Bộ đề thi học tập kì 2 Toán 7 năm học 2020 - 2021

Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2020 - 2021 được biên soạn và đăng tải bao hàm các dạng bài xích tập với đáp án cụ thể được tạo ra theo trung tâm chương trình học trung học cơ sở giúp học viên ôn tập, củng cầm cố kiến thức, giúp xác định khả năng tư duy logic, kĩ năng nhận biết. Đây là nền tảng vững chắc giúp các bạn tự tin làm bài trong số kì thi và khám nghiệm định kì. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết. Chúc những em học viên ôn tập thiệt tốt!

Đề thi cuối kì 2 Toán 7 năm học 2020 - 2021 - Đề 1

PHÒNG GD&ĐT ……..

Bạn đang xem: De thi toán lớp 7 học kì 2 năm 2020-2021

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

Môn: Toán – Đề số 1

Thời gian: 90 phút


Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích mục đích yêu mến mại.

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: đến đa thức

*
, hiệu quả rút gọn gàng của p là:

A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 2: Bậc của đối kháng thức:

*

A. 2B. 3C. 5D. 6

Câu 3: cha độ lâu năm nào dưới đó là độ dài cha cạnh của một tam giác:

A. 2cm, 6cm, 4cmB. 2cm, 3cm, 4cm
C. 2cm, 3cm, 5cmD. 1cm, 3cm, 5cm

Câu 4: Đơn thức nào tiếp sau đây đồng dạng với solo thức

*

A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 5: mang lại tam giác ABC gồm

*
thì dục tình giữa những cạnh trong tam giác ABC là:

A. AC AB > BC
C. AC

Câu 6: x = 2 là nghiệm của đa thức như thế nào sau đây?

A. X3 - 8B. X - 1C. 4 - xD. X2 - 1

Câu 7: mang đến tam giác ABC bao gồm AM là mặt đường trung tuyến, G là giữa trung tâm tam giác. Chọn xác minh đúng?

A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 8: quý giá của biểu thức

*
trên x = 2 là:

A. A = 2B. A = 1C. A = -2D. A = -1

II. Tự luận (8 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) thời hạn làm bài xích kiểm tra môn Toán của một lớp học tập được thống kê trong bảng số liệu dưới đây?

5

4

7

7

6

8

10

8

9

6

5

4

8

6

7

9

6

6

9

7

8

7

8

7

7

6

8

8

7

9

a. Tín hiệu cần khám phá ở đấy là gì?

b. Lập bảng tần số với tìm kiểu mẫu của dấu hiệu.

c. Tính thời gian làm bài xích trung bình của lớp.

Câu 2: (1,5 điểm) Cho 1-1 thức:

*

a. Thu gọn đối kháng thức A

b. Khẳng định hệ số với bậc của solo thức A.

c. Khẳng định giá trị của A tại x = -1, y = 2, z = -3


Câu 3: (2 điểm) cho những đa thức:

*

*

a. Thu gọn đa thức phường và Q

b. Tính p – Q; p. + Q.

Câu 4: (2,5 điểm) mang đến tam giác ABC vuông tại A, AB = 6cm, AC = 8cm.

a. Tính độ lâu năm cạnh BC.

b. Trên BC lấy điểm M thế nào cho BM = AB, tia phân giác của góc B cắt AC trên điểm N. Chứng tỏ BN là con đường trung trực của AM.

c. Trên cạnh BC mang điểm D làm sao để cho DB = DC. Chứng minh MD vuông góc cùng với BC.

Câu 5: (0,5 điểm) mang lại biểu thức:

*
. Kiếm tìm x nguyên để M có giá trị nhỏ dại nhất.

Đáp án đề thi cuối kì 2 Toán 7 năm học 2020 - 2021 - Đề 1

I. Phần Trắc nghiệm

1.C

2.D

3.D

4.B

5.A

6.A

7.C

8.B

II. Phần từ bỏ luận

Câu 1:

a. Lốt hiệu: thời hạn làm bài xích kiểm tra môn Toán của một lớp học.

b. Bảng tần số

Thời gian

4

5

6

7

8

9

10

Tần số (n)

2

2

6

8

7

4

1

N = 30

Mốt của lốt hiệu: 7

c. Thời hạn làm bài trung bình: 7,07 phút

Câu 2:

a)

*

b) hệ số

*
, bậc của đối chọi thức 13.

c) A = 4860

Câu 3:

a)

*

*

b)

*

*


Câu 4:

a) BC = 10cm

b) M là trung điểm của AC nhưng mà ABC vuông suy ra AM = MC = MB

Suy ra tam giác ABM đều, theo đặc điểm BN là đường trung trực của AM.

c) Tam giác BMC cân tại M, DB = DC suy ra MD là mặt đường cao vuông góc với BC.

