Top 6 Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 năm học tập 2021-2022, bao gồm 6 đề thi, có kèm theo cả lời giải để học viên ôn tập, rèn luyện con kiến thức nhằm mục tiêu đạt tác dụng tốt nhất đến kì thi cuối kì II. Mời những em tham khảo.

Bạn đang xem: Đề toán lớp 3 học kì 2

Đề thi cuối học kì II lớp 3 môn Toán bao gồm đề thi có kèm theo cả ma trận cùng đáp án tham khảo để học sinh ôn tập, rèn luyện loài kiến thức nhằm đạt hiệu quả tốt nhất chấm dứt HK2. Đề được thiết kế tương xứng với lịch trình môn toán cho học viên lớp 3, cân xứng với năng lực của học viên tiểu học. Mời các em xem thêm nhầm ôn luyện đạt kết quả tối đa trong bài xích kiểm tra sắp tới.


Đề thi học kì II Toán lớp 3

3. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 24. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 35. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 46. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 57. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 6

1. Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

Mạch loài kiến thức, kĩ năng

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học: phép cộng, phép trừ có nhớ không liên tục và không thật hai lần vào phạm vi 10 000 cùng 100 000; Nhân, phân chia số tất cả đến năm chữ số với 9 cho) số bao gồm một chữ số. Có tác dụng quen với số La Mã và bảng thống kê lại số liệu solo giản.

Số câu

4

1

1

1

6

1

Số điểm

2

1

1

1

4

1

Đại lượng và đo đại lượng: Đổi, so sánh những đơn vị đo độ dài; khối lượng; biết đơn vị chức năng đo diện tích s (cm2); ngày, tháng, năm, xem lịch, coi đồng hồ; nhhận biết một vài loại chi phí Việt Nam.

Số câu

2

2

Số điểm

1

1

Yếu tố hình học: góc vuông; góc không vuồng; hình chữ nhật, hình vuông, chu vi, diện tích; hình tròn, tâm, phân phối kính, con đường kính.

Số câu

2

1

3

Số điểm

1

1

2

Giải việc bằng nhì phép tính

Số câu

1

1

Số điểm

2

2

Tổng

Số câu

6

4

1

1

1

11

2

Số điểm

3

3

1

2

1

7

3


2. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 1

Phòng giáo dục và Đào sinh sản .....

Đề thi học kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số phệ nhất trong các số 9788; 9887; 7889; 7988 là:

A. 9788

B. 9887

C. 7889

D. 7988

Câu 2: Số liền sau của số 9999:

A. 1000

B. 10000

C. 100000

D. 9998

Câu 3: Ngày 27 mon 5 năm năm 2016 là thiết bị sáu thì ngày 3 tháng 6 cùng năm sẽ là thứ mấy?

A. Thiết bị tư

B. Sản phẩm công nghệ năm

C. Trang bị sáu

D. Sản phẩm công nghệ bảy

Câu 4: Một hình tròn trụ có tâm I có nửa đường kính là 6 cm. Đường kính của hình tròn trụ là:

A. 10 cm

B. 12 cm

C. 20cm

D. 25 cm

Câu 5: Một hình vuông ABCD bao gồm chu vi là 40 cm. Kiếm tìm cạnh hình vuông vắn đó.

A. đôi mươi cm

B. 15 cm

C. 144 cm

D. 10 cm

Phần 2. Từ bỏ luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 18229+35754

b) 7982-3083

c) 24043 × 4

d) 3575: 5

Bài 2: Tính:

a) 99637 – 12403 × 8

b) X × 3 =18726

Bài 3: Các phòng học phần nhiều được lắp số quạt trần trên nhà như nhau. Biết 10 phòng học đính thêm 40 mẫu quạt trần. Hỏi gồm 32 cái quạt trần trên nhà thì lắp được mấy chống học?

Bài 4: Một tấm bìa hình chữ nhật tất cả chiều dài 50 cm, chiều rộng lớn 40 cm. Tín đồ ta cắt kéo ra một hình vuông vắn có cạnh bằng chiều rộng tấm bìa. Tính diện tích tấm bìa còn lại?


3. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 2

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

(cơ bản - Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1: Số ngay tức thì trước của số 9999 là:

A. 10000. B. 10001.

C. 9998. D. 9997.

Câu 2: 23dm = ... Cm. Số phù hợp điền vào vị trí trống là:

A. 23 cm. B. 220 cm.

C. 203 cm. D. 230 cm.

Câu 3: Chọn giải đáp sai

A. 5 phút = 180 giây

B. B. 2dm = 20cm

C. Mon 5 có 31 ngày

D. Đường kính dài gấp hai bán kính

Câu 4: hình vuông có cạnh 5cm. Diện tích hình vuông vắn là:

A. 20cm2 B. 20cm

C. 25cm2 D. 25cm

Câu 5: hiệu quả của phép chia 3669: 3 là


A. 1221 B. 1222

C. 1223 D. 1224

Câu 6: Một hình vuông vắn có chu vi 12cm. Cạnh hình vuông là:

A. 3cm B. 4cm

C. 5cm D. 6cm

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a. 31742 + 16092 b. 14670 – 2451

c. 45132 x 4 d. 32670: 5

Câu 2: cho những số 76832, 78632, 73286, 73268, 72386. Hãy sắp xếp các số:

a. Theo trang bị tự từ bé xíu đến lớn.

b. Theo lắp thêm tự từ mập đến bé.

Câu 3: tất cả 30 học viên được xếp thành 5 hàng đa số nhau. Hỏi 126 học viên thì xếp được bao nhiêu hàng như thế?

Câu 4: Tính cực hiếm biểu thức: 13056 + 2472: 2

3.1. Đáp án đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 2

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu123456Đáp ánCDACCA

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)


Câu 2 (2 điểm):

a) (1điểm) 72386; 73268; 73286; 76832; 78632.

b) (1điểm) 78632; 76832; 73286; 73268; 72386

Câu 3 (2 điểm):

Mỗi hàng tất cả số học sinh là:

30: 5 = 6 (học sinh)

126 học viên xếp được số sản phẩm là:

126: 6 = 21 (hàng)

Đáp số: 21 hàng

Câu 4 (1 điểm):

13056 + 2472: 2 = 13056 + 1236 = 14292

4. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 3

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát unique Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(cơ bạn dạng - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tổng của 47 856 và 35 687 là:

A. 83433 B. 82443

C. 83543 D. 82543

Câu 2: Số nhỏ dại nhất gồm 4 chữ số là:

A. 1011 B. 1001

C. 1000 D. 1111

Câu 3: bây giờ là máy năm. Hỏi 100 bữa sau là thứ mấy vào tuần?

A. Lắp thêm tư. B. Vật dụng sáu.

C. Sản phẩm năm. D. Sản phẩm bẩy.

Câu 4: diện tích một hình vuông là 9 cm2. Hỏi chu vi hình vuông đó là bao nhiêu?

A. 3 centimet B. 12 cm

C. 4 centimet D. 36 cm

Câu 5: Số 12 được viết bằng văn bản số La Mã là:

A. XI B. XII

C. VVII D. IIX

Câu 6: Biết 356a7 > 35679, quý giá của a là:

A. 0 B. 10

C. 7 D. 9

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a. 40843 + 32 629 b. 39011 – 37 246

c. 3608 x 4 d. 19995: 5

Câu 2: có 56 mẫu bánh được xếp vào 8 hộp. Hỏi gồm 40068 loại bánh cùng nhiều loại thì xếp được vào từng nào hộp như thế

Câu 3: Một hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 3dm2 cm, chiều rộng 9 cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó

Câu 4: search x: x × 2 = 3998

4.1. Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 3

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu123456Đáp ánCCDBBD

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:

a. 40843 + 32 629 b. 39011 – 37 246

c. 3608 x 4 d. 19995: 5


Câu 2 (2 điểm):

Mỗi hộp xếp được số bánh là

56: 8 = 7 (cái bánh)

40068 chiếc bánh cùng nhiều loại thì xếp được vào số hộp là

40068: 7 = 5724 (hộp)

Đáp số: 5724 hộp

Câu 3 (2 điểm):

Đồi 3dm2 cm = 32 cm

Diện tích hình chữ nhật đã đến là

32 x 9 = 288 (cm2)

Đáp số: 288 cm2

Câu 4 (1 điểm):

x × 2 = 3998

x = 3998: 2

x = 1999

5. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Số tức tốc sau số 12075 là: (0,5đ)

A.12074

B. 12076

C. 12077

Câu 2. Số 17934 gọi là: (0,5đ)

