Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Trắc nghiệm Địa Lí 11 bài 1 (có đáp án): Sự tương bội nghịch về trình độ phát triển tài chính - xã hội (phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 11 bài bác 1 (có đáp án): Sự tương phản về chuyên môn phát triển kinh tế tài chính - xã hội (phần 1)


Câu 1: tại sao chủ yếu làm cho sự tương bội phản về trình độ chuyên môn phát triển kinh tế - buôn bản hội giữa team nước cách tân và phát triển với đang cách tân và phát triển là


A. Yếu tố chủng tộc và tôn giáo.

B. Quy mô dân sinh và cơ cấu dân số.

C. Trình độ chuyên môn khoa học tập – kĩ thuật.

D. Điều kiện thoải mái và tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Các nước trên quả đât có sự khác nhau về tự nhiên, dân cư, kinh tế tài chính - xã hội phải được chia thành hai team nước: trở nên tân tiến và đã phát triển. Những nhóm nước bao gồm sự tương phản rất rõ về trình độ chuyên môn phát triển tài chính - buôn bản hội, sự tương bội nghịch này nhà yếu là do sự khác nhau về trình độ chuyên môn khoa học tập – kĩ thuật, unique nguồn lao động,…


Câu 2: Ý nào dưới đây không đề xuất là biểu thị về trình độ chuyên môn phát triển kinh tế tài chính - buôn bản hội của các nước phân phát triển?

A. Đầu bốn ra nước ngoài nhiều

B. Dân sinh đông cùng tăng nhanh

C. GDP bình quân đầu tín đồ cao

D. Chỉ số phát triển ccon người ở mức cao


Quảng cáo
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải ưng ý : Mục 1, SGK/6 – 7 địa lí 11 cơ bản.

Bạn đang xem: Địa 11 bài 1 trắc nghiệm


Câu 3: biểu lộ về trình độ phát triển kinh tế tài chính - xã hội của các nước đang phát triển không bao gồm

A. Nợ nước ngoài nhiều

B. GDP bình quân đầu tín đồ thấp

C. Tỉ lệ tăng thêm dân số tự nhiên cao

D. Chỉ số trở nên tân tiến con người ở tầm mức thấp

Hiển thị đáp án

Câu 4: Nước nào sau đây thuộc các nước công nghiệp mới (NICs)?

A. Hoa Kì, Nhật Bản, Pháp

B. Pháp, Bô-li-vi-a, nước ta

C. Ni-giê-ri-a, Xu-đăng, Công-gô

D. Hàn Quốc, Bra-xin, Ác-hen-ti-na

Hiển thị đáp án

Câu 5: Điểm biệt lập trong tổ chức cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của tập thể nhóm nước cải tiến và phát triển so với nhóm nước đang cải tiến và phát triển là:

A. Tỉ trọng khu vực III rất to lớn

B. Tỉ trọng khoanh vùng II rất thấp

C. Tỉ trọng quanh vùng I còn cao

D. Phẳng phiu về tỉ trọng thân các khoanh vùng

Hiển thị đáp án

Câu 6 Điểm khác biệt trong tổ chức cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nhóm nước đang cách tân và phát triển so với team nước trở nên tân tiến là:

A.Khu vực I có tỉ trọng hết sức thấp

B.Khu vực III bao gồm tỉ trọng cực kỳ cao

C.Khu vực I tất cả tỉ trọng còn cao

D.Khu vực II có tỉ trọng vô cùng cao

Hiển thị đáp án

Cho bảng số liệu:

GDP trung bình đầu người của một trong những nước trên thế giới năm 2013

(Đơn vị: USD)

*

Câu 7. nhấn xét như thế nào sau đây là đúng?

A.Các nước cách tân và phát triển có GDP/người phần nhiều trên 60 nghìn USD

B.GDP/người chênh lệch béo giữa những nước cách tân và phát triển và vẫn phát triển

C.Các nước đã phát triển không tồn tại sự chênh lệch nhiều về GDP/người

D.Không gồm sự chênh lệch nhiều về GDP/người giữa những nhóm nước

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải say mê :

- các nước trở nên tân tiến có GDP/người phần đa trên 40 nghìn USD.