Câu 5:

*

Điều khiếu nại x ≠ 2

M đạt giá chỉ trị nhỏ dại nhất =>

*
đạt giá chỉ trị nhỏ nhất => x - 2 đạt giá bán trị lớn số 1 và x – 2 x lớn nhất và x x = 1

Khi đó giá trị bé dại nhất của biểu thức M là

*
khi x = 1

Vậy lúc x = 1 thì biểu thức M đạt giá bán trị nhỏ nhất là -4.

Đề thi cuối kì 2 Toán 7 năm học 2020 - 2021 - Đề 2

PHÒNG GD&ĐT ……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

Môn: Toán – Đề số 2

Thời gian: 90 phút

Nghiêm cấm mọi hiệ tượng sao chép nhằm mục tiêu mục đích yêu đương mại.

Câu 1: (2 điểm) Điểm kiểm soát môn giờ Anh của học sinh lớp 7A được mang đến trong bảng sau:

Điểm

3

4

5

6

7

8

9

10

Tần số

2

*

3

7

6

*

4

8

N = 40

a. Tín hiệu cần tò mò ở đây là gì?

b. Biết tần số điểm 4 cùng điểm 8 bằng nhau. Hoàn thành bảng số liệu?

c. Tính số trung bình cùng của lốt hiệu? search Mốt của dấu hiệu?

Câu 2: (1,5 điểm) Cho đơn thức: A = -2xy2 . (-3x2y3)2

a. Thu gọn solo thức A

b. Xác định hệ số và bậc của đơn thức A.

c. Xác định giá trị của A tại x = -1, y = 2

Câu 3: (2,5 điểm) cho những đa thức:

P(x) = - x + 3x2 - 5x4 + 12


Q(x) = -2x2 + 4x4 + 5x - 16

a. Hãy chuẩn bị xếp các hạng tử của đa thức theo lũy thừa sút dần.

b. Tính P(x) + Q(x)

c. Tìm đa thức T(x) làm sao để cho P(x) – T(x) = 2.Q(x)

Câu 4: (3,5 điểm) mang lại tam giác ABC vuông trên A, có BD là phân giác của

*
. Bên trên cạnh BC rước điểm M sao cho BA = BM.

a. Tính độ nhiều năm đoạn BC. Biết AB = 6cm, AC = 8cm.

b. Chứng tỏ ∆ABD = ∆ DMB. Từ kia suy ra MD ⊥ BC

c. Đường trực tiếp MD giảm AB tại F. Hotline H là trung điểm của FC. Minh chứng rằng bố điểm D, B, H trực tiếp hàng.

d. Trả sử

*
. Minh chứng rằng D là trung tâm tam giác BFC

Câu 5: (0,5 điểm) cho các biểu thức:

*

Tính quý giá (A - B)1002

Đáp án đề thi cuối kì 2 Toán 7 năm học 2020 - 2021 - Đề 2

Câu 1:

a) vết hiệu: Điểm bình chọn môn giờ đồng hồ Anh của học sinh lớp 7A.

Xem thêm: Soạn Bài Lục Vân Tiên Cứu Kiều Nguyệt Nga (Ngắn Gọn, Chi Tiết)

b)

Điểm

3

4

5

6

7

8

9

10

Tần số

2

5

3

7

6

5

4

8

N = 40

c) Điểm trung bình: 7,025

Mốt của lốt hiệu: 10

Câu 2:

a) A = -2xy2 . (-3x2y3)2 = -18x5y8

b) thông số -18, bậc của đối chọi thức 13

c) A = 4608

Câu 3:

a) P(x) = - 5x4 + 3x2 - x + 12

Q(x) = 4x4 - 2x2 + 5x - 16

b) P(x) + Q(x) = -x4 + x3 + 4x - 4

c) T(x) = -13x4 + 7x2 - 11x + 44

Câu 4:

a) Xét tam giác ABC vuông tại A, vận dụng định lí Pi – ta – go cho tam giác vuông ta có:

BC2 = AB2 + AC2 = 62 + 82 = 36 + 64 = 100

=> BC = 10cm

b) Xét nhị tam giác ABD cùng tam giác BDM có:

BD là cạnh chung

AB = BM (giả thiết)

*
(Vì BD là tia phân giác góc B)

=> ∆ABD = ∆DMB (c – g – c)

=>

*
(Hai góc tương ứng)

=> MD ⊥ BC (điều nên chứng minh)

Câu 5:

*

*

*

*

*
*

=> (A - B)1002 = 0

(Còn tiếp)

Mời bạn đọc bài viết liên quan tài liệu liên quan:

Mời các bạn tải tài liệu miễn phí tìm hiểu thêm hướng dẫn giải chi tiết!

Trên đó là Bộ đề thi học kì 2 môn Toán 7 năm học tập 2020 - 2021 được randy-rhoads-online.com reviews tới quý thầy cô và chúng ta đọc. Hy vọng tài liệu này giúp các em học viên lớp 7 trường đoản cú ôn luyện cùng vận dụng các kiến thức vẫn học vào bài toán giải bài tập toán. Chúc những em học tốt.