A. Mười bảy nghìn chín trăm bố tư

B. Mười bảy nghìn bố trăm chín mươi tư

C. Mười bảy nghìn chín tía tư

D. Mười bảy ngàn chín trăm bố mươi tư

Câu 3. quý hiếm của biểu thức 1320 + 2112: 3 là: (1 đ)

A. 2024

B. 2042

C. 2204

D. 2124

Câu 4. (1 đ)

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

A. 48 cm

B. 28 cm

C. 64 cm

D. 14 cm

Câu 5. Kết quả của phép tính 45621 + 30789 là: (1 đ)

A. 76410

B. 76400

C. 75410

D. 76310

Câu 6. Từ bỏ 6 giờ hèn 5 phút mang đến 6 tiếng 5 phút là bao nhiêu phút:

A. 5 phút

B. 8 phút

C. 10 phút

D. 15 phút

PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 7. search x (1 đ)

a. 1999 + x = 2005

b. X x 3 = 12485

Câu 8. Đặt tính rồi tính: (1 đ)

A. 10712: 4

B. 14273 x 3

Câu 9. Một hình vuông có chu vi 2dm 4cm. Hỏi hình vuông đó có diện tích s bằng bao nhiêu? (2 đ)

Câu 10. Tìm một số trong những biết rằng khi cấp số đó lên 4 lần rồi giảm 7 lần thì được 12. (1 đ)

5.1. Đáp án đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 4

PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: B

Câu 2: D

Câu 3: A

Câu 4: B

Câu 5: A

Câu 6: C

Phần II: trường đoản cú luận (5 điểm)

Câu 7. Kiếm tìm x(1 đ)

1999 + x= 2005

x = 2005 - 1999

x = 6

b. Xx 3 = 12485

x= 12486: 3

x= 4162

Câu 8:

1. 10712: 4 = 2678

2. 14273 x 3 = 42819

Câu 9: (2đ) bài xích giải

Đổi: 2dm 4cm = 24cm (0,25 đ)

Cạnh của hình vuông vắn là: (0,25 đ)

24: 4 = 6 (cm) (0,5 đ)

Diện tích của hình vuông vắn là: (0,25đ)

6 x 6 = 36 (cm²) (0,5 đ)

Đáp số: 24 bé thỏ (0.25đ)

Câu 10: (1 đ)

Ta có: x x 4: 7 = 12

x= 12 x 7: 4

x = 21

Vậy số đó là: 21

6. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 5

Câu 1: Khoanh vào trước câu trả lời đúng:

a) Số ngay tức thì sau của 39 999 là:

A. 40 000

B. 40 998

C. 39 998

D. 40 100

b) Số lớn nhất trong số số: 8 576; 8 756; 8 765; 8 675 là:

A. 8 576

B. 8 756

C. 8 765

D. 8 675

Câu 2: hình vuông có cạnh 9cm. Diện tích hình vuông vắn là:

A. 36cm²

B. 81cm

C. 81cm²

D. 36cm

Câu 3: Hình chữ nhật ABCD gồm chiều dài 6 cm, chiều rộng lớn 4 cm. Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 10 cm

B. đôi mươi cm

C. 24 cm²

D. 24 cm

Câu 4: Đặt tính rồi tính:

a) 3250 - 324

b) 84 695 – 2 367

c) 1041 x 7

d) 24 672: 6

Câu 5: Khoanh vào công dụng đúng:


Số phù hợp cần điền vào vị trí chấm nhằm 6m 7cm = ...... Cm là:

A. 67

B. 607

C. 670

D. 607

Câu 6. search x:

a) x– 357 = 4 236

b) x: 7 = 4214

Câu 7: Viết các số: 6 022; 6 202; 6 220; 6 002 theo đồ vật tự từ to đến bé bỏng là:

......................................................................

Câu 8: một đội công nhân đề nghị sửa quãng con đường dài 4 215 m, đội đó đã sửa được quãng đường. Hỏi team công nhân đó còn phải sửa bao nhiêu mét đường nữa?

Câu 9: Một hình chữ nhật có chiều rộng lớn 8m, Chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 13m. Chu vi hình chữ nhật đó là từng nào mét?

Trả lời: Chu vi hình chữ nhật kia là: .....................

Câu 10: Túi thứ nhất đựng được 18 kg gạo, túi sản phẩm công nghệ hai đựng được vội vàng 3 lần túi sản phẩm công nghệ nhất. Hỏi cả hai túi đựng được tất cả bao nhiêu kilogam gạo?

