5 x 43

= 43 x (95 + 5)

= 43 x 100 = 4300

Bài 3: (2 điểm)

Bài giải Tuổi của người mẹ là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của nhỏ là:

(57 - 33) : 2 = 12(tuổi)

Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi


Bài 4: (1 điểm)

Số dư là 19 thì số chia bé nhất là : 20

Số bị chia nhỏ xíu nhất là: 20 x 12 + 19 = 259

Đáp số: 259

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 2

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng( tự câu 1 đến câu 5)

Câu 1: Số 45 317 đọc là:

A. Tứ mươi năm nghìn ba trăm mười bảy

B. Tư lăm nghìn ba trăm mười bảy

C. Tứ mươi lăm nghìn ba trăm mười bảy

Câu 2: 6 tạ 5 yến = ……... Kg

A. 650

B. 6 500

C. 605

D. 6050

Câu 3: 2 m2 51 dm2 = …... Dm2

A. 2 501

B. 2 510

C. 2 051

D. 251

Câu 4: Trung bình cùng của nhị số là 27. Số bé xíu là 19 thì số lớn là:

A. 54

B. 35

C. 46

D. 23

Câu 5: Hình bên tất cả …..

A. Tứ góc nhọn, nhị góc tù và hai góc vuông

B. Tứ góc nhọn, nhì góc tù và một góc vuông

C. Tứ góc nhọn, một góc tù cùng hai góc vuông

Câu 6: Tính bằng cách thuận luôn thể nhất: 567x23+433x23

Câu 7: cho các chữ số 0,3,5,7. Từ những chữ số đang cho, hãy viết số lớn số 1 chia hết mang đến 2, 3 và 5, các chữ số mọi khác nhau.

Câu 8: Đặt tính rồi tính.

a) 137 052 + 28 456 b

b) 596 178 - 344 695

Câu 9: tìm kiếm x:

a) x x 42 = 15 792

b) x : 255 = 203

Câu 10: Một cửa hàng trong hai tháng bán được 3 450m vải. Tháng trước tiên bán được thấp hơn tháng trang bị hai là 170m vải. Hỏi mỗi tháng cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải?

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VÀ BIỂU ĐIỂM

CÂU
12345
CADBA

Câu 6: Tính bằng cách thuận nhân thể nhất: 567x23+433x23=23x(567+433)

= 23x 1000 =23 000

Câu 7: Số sẽ là 750

Câu 8: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:


Câu 9: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

x x 42 = 15 792 x : 255 = 203

x = 15 792 : 42 x = 203 x 255

x = 376 x = 51 765

Câu 10: bài bác giải

Tháng thiết bị nhất shop bán được số mét vải vóc là (0,25đ): ( 3 450 – 170) : 2 = 1640 (m)(0,5đ)

Tháng vật dụng hai shop bán được số mét vải vóc là (0,25đ): 3450 – 1640 = 1810 (m))(0,5đ)

Đáp số: 1640 mét (0,25đ):

1810 mét (0,25đ):

Chú ý: các câu: 6,8,9,10: HS biết đặt tính và đúng là được tính 1/2 số điểm

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 3

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số bốn trăm linh nhì nghìn bốn trăm hai mươi viết là:

A.40002400 B.4020420C. 402420 D.240420

Câu 2. Số thích hợp để viết vào địa điểm chấm của 7 yến 8 kilogam =……..kg là:

A.78kg B.780kg C.7008kgD.708kg

Câu 3: chưng Hồ sinh năm 1980.Bác hồ nước sinh vào thế kỉ……

A.XVIII B.XX C.XVI D.XXI

Câu 4: Trung bình cùng của nhị số 42 với 26 là:

A.35 B.34 C.36 D.37

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

B. THỰC HÀNH:

Bài 1. Đặt tính rồi tính:


43 679 + 13 487 246 762 -94 874.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................


Bài 2. kiếm tìm x :


Bài 3. Cả hai lớp 4A và lớp 4B trồng được 568 cây. Hiểu được lớp 4B trồng được ít hơn lớp 4A 36 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài giải

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 4. Hãy nêu tên những góc tất cả trong hình mẫu vẽ sau:Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất.

Câu1: (0,5điểm) Số 956 384 521 đọc là:

A. Chín mươi lăm triệu sáu trăm ba mươi tám nghìn bốn nghìn năm trăm nhị mươi mốt.

B. Chín trăm năm mươi sáu nghìn bố trăm tám mươi tư triệu năm trăm nhì mươi mốt.

C. Chín trăm năm mươi sáu triệu cha trăm tám mươi tư năm trăm nhì mươi mốt.

D. Chín trăm năm mươi sáu triệu tía trăm tám mươi bốn nghìn năm trăm nhị mươi mốt.

Câu 2: (0,5 điểm) các số dưới đây số nào chia hết mang lại 5?

A. 659 403 753

B. 904 113 695

C. 709 638 551

D. 559 603 553

Câu 3: (1 điểm)

a. 59 tấn 7 tạ = ...........kg

A. 59 700 B. 5 970 C. 59 7000 D. 59 007

b. 4 ngày 7 tiếng = ..............giờ

A. 47 B. 11 C. 103 D. 247

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 386 154 + 260 765;

b. 726 485 – 52 936;

c. 308 x 563;

d. 5 176 : 35

Câu 2: (1 điểm)

Viết các số 75 639; 57 963; 75 936; 57 396 0 theo sản phẩm tự từ bé bỏng đến lớn:

a) Theo thứ tự từ nhỏ nhắn đến lớn:............................................................................................

Xem thêm: Nếu Cuộc Đời Này Toàn Chuyện Xấu Xa Tại Sao Cây Táo Lại Nở Hoa

b) Theo thứ tự từ phệ đến bé:..............................................................................................