- những nước đang phát triển có sự chênh lệch những về GDP/người. Chẳng hạn, nước Ê-ti-ô-pi-a có bình quân là 505 USD nhưng Cô-lôm-bi-a là 7831 USD, tức là gấp 15,5 lần.

- GDP/người chênh lệch khủng giữa các nước phát triển và đang phát triển. Các nước phân phát triển đều phải sở hữu GDP/người bên trên 40 nghìn USD, còn những nước đang cải tiến và phát triển còn chưa đến 10 nghìn USD.


Câu 8. Biểu đồ thích hợp nhất diễn tả GDP/người của những nước Thụy ĐIển, Hoa Kì, Ấn Độ, Ê-ti-ô-pi-a là

A.Biểu vật dụng cột

B.Biểu đồ đường

C.Biểu trang bị tròn

D.Biểu đồ miền

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : địa thế căn cứ vào bảng số liệu, yêu ước đề bài thì biểu trang bị cột là biểu đồ tương thích nhất trình bày GDP/người của các nước Thụy Điển, Hoa Kì, Ấn Độ cùng Ê-ti-ô-pi-a.


Câu 9. nhấn xét làm sao sau đây là đúng?

A.GDP/người của Hoa Kì vội vàng 119,6 lần của Ê-ti-ô-pi-a.

B.GDP/người của THụy Điển vội vàng 119,6 lần của Ê-ti-ô-pi-a

C.GDP/người của Thụy Điển vội 169,1 lần của Ê-ti-ô-pi-a

D.GDP/người của Hoa Kì cấp 9,6 lần của Ấn Độ

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải mê say :

- GDP/người của Hoa Kì gấp 105 lần của Ê-ti-ô-pi-a; 35,4 lần Ấn Độ.

- GDP/người của Thụy Điển vội vàng 119,6 lần Ê-ti-ô-pi-a.


Cho bảng số liệu:

Cơ cấu GDP phân theo khoanh vùng của Thụy Điển với Ê-ti-ô-pi-a năm 2013

(Đơn vị: %)

*

Dựa vào bảng số liệu trả lời các thắc mắc 10,11:

Câu 10. Biểu đồ diễn tả rõ nhất cơ cấu tổ chức GDP của Thụy Điển và Ê-ti-ô-pi-a là:

A.Biểu vật cột B.Biểu đồ con đường

C. Biểu vật dụng tròn D.Biểu vật miền

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải ưng ý : địa thế căn cứ vào bảng số liệu cùng yêu mong đề bài bác (thể hiện nay cơ cấu) thì biểu thiết bị tròn là dạng biểu đồ tương thích nhất nhằm thể hiện cơ cấu GDP của Thụy Điển và Ê-ti-ô-pi-a.


Câu 11. nhận xét nào tiếp sau đây không đúng?

A.Khu vực III của Thụy Điển bao gồm tỉ trọng cao

B.Khu vực I của Thụy Điển bao gồm tỉ trọng rất thấp

C.Cơ cấu GDP của Thụy Điển cùng Ê-ti-ô-pi-a bao gồm sự chênh lệch

D.Cơ cấu GDP của Thụy Điển đặc trưng cho đội nước sẽ phát triển

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải yêu thích : Qua bảng số liệu, rút ra nhấn xét sau:

- khoanh vùng II, III của Thụy Điển cao hơn của Ê-ti-ô-pi-a. Còn khoanh vùng I của Thụy Điển thấp rộng của Ê-ti-ô-pi-a.

- khu vực III của Thụy Điển chiếm tỉ trọng rất cao (72,7%), còn quanh vùng I chỉ chiếm tỉ trọng khôn xiết thấp (1,4%) -> Cơ cấu tài chính của Thụy Điển đặc thù cho đội nước sẽ phát triển.

- khu vực I của Ê-ti-ô-pi-a chiếm phần tỉ trọng cao (45,0%), trong khi khu vực II, III chỉ chiếm tỉ trọng không cao, tốt nhất là khoanh vùng II (11,9%).


