Nhằm hỗ trợ ngân hàng câu hỏi và bài xích tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 giúp học viên rèn luyện trong quá trình học tập, randy-rhoads-online.com giới thiệu đến các em tư liệu bộ trắc nghiệm Toán 10. Tài liệu gồm 489 trang với các câu hỏi và bài xích tập trắc nghiệm Toán 10 có đáp án, được phân dạng theo từng bài học kinh nghiệm trong chương trình Đại số 10 và Hình học tập 10.

Bạn đang xem: Đề trắc nghiệm toán 10

*

Mục lục tài liệu cỗ trắc nghiệm Toán 10:I. ĐẠI SỐChương 1. MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP.1 MỆNH ĐỀ.I. Bao phủ định của một mệnh đề.II. Mệnh đề kéo theo.III. Mệnh đề hòn đảo – Mệnh đề tương đương.IV. Kí hiệu ∀ và ∃.V. Câu hỏi trắc nghiệm.2 TẬP HỢP.I. Quan niệm tập hợp.II. Tập đúng theo con.III. Tập hợp bởi nhau.IV. Câu hỏi trắc nghiệm.3 CÁC PHÉP TẬP HỢP.I. Giao của hai tập hợp.II. Hợp của nhì tập hợp.III. Hiệu cùng phần bù của nhị tập hợp.IV. Câu hỏi trắc nghiệm.4 CÁC TẬP HỢP SỐ.I. Những tập hợp số đã học.II. Các tập hòa hợp con hay được dùng của R.III. Thắc mắc trắc nghiệm.5 SỐ GẦN ĐÚNG – không đúng SỐ.I. Số gần đúng.II. Quy tròn số ngay sát đúng.III. Câu hỏi trắc nghiệm.Chương 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ HÀM SỐ BẬC HAI.1 HÀM SỐ.I. Ôn tập về hàm số.II. Sự đổi thay thiên của hàm số.III. Tính chẵn lẻ của hàm số.IV. Câu hỏi trắc nghiệm.2 HÀM SỐ Y = AX + B.I. Ôn tập về hàm số bậc nhất y = ax + b (a 6= 0).II. Hàm số hằng y = b.III. Hàm số y = |x|.IV. Câu hỏi trắc nghiệm.3 HÀM SỐ BẬC HAI.I. Đồ thị của hàm số bậc hai.II. Chiều biến hóa thiên của hàm số bậc hai.III. Câu hỏi trắc nghiệm.Chương 3. PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH.1 ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH.I. Nắm tắt lý thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.2 PHƯƠNG TRÌNH QUI VỀ BẬC NHẤT – BẬC HAI.I. Bắt tắt lý thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.3 PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH NHIỀU ẨN.I. Cầm tắt lý thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.Chương 4. BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNH.1 BẤT ĐẲNG THỨC.I. Bất đẳng thức giữa trung bình công với trung bình nhân – bất đẳng thức Cô-si.II. Bất đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối.III. Bài tập trắc nghệm.2 BẤT PHƯƠNG TRÌNH – HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH.I. Tư tưởng bất phương trình một ẩn.II. Một trong những phép đổi khác bất phương trình.III. Bài bác tập trắc nghệm.3 DẤU NHỊ THỨC BẬC NHẤT.I. Định lý về dấu nhị thức nhảy nhất.II. Xét vết tích, thương các nhị thức bậc nhất.III. Bài tập trắc nghệm.4 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT hai ẨN.I. Bất phương trình số 1 hai ẩn.II. Màn biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình hàng đầu hai ẩn.III. Hệ bất phương trình hàng đầu hai ẩn.IV. Áp dụng vào bài toán kinh tế.V. Bài bác tập trắc nghệm.5 DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI.I. Định lí về vệt của tam thức bậc hai.II. Bất phương trình bậc nhị một ẩn.III. Bài xích tập trắc nghệm.Chương 5. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC – CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.1 CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC.I. Số đo của cung và góc lượng giác.2 GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG.I. Quý giá lượng giác của cung α.II. Ý nghĩa hình học của tang cùng côtang.III. Dục tình giữa các giá trị lượng giác.IV. Bài xích tập trắc nghiệm.3 CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.I. Công thức cộng.II. Bí quyết nhân đôi.III. Công thức thay đổi tích thành tổng, tổng thành tích.IV. Bài tập trắc nghiệm.II. HÌNH HỌCChương 1. VECTƠ.1 CÁC ĐỊNH NGHĨA.I. Cầm tắt lý thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.2 TỔNG VÀ HIỆU CỦA nhị VECTƠ.I. Bắt tắt lý thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.3 TÍCH CỦA VECTƠ VỚI MỘT SỐ.I. Tóm tắt lý thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.4 HỆ TRỤC TỌA ĐỘ.I. Cầm tắt lý thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.Chương 2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA nhì VECTƠ.1 GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 0◦ ĐẾN 180◦.I. Định nghĩa.II. Tính chất.III. Quý hiếm lượng giác của các góc quánh biệt.IV. Góc giữa hai véctơ.V. Bài bác tập trắc nghệm.2 TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA hai VECTƠ.I. Định nghĩa.II. Các tính chất của tích vô hướng.III. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng.IV. Ứng dụng.V. Bài bác tập trắc nghệm.3 HỆ THỨC LƯỢNG trong TAM GIÁC GIẢI TAM GIÁC.I. Định lý cô-sin.II. Định lý sin.III. Độ dài đường trung tuyến.IV. Bí quyết tính diện tích tam giác.V. Bài bác tập trắc nghệm.Chương 3. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ.

Xem thêm: Soạn Văn 11 Bài Ôn Tập Văn Học Trung Đại Việt Nam (Trang 76)

1 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG.I. Tóm tắt lý Thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.2 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN.I. Nắm tắt lý Thuyết.II. Bài xích tập trắc nghệm.3 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP.I. Bắt tắt lý thuyết.II. Bài tập trắc nghệm.

cài tài liệu