Điểm chuẩn Đại học Y Dược thành phố hồ chí minh Mã trường (YDS) thông tin điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 vào hệ đh chính quy những ngành với các thông tin điểm chuẩn cụ thể như sau


*

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Y Dược tp.hcm 2021

Sau đó là thông tin chi tiết về điểm chuẩn của ngôi trường Đại học Y Dược tp hcm năm 2021:

Y khoa

Mã ngành: 7720101

Điểm chuẩn: 28.20

Y khoa

(kết hợp chứng chỉ tiếng nước anh tế)

Mã ngành: 7720101_02

Điểm chuẩn: 27.65

Y học tập dự phòng

Mã ngành: 7720110

Điểm chuẩn: 23.90

Y học cổ truyền

Mã ngành: 7720115

Điểm chuẩn: 25.20

Răng - Hàm - Mặt

Mã ngành: 7720501

Điểm chuẩn: 27.65

Răng - Hàm - phương diện

(kết hợp chứng chỉ tiếng anh quốc tế)

Mã ngành: 7720501_02

Điểm chuẩn: 27.40

Dược học

Mã ngành: 7720201

Điểm chuẩn: 26.25

Dược học

(kết hợp chứng từ tiếng anh quốc tế)

Mã ngành: 7720201_02

Điểm chuẩn: 24.50

Điều dưỡng

Mã ngành: 7720301

Điểm chuẩn: 24.10

Điều chăm sóc

(kết hợp chứng chỉ tiếng nước anh tế)

Mã ngành: 7720301_04

Điểm chuẩn: 22.80

Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh

Mã ngành: 7720301_02

Điểm chuẩn:

Điều dưỡng siêng ngành gây mê hồi sức

Mã ngành: 7720301_03

Điểm chuẩn: 24.15

Dinh dưỡng

Mã ngành: 7720401

Điểm chuẩn: 24.00

Kỹ thuật phục hình răng

Mã ngành: 7720502

Điểm chuẩn: 25.00

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành: 7720601

Điểm chuẩn: 25.45

Kỹ thuật hình ảnh y học

Mã ngành: 7720602

Điểm chuẩn: 24.80

Kỹ thuật phục sinh chức năng

Mã ngành: 7720603

Điểm chuẩn: 24.10

Y tế công cộng

Mã ngành: 7720701

Điểm chuẩn: 22.00

Kết luận: Trên đấy là thông tin điểm chuẩn Đại học tập Y Dược TP.HCM mới nhất do Kênh tuyển sinh 24h thực hiện.