Câu 12. Nguyên nhân cơ bản tạo nên sự khác biệt về cơ cấu tổ chức GDP phân theo khoanh vùng kinh tế giữa nhóm nước cải tiến và phát triển và đang trở nên tân tiến là

A.Trình độ phát triển kinh tế

B.Sự phong phú về tài nguyên

C.Sự nhiều chủng loại về nguyên tố chủng tộc

D.Sự đa dạng về nguồn lao động

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải say đắm : bởi sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế tài chính giữa các nước nên đã tạo nên sự không giống nhau cơ phiên bản về tổ chức cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế giữa đội nước cải cách và phát triển và sẽ phát triển. Các nước phát triển có quanh vùng I chỉ chiếm tỉ trọng rất nhỏ tuổi và khoanh vùng II, III chiếm tỉ trọng khôn xiết lớn; còn các nước đang trở nên tân tiến thì ngược lại.


Câu 13. Ở đội nước phân phát triển, fan dân tất cả tuổi thọ vừa phải cao, lý do chủ yếu đuối là do:

A.Môi trường sống đam mê hợp

B.Chất lượng cuộc sống đời thường cao

C.Nguồn nơi bắt đầu gen di truyền

D.Làm câu hỏi và ngủ ngơi hòa hợp lí

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải say đắm : Ở team nước phát triển, người dân gồm tuổi thọ trung bình cao, tại sao chủ yếu hèn là do quality cuộc sinh sống cao, các dịch vụ y tế, quan tâm sức khỏe phát triển.


Câu 14. châu lục có huổi thọ vừa đủ của người dân rẻ nhất quả đât là

A. Châu Âu B. Châu Á

C. Châu mỹ D. Châu Phi

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải ham mê : Châu Phi được xem là lục địa nghèo, số đông các nước kém phát triển tập trung ở lục địa này. Kinh tế kém cải tiến và phát triển kéo theo đó là những phúc lợi xóm hội, y tế, âu yếm sức khỏe còn nhiều tiêu giảm dẫn mang lại tuổi thọ vừa phải của người dân hết sức thấp (thấp nhất rứa giới).


Câu 15. mang lại bảng số liệu:

*

Nhận xét nào sau đây không đúng cùng với bảng số liệu trên?

A.Chỉ số HDI của tất cả các nước phần đa tăng

B.Chỉ số HDI của những nước bao gồm sự thay đổi

C.Các nước cải cách và phát triển có chỉ số HDI cao

D.Các nước đang phát triển chỉ số HDI còn thấp

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải phù hợp : Qua bảng số liệu trên, ta bao gồm nhận xét sau:

- nhìn chung, toàn bộ các nước đều phải sở hữu chỉ số HDI tăng (trừ Nhật phiên bản – bớt nhẹ).

- các nước trở nên tân tiến có chỉ số HDI cao với nước đang phát triển có chỉ số HDI thấp.


Câu 16: Đặc trưng của cuộc phương pháp mạng công nghệ và công nghệ hiện đại là xuất hiện và cải cách và phát triển nhanh chóng

A.Công nghiệp khai thác

B.Công nghiệp dệ may

C.Công nghệ cao

D.Công nghiệp cơ khí

Hiển thị đáp án

Câu 17. vào các technology trụ cột sau, technology nào giúp cho những nước dễ dàng liên kết với nhau hơn?

A.Công nghệ năng lượng

B.Công nghệ thông tin

C.Công nghệ sinh học

D.Công nghệ thứ liệu

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích hợp : technology thông tin tạo thành các vi mạch, cpu điện tử có tốc độ cao,… nâng cao năng lực của con bạn trong truyền tải, xử lí, lưu lại trữ thông tin và góp con fan ở các quốc gia, khu vực khác nhau kết nối cùng với nhau dễ ợt hơn.


Câu 18.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Vật Lý 7 Học Kì 2 Có Đáp Án, Đề Cương Ôn Thi Học Kì 2 Môn Vật Lý Lớp 7

Nền kinh tế tài chính tri thức được dựa trên

A.Tri thức và tay nghề cổ truyền

B.Kĩ thuật và kinh ngiệm cổ truyền

C.Công nuốm lao cồn cổ truyền

D.Tri thức, kỹ năng và technology cao

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích hợp : Mục 3, SGK/9 địa lí 11 cơ bản.


Giới thiệu kênh Youtube randy-rhoads-online.com


Ngân mặt hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.randy-rhoads-online.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, randy-rhoads-online.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký kết khóa học xuất sắc 11 giành cho teen 2k4 trên khoahoc.randy-rhoads-online.com