Hãy tìm hiểu thêm Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2019-2020 gồm đáp án - Sở GD&ĐT Bắc Giang được share dưới đây sẽ giúp các em biết thêm cấu tạo đề thi như vậy nào, rèn luyện năng lực giải bài tập và bao gồm thêm bốn liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi tiếp đây đạt điểm giỏi hơn.
Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 7 học kì 2 năm 2019 có đáp án

*

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II BẮC GIANG NĂM HỌC 2019 - 2020 MÔN: TOÁN LỚP 7 (Đề gồm gồm 01trang) thời hạn làm bài: 90 phút, không kể thời hạn giao đềCâu 1. (2,0 điểm) Thời gian chấm dứt cùng một sản phẩm của 60 công nhân được chobởi bảng sau đây ( tính bằng phút). Thời gian (x) 3 4 5 6 7 8 9 10 Tần số (n) 2 2 3 5 6 19 9 14 N=60 1. Dấu hiệu cần khám phá ở đấy là gì ? 2. Tính số trung bình cùng của tín hiệu và search mốt của vệt hiệu. 1Câu 2. (2,0 điểm) Cho 1-1 thức A  xyz 2   6 xy  6 1. Thu gọn và cho biết phần hệ số, phần trở thành của 1-1 thức A . 1 2. Tính giá trị của đối kháng thức A trên x  2019, y  ,z  2. 2019Câu 3. (2,5 điểm) 1. đến đa thức M  x   1  5x  6 x  9 x  4 x  3x  1 . Hãy thu gọn và sắp xếp 6 2 6 4 2các hạng tử của nhiều thức theo lũy thừa bớt dần của biến. Tìm hệ số tự vị của nhiều thức. 2. Mang lại hai nhiều thức thức: f  x   7 x5  x 4  2 x3  4 cùng g  x   x 4  6 x3  4 x 2  2 x  1 .Tính f  x   g  x  .Câu 4. (3,0 điểm) đến tam giác ABC là tam giác cân nặng tại A tất cả AM là đường phân giác( M  BC ). Qua điểm M kẻ đường thẳng tuy nhiên song với AB giảm AC trên N. 1. Chứng minh NAM  NMA . 2. Chứng tỏ tam giác MNC là tam giác cân. 3. điện thoại tư vấn O là giao điểm của đoạn thẳng AM cùng đoạn trực tiếp BN . Chứng tỏ rằng 1OM  OA . 2Câu 5. (0,5 điểm) cho biết  x  1  f  x    x  4  f  x  8 với đa số giá trị của x . Chứngminh rằng đa thức f  x  có tối thiểu hai nghiệm. --------------------------------Hết------------------------------- Họ với tên học sinh:................................................. Số báo danh:................... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM BẮC GIANG BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2019-2020 MÔN: TOÁN LỚP 7Lưu ý khi chấm bài: sau đây chỉ là sơ lược quá trình giải. Lời giải của học viên cần lập luận nghiêm ngặt hợp logic. Nếu học viên làm cách khác mà giải đúng thì mang lại điểm về tối đa. Câu Sơ lược quá trình giải Điểm 2.0 Câu 1 điều 1 dấu hiệu cần khám phá ở đấy là thời gian xong xuôi một sản phẩm 1.0(1 điểm) của mỗi người công nhân 3.2  4.2  5.3  6.5  7.6  8.19  9.9  10.14 474 X   7,9 (phút) 0.5 2 60 60 Số công nhân ngừng một sản phẩm trong 8 phút là những nhất (19(1 điểm) 0.25 công nhân). Kiểu mốt của dấu hiệu là M0  8 0.25 3.0 Câu 2 điểm 1 1  A  xyz 2   6 xy      6     x.x . y. Y .z 2   x 2 y 2 z 2 0.5 1 6 6 (1 điểm) Phần hệ số của đối kháng thức là 1 0.25 Phần thay đổi của đơn thức là x 2 y 2 z 2 0.25 1 cực hiếm của solo thức A tại x  2019, y  , z  2 là: 2019 0.25 2  1  2 2 2019     2 2  2019 (1 điểm) 1  2     2019    4    1 .4  1.4  4 2 0.5  2019  Kết luận: … 0.25 1.5 Câu 3 điểm Thu gọn gàng và thu xếp đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến, ta được: M  x   1  5 x 6  6 x 2  9 x 6  4 x 4  3x 2  1 0.5  5x  9 x   4 x   6 x    1  1 1 6 6 4 2  3x 2(1 điểm)  4 x6  4 x4  9 x2 0.25 hệ số tự vày của nhiều thức là 0 0.25 Ta có: 2 0.25 (1,5 f  x   g  x    7 x5  x 4  2 x3  4    x 4  6x3  4x 2  2x  1 điểm)  7 x5  x 4  2 x3  4  x 4  6 x 3  4 x 2  2 x  1 0.5 Câu Sơ lược các bước giải Điểm  7 x   x  x    2 x  6 x3   4 x 2  2 x   4  1 5 4 4 3 0.25  7 x5  8 x3  4 x 2  2 x  3 0.25 Vậy f  x   g  x   7 x5  8x 3  4 x 2  2 x  3 0,25 3.0Câu 4 điểm A N O B M C vị AM là đường phân giác của tam giác ABC bắt buộc BAM  CAM 1 0.5 bởi vì MN / /AB bắt buộc BAM  NMA  2  1 0.25(1 điểm) trường đoản cú (1) với (2) suy ra nam giới  NMA 0.25 do tam giác ABC cân nặng tại A nên ABC  ngân hàng á châu acb  3 0.25 2(1 điểm) vì chưng MN / /AB đề xuất ABC  NMC  4  0.25 từ bỏ (3) cùng (4) suy ra NMC  NCM  NMC là tam giác cân tại N 0.5 vì chưng NAM  NMA ( theo câu a) phải tam giác ANM cân tại N  mãng cầu  NM 5 0.25 bởi NMC là tam giác cân nặng tại N phải  NM  NC 6 từ bỏ (5) cùng (6) suy ra  na  NC  N là trung điểm của AC 0.25 3  BN là con đường trung con đường của tam giác ABC.(1 điểm) do tam giác ABC cân tại A buộc phải đường phân giác AM đồng thời là đường 0.25 trung tuyến của tam giác ABC. Xét tam giác ABC có BN, AM là hai đường trung tuyến giảm nhau trên O  O là trung tâm của tam giác ABC 1 0,25  OM  OA 2 0.5Câu 5 điểm do  x  1  f  x    x  4  f  x  8 với tất cả giá trị của x buộc phải 0.25Câu Sơ lược các bước giải Điểm 1  1  f 1  1  4   f 1  8    4  1  f  4    4  4   f  4  8  5  f  9   0  5 f  4   0  f  9   0   f  4   0  x  9; x  4 là nghiệm của nhiều thức f  x  .

Xem thêm: Doraemon 2019 Nobita Và Hành Trình Thám Hiểm Mặt Trăng (2019)

0.25  Đa thức f  x  có ít nhất hai nghiệm. Điểm toàn bài bác 10 điểm