STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ thích hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 quản lí trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ ăn uống 7810202DGNLHCM600
2 công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa 7510303DGNLHCM600
3 quản trị dịch vụ phượt và lữ hành 7810103DGNLHCM600
4 technology kỹ thuật điện, năng lượng điện tử 7510301DGNLHCM600
5 làm chủ tài nguyên và môi trường 7850101DGNLHCM600
6 technology kỹ thuật cơ năng lượng điện tử 7510203DGNLHCM600
7 technology kỹ thuật môi trường 7510406DGNLHCM600
8 Khoa học bổ dưỡng và ăn uống 7720499DGNLHCM600
9 technology chế đổi thay thuỷ sản 7540105DGNLHCM600
10 công nghệ kỹ thuật hoá học 7510401DGNLHCM600
11 Đảm bảo chất lượng và bình yên thực phẩm 7540110DGNLHCM600
12 Khoa học sản xuất món ăn 7720498DGNLHCM600
13 Công nghệ chế tạo máy 7510202DGNLHCM600
14 công nghệ thực phẩm 7540101DGNLHCM750
15 technology vật liệu 7510402DGNLHCM600
16 technology sinh học 7420201DGNLHCM600
17 technology dệt, may 7540204DGNLHCM600
18 công nghệ thông tin 7480201DGNLHCM700
19 quản trị kinh doanh 7340129DGNLHCM600Quản trị sale thực phẩm
20 Tài thiết yếu - bank 7340201DGNLHCM680
21 sale quốc tế 7340120DGNLHCM730
22 an toàn thông tin 7480202DGNLHCM600
23 dụng cụ 7380107DGNLHCM600Luật gớm tế
24 ngôn từ Anh 7220201DGNLHCM700
25 kế toán 7340301DGNLHCM680
26 cai quản trị kinh doanh 7340101DGNLHCM700
27 quản lí trị nhà hàng và thương mại & dịch vụ ăn uống 7810202A00, A01, D01, D10, XDHB24.5HB cả năm lớp 12
28 technology kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa 7510303A00, A01, D01, D07, XDHB23.5HB cả năm lớp 12
29 quản lí trị dịch vụ du lịch và lữ khách 7810103A00, A01, D01, D10, XDHB25HB cả năm lớp 12
30 technology kỹ thuật điện, điện tử 7510301A00, A01, D01, D07, XDHB23.5HB cả năm lớp 12
31 làm chủ tài nguyên và môi trường 7850101A00, B00, A01, D07, XDHB21HB cả năm lớp 12
32 technology kỹ thuật cơ điện tử 7510203A00, A01, D01, D07, XDHB23HB cả năm lớp 12
33 technology kỹ thuật môi trường thiên nhiên 7510406A00, B00, A01, D07, XDHB21HB cả năm lớp 12
34 Khoa học dinh dưỡng và nhà hàng ăn uống 7720499A00, B00, A01, D07, XDHB22.5HB cả năm lớp 12
35 công nghệ chế phát triển thành thuỷ sản 7540105A00, B00, A01, D07, XDHB20HB cả năm lớp 12
36 technology kỹ thuật hoá học 7510401A00, B00, A01, D07, XDHB23HB cả năm lớp 12
37 Đảm bảo chất lượng và an ninh thực phẩm 7540110A00, B00, A01, D07, XDHB2.5HB cả năm lớp 12
38 Khoa học bào chế món ăn 7720498A00, B00, A01, D07, XDHB22.5HB cả năm lớp 12
39 Công nghệ sản xuất máy 7510202A00, A01, D01, D07, XDHB22.5HB cả năm lớp 12
40 technology thực phẩm 7540101A00, B00, A01, D07, XDHB27.5HB cả năm lớp 12
41 công nghệ vật liệu 7510402A00, B00, A01, D07, XDHB20HB cả năm lớp 12
42 technology sinh học tập 7420201A00, B00, A01, D07, XDHB22HB cả năm lớp 12
43 technology dệt, may 7540204A00, A01, D01, D07, XDHB21HB cả năm lớp 12
44 công nghệ thông tin 7480201A00, A01, D01, D07, XDHB26.5HB cả năm lớp 12
45 quản trị sale 7340129A00, A01, D01, D10, XDHB26.27HB cả năm lớp 12
46 Tài thiết yếu - bank 7340201A00, A01, D01, D10, XDHB26.5HB cả năm lớp 12
47 marketing quốc tế 7340120A00, A01, D01, D10, XDHB26HB cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12
48 bình an thông tin 7480202A00, A01, D01, D07, XDHB23HB cả năm lớp 12
49 cơ chế 7380107A00, A01, D01, D10, XDHB25.25Luật tởm tếHB cả năm lớp 12
50 ngôn từ Anh 7220201A01, D01, D09, D10, XDHB25.75HB cả năm lớp 12
51 kế toán 7340301A00, A01, D01, D10, XDHB26HB cả năm lớp 12
52 quản ngại trị nhà hàng và thương mại & dịch vụ ăn uống 7810202A00, A01, D01, D10, XDHB24HB cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12
53 technology kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa 7510303A00, A01, D01, D07, XDHB21.5HB cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12
54 cai quản trị dịch vụ phượt và lữ khách 7810103A00, A01, D01, D10, XDHB24HB cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12
55 công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử 7510301A00, A01, D01, D07, XDHB21.25HB cả năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