6.1. Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 5

Câu 1: 1 đ

a) A; b) C

Câu 2: 1 đ Đáp án C

Câu 3: 1 đ Đáp án D

Câu 4: 1 đ

a) 3250 - 324 = 2926

b) 84 695 – 2 367 = 82328

c) 1041 x 7 = 7287

d) 24 672: 6 = 4112

Câu 5: 1 đ Đáp án D

Câu 6: 1 đ

a) x– 357 = 4 236

=> x= 4 236 + 357 = 4593

b) x: 7 = 4214

=> x= 4214 x 7 = 29498

Câu 7: 1 đ thứ tự đúng là: 6 220; 6 202; 6 022; 6 002

Câu 8: 1 đ

Quãng đường là: 4 215: 3 = 1 405 ( m) 0.5 đ

Quãng con đường còn cần sửa là: 4 215 - 1 405 = 2 810 ( m) 0.25 đ

Đáp số: 2 810 m

Câu 9: 1 đ

Chu vi hình chữ nhật là: 58 m

Câu 10: 1 đ

Giải:

Cách 1:

Túi thiết bị hai đựng được số gạo là: 18 x 3 = 54 (kg) 0.5 đ

Cả nhì túi đựng được số gạo là: 18 + 54 = 72 (kg) 0.25 đ

Đáp số: 0.25 đ

Cách 2:

Vì túi thiết bị hai đựng được vội vàng 3 lần túi vật dụng nhất, đề nghị cả nhị túi đựng được số gạo vội vàng 3 + 1 = 4 (lần) túi thứ nhất.

Vậy cả nhị túi đựng được số gạo là: 18 x 4 = 72 (kg) 0.25 đ

Đáp số: 0.25 đ

7. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 6

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh vào trước câu trả lời đúng: (Mức 1)

a) Số lập tức sau của 42 099 là:

A. 42 100

B. 42 098

C. 43 099

D. 43 100

b) Số mập nhất trong các số: 8 576 ; 8 756 ; 8 765 ; 8 675 là:

A. 8 576

B. 8 756

C. 8 765

D. 8 675

c) 1 tiếng 15 phút = … phút

A. 115 phút

B. 615 phút

C. 65 phút

D. 75 phút

d) Ngày 28 tháng 4 là sản phẩm công nghệ sáu. Ngày 4 mon 5 là thiết bị mấy?

A. Lắp thêm tư

B. Trang bị năm

C. Sản phẩm công nghệ bảy

D. Nhà nhật

Câu 2: (1,0 điểm). Điền dấu: (Mức 1)

a) 76 635 … 76 653

b) 18 536 … 17 698

c) 47 526 … 47 520 + 6

d) 92 569 … 92 500 + 70

Câu 3: (1,0 điểm). Hình chữ nhật ABCD bao gồm chiều lâu năm 6 cm, chiều rộng 4 cm. (Mức 2)

a) diện tích s của hình chữ nhật là:

A. 24 cm² B. 24cm C. 20 cm² D. 20 cm

b) Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 10 cm B. 20cm C. 24 cm² D. 24 cm

Câu 4: (1,0 điểm). 12m7dm = … dm. Số phù hợp điền vào vị trí chấm là: (Mức 1)

A. 1 207 dm B. 127 dm C. 1 270 dm D. 1 027 dm

Câu 5: (2,0 điểm). Đặt tính rồi tính: (Mức 2)

a) 27 684 + 11 023

b) 84 695 – 2 367

c) 1 041 x 7

d) 24 672: 6

Câu 6: (1,0 điểm).Tính giá trị của biểu thức: (Mức 2)

a) 229 + 126 x 3 = …………………

b). (9 759 – 7 428) x 2 = …………………….

Xem thêm: Văn Mẫu Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên Hay Nhất, Please Wait

Câu 7: (1,0 điểm). Tra cứu x: (Mức 2)

a) xx 6 = 2 412

b) x: 3 = 1 824

Câu 8: (2,0 điểm) (Mức 3)

Một fan đi xe hơi trong 2 giờ đi được 82 km. Hỏi trong 5 giờ bạn đó đi ô tô đi được bao nhiêu kí- lô- mét?

7.1. Đáp án đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 6

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh đúng mỗi câu được 0,25 điểm.