Please RateVote 1Vote 2Vote 3Vote 4Vote 5 

- Căn cứ thông báo số 446 /TB-ĐHNT-QLĐT ngày 05 tháng 08 năm 2018 về việc điểm trúng tuyển chọn vào những nhóm ngành trong phòng trường;

 

- căn cứ nguyện vọng đk Ngành/Chuyên ngành của những tân sv hệ đh chính quy khoá 57 (niên khoá 2018-2022);

- Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển chọn sinh đh hệ bao gồm quy năm 2018 - trường Đại học tập Ngoại thương ngày 22 tháng 08 năm 2018 về mức điểm trúng tuyển chọn vào những chuyên ngành huấn luyện và đào tạo đại học chính quy khoá 57;

Hội đồng tuyển sinh ngôi trường Đại học tập Ngoại thương thông tin điểm trúng tuyển chọn vào những chuyên ngành - hệ đh chính quy năm 2018 theo tổ hợp môn xét tuyển như sau:

Nguyên tắc xét tuyển

- sinh viên trúng tuyển vào Mã xét tuyển làm sao được đk vào Ngành/ chăm ngành tương xứng với Mã xét tuyển đó;

- sv được đăng ký toàn bộ các Ngành/Chuyên ngành nằm trong Mã xét tuyển sẽ trúng tuyển;

- sv trúng tuyển ước vọng cao hơn sẽ không còn được xét trúng tuyển chọn ở những nguyện vọng không giống thấp hơn;

- Sinh viên không được chuyển đổi nguyện vọng đã đk sau thời hạn đăng ký;

- sv không đăng ký Ngành/Chuyên ngành sẽ được nhà trường xếp vào học những Ngành/ chuyên ngành ở trong Mã xét tuyển đang trúng tuyển và chỉ còn tiêu;

Điểm trúng tuyển chọn (theo bảng cụ thể đính kèm):

Điểm trúng tuyển vào chuyên ngành được xác định theo từng tổ hợp môn xét tuyển, bao hàm điểm thi thực tiễn trong kỳ thi THPTQG 2018 với điểm ưu tiên theo khu vực vực, đối tượng, giải quốc gia, quốc tế (nếu có) của sinh viên.

-->