56 cai quản tài nguyên và môi trường thiên nhiên 7850101A00, B00, A01, D07, XDHB21HB cả năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
57 công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203A00, A01, D01, D07, XDHB21.25HB cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12
58 công nghệ kỹ thuật môi trường xung quanh 7510406A00, B00, A01, D07, XDHB20HB cả năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
59 Khoa học bổ dưỡng và ẩm thực 7720499A00, B00, A01, D07, XDHB22.25HB cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12
60 công nghệ chế vươn lên là thuỷ sản 7540105A00, B00, A01, D07, XDHB20HB cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12
61 công nghệ kỹ thuật hoá học tập 7510401A00, B00, A01, D07, XDHB22.25HB cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12
62 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 7540110A00, B00, A01, D07, XDHB24HB cả năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
63 Khoa học chế tao món ăn uống 7720498A00, B00, A01, D07, XDHB22.25HB cả năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
64 Công nghệ chế tạo máy 7510202A00, A01, D01, D07, XDHB20HB cả năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
65 công nghệ thực phẩm 7540101A00, B00, A01, D07, XDHB27HB cả năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
66 công nghệ vật liệu 7510402A00, B00, A01, D07, XDHB20HB cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12
67 technology sinh học 7420201A00, B00, A01, D07, XDHB22HB cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12
68 technology dệt, may 7540204A00, A01, D01, D07, XDHB20HB cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12
69 công nghệ thông tin 7480201A00, A01, D01, D07, XDHB25HB cả năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12Học bạ
70 cai quản trị sale 7340101A00, A01, D01, D10, XDHB22.75Quản trị kinh doanh thực phẩmHB cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12
71 Tài chủ yếu - ngân hàng 7340201A00, A01, D01, D10, XDHB25.5HB cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12
72 bình yên thông tin 7480202A00, A01, D01, D07, XDHB21.25HB cả năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12Học bạ
73 mức sử dụng 7380107A00, A01, D01, D1024.5Luật kinh tếHB cả năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
74 ngữ điệu Anh 7220201A01, D01, D09, D10, XDHB25.5HB cả năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
75 kế toán 7340301A00, A01, D01, D10, XDHB25.5HB cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12
76 cai quản trị khách sạn 7810201DGNLHCM600
77 quản lí trị khách sạn 7810201A00, A01, D01, D10, XDHB25HB cả năm lớp 12
78 quản lí trị hotel 7810201A00, A01, D01, D10, XDHB25HB cả năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
79 ngôn ngữ Trung Quốc 7220204DGNLHCM650
80 ngữ điệu Trung Quốc 7220204A01, D01, D09, D1025.75HB cả năm lớp 12
81 ngôn từ Trung Quốc 7220204A01, D01, D09, D10, XDHB25.5HB cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12
82 marketing 7340115DGNLHCM730
83 kinh doanh 7340115A00, A01, D01, D10, XDHB26.5HB cả năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
84 cai quản trị kinh doanh 7340129A00, A01, D01, D10, XDHB26HB cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12
85 kỹ thuật nhiệt 7520115DGNLHCM600
86 chuyên môn nhiệt 7520115A00, A01, D01, D07, XDHB20HB cả năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
87 sale thời trang với Dệt may 7340123DGNLHCM600
88 sale thời trang cùng Dệt may 7340123A00, A01, D01, D10, XDHB20HB cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12
89 thống trị năng lượng 7510602DGNLHCM600
90 thống trị năng lượng 7510602A00, B00, A01, D07, XDHB20HB cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12
91 sale 7340115A00, A01, D01, D10, XDHB27.5HB cả năm lớp 12
92 marketing thời trang với Dệt may 7340123A00, A01, D01, D10, XDHB21HB cả năm lớp 12
93 nghệ thuật nhiệt 7520115A00, A01, D01, D07, XDHB20HB cả năm lớp 12
94 làm chủ năng lượng 7510602A00, B00, A01, D07, XDHB20HB cả năm lớp 12
95 quản lí trị sale 7340129A00, A01, D01, D10, XDHB23.5Quản trị sale thực phẩmHB cả năm lớp 12
96 sale quốc tế 7340120A00, A01, D01, D10, XDHB26.5HB cả năm lớp 12