Đà Nẵng công bố điểm chuẩn vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn & lớp 10 trung học phổ thông công lập phổ thông năm học 2021-2022

Chiều vào đêm 29-6, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng chủ yếu thức ra mắt điểm trúng tuyển chọn (điểm chuẩn) vào lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn với lớp 10 thpt công lập đại trà năm học tập 2021-2022.

Bạn đang xem: Điểm thi chuyên lê quý đôn đà nẵng

*

TS Đà Nẵng trong kỳ thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên Lê Qúy Đôn năm học 2021-2022. ảnh: P.T

Theo đó, so với lớp 10 thpt chuyên Lê Qúy Đôn, tuyển chọn sinh 300 HS (Đà Nẵng: 289 HS, Quảng Nam: 11 HS). Vào đó, so với môn Ngữ văn, xét tuyển thí sinh (TS) đạt điểm chuẩn từ 41.88 điểm trở lên.

Xem thêm: Văn Hóa Và Pháp Luật Trong Xã Hội Tin Học Hóa, Tin Học Hóa Là Gì

Trên mức điểm 41.88 TS phải có điểm môn chuyên từ 6.0 trở lên và tất cả giải học tập sinh xuất sắc môn Ngữ văn cấp cho TP.

Điểm chuẩn vào lớp 10 trường thpt chuyên Lê Quý Đôn với những môn chuyên như sau:

Môn chuyên

Điểm chuẩn

Số lượng tuyển

Tổng cùng tuyển

Chỉ tiêu

Ghi chú

Đà Nẵng

Quảng Nam

Đà Nẵng

Quảng Nam

300

300

Toán

31.75

38.13

57

3

60

60

Vật lý

34.25

36.64

45

5

50

50

Hóa học

35.00

37.13

33

2

35

35

Sinh học

34.64

35

0

35

35

Lịch sử

42.13

10

0

10

10

Tiếng Anh

42.35

47.05

34

1

35

35

Tiếng Pháp

31.90

10

0

10

10

Tiếng Nhật

46.55

10

0

10

10

Tin học

46.13

20

0

20

20

Ngữ văn

41.88

25

0

25

25

Thí sinh đạt 41.88 điểm phải có điểm môn siêng 6.0 trở lên trên và có giải HSG môn Ngữ văn cung cấp thành phố

Địa lý

34.88

10

0

10

10

Tổng

289

11

300

300

*

TS Đà Nẵng trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt công lập đại trà phổ thông năm học tập 2021-2022. ảnh: P.T

Đối với lớp 10 trung học phổ thông công lập đại trà năm học tập 2021-2022, tuyển chọn 10.498 HS (không bao gồm 300 HS trúng tuyển vào Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn).