... X5 + x3 – 2x - CMR: f’(1) + f’ (-1 ) = - 4f(0) Ta có: f’(x) = 5x4 + 3x2 – VT = f’(1) + f’ (-1 ) =(5 + - 2) + (5+ 3- 2) = 12 VP = -4 f(0) = -4 . (-3 ) = 12 = VT , Suy ñi u ph i ch ng minh x2 + x + mang lại ... Trình là: (1 − 2; + 2) 1 Tính ñ o hàm hàm s sau: 3x − a) y = b) y = ( x2 − 3x + 1).sin x 2x + 2x + − 6x + 13 2x + = 3(2x + 5) − = a) y"= 2x + (2x + 5) 2x + (2x + 5) 2x + b) y = ( x2 − 3x + 1).sin ... X2 − ( x − 2) ( x + 2) + f (2) = 4; + lim f ( x ) = lim = lim = lim( x + 2) = = f (2) x 2 x 2 x − x 2 x 2 x 2 V y hàm s liên t c t i x =  x −1  b) f ( x) =  − x −  2 x  x →1...

Bạn đang xem: Top 6 đề thi học kì 2 môn toán lớp 3 năm 2021


*

... A) x ì (2 x y z ) ì x y 3 b) ( x y )3 ì x y ì (2 xy z ) Bi 3 .2 : Thu gn : a/ (-6x3zy)( 22 yx ) b/ (xy 5x2y2 + xy2 xy2) (x2y2 + 3xy2 9x2y) 2 42 2 x y z xy z cho n thc: A = Bi 3.3 : ... ************************************************************************ Chỳc cỏc em ụn thi tt, lm bi c lặng cao! GV: Nguyn Xuõn Lc Nm hc: 20 12 - 20 13 11 Trng thcs T Mung cng ụn hc kỡ toỏn Đề cơng ôn tâp học tập kỳ Môn toán lớp 7- Năm học 20 12- 20 13 12 ... X+ x 7 b)2x+ x c) x + x d) x + x Bi 1.9: cho Q = 3xy2 2xy + x2y 2y4 a thc N no cỏc a thc sau tho : Q N = -2y4 + x2y + xy a) N = 3xy2 -3 x2y b) N = 3xy-3 x2y c) N = -3xy2 -3 x2y d)...
*

... X 22 = 49 97 58 . 32 + Bi 5: ( im) a/ coi lch ri cho bit: 11 Th nhì Th tía Th t Th nm Th sỏu Th by Ch nht 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 - Thỏng 11 cú ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 - Ngy th by cui tun ca thỏng 12 l ngy : - Ngy 31 thỏng 12 l ngy th my : S Trang 38 ụn thi cui k mụn Toỏn lp 10 / ? ( lặng ) -9 87 + 12 11 / ... Cõu hi: (1 ủieồm) Th hai Th bố Th t Th nm Th sỏu Th by Thỏng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 Ch nht 12 19 26 a/ Cú ngy th by ú l cỏc ngy b/ Ngy 23 thỏng 12 l th ...
*

... ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP CUỐI KÌ II NĂM HỌC 09-10 Phần trắc nghiệm: ( diểm ) Câu Câu : A Câu : C Câu 3: D Câu : B Phần từ luận : ( diểm ) Câu Câu : Tính : Đ/án: a/ 41 ; b/ 24 40 ; c/ giải mã Điểm điểm ... ý 0,75 điểm 11 ; d/ 10 12 Giải toán : Câu : Câu : Giải diện tích hình bình hành là: x = 24 (dm2) Đ/s: 24 dm2 Giải Theo sơ đồ, tổng thể phần b»ng là: + = (phần) Tuổi là: 36 : x = (tuổi) Tuổi cha...
*

... PHẦN II: TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN: (6 điểm) bài bác 1: ( điểm) Đặt tính tính: a) 30, 75 + 87,4 65 ………………………… c) 80,93 x 30,6 ………………………… ... ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… b) 2 31 16 8,9 ……………………… d) 80 ,17 9 : 4,07 ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………… ... ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… bài bác 2: ( điểm) Tính tỉ số tỷ lệ hai số 18 12 ...
*

... Từ đối chiếu ( Câu 2a – điểm) Phép tu từ: đối chiếu HS để hai câu với nhị ki u đối chiếu học ( Câu 2b – điểm) làm văn mô tả Tổng số câu tỉ lệ % tổng thể điểm tỉ lệ % 33,3 20 0,5 16, 7 10 -Viết văn ... Yêu ước trên, có bố cục tổng quan rõ ràng, miêu tả tương đối tốt, mắc 6- 7 lỗi tả, cần sử dụng từ, để câu - Điểm - 2: bài bác làm nhiều sai sót, bố cục thi u mạch lạc, mắc 10 lỗi tả, dùng từ, để câu - Điểm 0: bài ... ý nghĩa văn (2 điểm) Câu 2: - học viên nêu đúng: định nghĩa phép tu tự nhân hóa (1 điểm) - học viên đặt câu có thực hiện phép nhân hóa gạch chân phép nhân hóa (1 điểm) II LÀM VĂN: (6 điểm) 1- YÊU...
... KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2 013 - 2 014 bọn họ tên:…………………………… MÔN THI: Lớp: 2/ ……… Ngày kiểm tra: / … / 2 013 TOÁN LỚP Thời gian: 90 phút Đề lẻ: bài Đặt tính tính: 34 + 14 10 0 – 62 46 + 54 75 – 28 ... Câu vấn đáp đúng: Câu a: 10 dm = … cm? a .10 dm b 10 cm; c 10 0cm d 10 0dm Câu b: Tổng 9kg + 5kg ? a 14 ; b 14 kg c 14 l d 14 mét Câu c : vào phép tính 16 12 = số 16 , 12 , hotline ? a Hiệu, số bị trừ, ... đúng: A 81 15 = 26 B 81 – 45 = 36 C 81 – 45 = 26 bài xích 6: Điền số phù hợp vào vị trí trống: chúng ta Lan ba xem phim dịp 20 hay hotline là… .giờ bài xích Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào a) 10 0 – 36 = 64 ; : b) 18 + 35...
... DẪN CHẤM MÔN TV LỚP I KIỂM TRA ĐỌC (10Đ) 1, ĐỌC THÀNH TIẾNG (6Đ) - Yêu ước học sinh gọi rõ ràng, minh bạch đoạn văn GV quy định; vận tốc đọc 50 tiếng/phút (5đ) - Trả lời câu hỏi (1 đ) 2, ĐỌC THẦM ... (5Đ) - Yêu mong viết rõ nét, trình bày đoạn văn, viết tốc độ (50 tiếng/15 phút) , viết (5 điểm) - học tập sinh viết không đúng lỗi trừ 0 ,25 điểm - trình bày bẩn, viết ko mẫu, viết lem nhem trừ toàn điểm 2, ... Trừ 0 ,25 điểm - trình diễn bẩn, viết không mẫu, viết lem nhem trừ toàn điểm 2, TẬP LÀM VĂN (5 Đ) học tập sinh viết đoạn văn ngắn bác Hồ, câu văn đủ ý, viết tả, trình diễn (5đ) ...
... 23 S 7) Khoanh vo ch t trc cõu tr li ỳng: A)Cỏc s 5 62; 625 ; 6 52 vit theo th t t n ln l: a 5 62; 625 ; 6 52 b 625 ; 5 62; 6 52 c 6 52; 625 ; 5 62 B) trong cỏc s 26 5; 27 9; 25 7; 29 7; s ln thành phố hà nội 27 9 l: a 26 5 ... Tng doanh nghiệp : 724 , 1 92 , 853 , 358 , 446 b, in s thớch hp vo ch chm 23 5 ;23 7;.; ;24 3 426 ;436;.; ; Bi : in du >,...
... THANH THI KIỂM TRA ĐK CU I I HƯỚNG DẪN CHẤM MƠN TIẾNG VIỆT LỚP hai – CU I HỌC KÌ I NĂM HỌC 20 13 - 20 14 A - KIỂM TRA ĐỌC I Đọc thầm trả l i câu h i (4 i m) Câu/ i m 1.(0,5 i m) 2. (0,5 i m) 3.(0,5 i m) ... Hồn) trả l i câu h i: Theo em, bạn Chi tất cả đức tính xứng đáng q? TRƯỜNG TH HUỲNH VIỆT THANH THI KIỂM TRA ĐK CU I I THI KIỂM TRA CU I I - PHẦN KIỂM TRA VIẾT LỚP hai – Năm học 20 13 – 20 14 chính ... ……… Lớp ……Trường:…………………… …… Thứ…ngày… tháng….năm …… ĐỀ KIỂM TRA CU I HỌC KÌ I - LỚP Mơn: giờ đồng hồ Việt - Năm học: 20 12 20 13 A .Kiểm tra gọi : (10 i m) I Đọc thành tiếng: (6 i m) Th i gian:Tuỳ...
... Lời đúng: a) Số ngay thức thì sau số 65 739 là: A 65 729 C 65 740 b) Số lướn số 835 4; 835 3; 84 53; 8 534 là: B 65 749 D 65 738 A 835 4 B 84 53 B 835 3 D 8 534 tìm x: a) X x = 932 7 ………………………… ………………………… Khoanh ... 31 24 x : a 936 2 b 937 2 c 936 1 Câu : Kết phép phân tách 127 : : a 231 b 2 03 c 2 13 Câu 7: tìm x : X - 586 = 37 05 a X = 32 81 b X = 4291 c X = 4281 Câu 8: cho dãy số: 90; 80; 70; 60; 50; 40; 30 ; 20; 10 ... 58427 + 40 73 268 83 – 7826 6247 x 36 296 : 48729 : …………… ……………… ………… ………… ………… bài 3: Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng: a Số tức thì sau số 36 522 là: A 36 225 B 36 532 C 36 5 23 D 36 521 b Số...
... (a1; a2 ; a3 ), b = (b1; b2 ; b3 ) : a.b = a1b1 + a2 b2 + a3b3 ng dng AB= (xB xA )2 +(yB yA )2 +(zB zA )2 2 a = a1 + a2 + a3 cos(a,b) = ab +a2b2 +a3b3 11 a b a1b1 + a2 b2 + a3b3 = 2 2 a2 +a2 +a3 ... 53 x x 2/ 3x = 25 x 3/ ( x + 2) x = ( x + 2) x Bi : Gii cỏc phng trỡnh m sau (t n ph) : 1/ x 5.3x + = 2/ 2. 22 x + 15 .2 x = 4/ 32 x 2. 32 x 27 = ( 5/ + ) + (2 + 3) x 4/ ( x + 3) x2 x + = ... +1 c) x = x x +4 x +2 x +1 x x x x d) + = + 3.5 e) 4.9 + 12 3.16 = f) x + 2. 4 x + x = h) 52 x +1 + 126 .5 x + 25 = i) 27 x + 12 x = 2. 8 x (chia cho 23 x ) g) 32 x +5 = 3x + + 2 Gii cỏc phng trỡnh...

Đề bình chọn cuối học 2 môn Toán lớp 3 năm học 2013-2014 trường đái học Châu Thôn, tỉnh nghệ an Đề thi cuối học 2 lớp 3 môn Toán


... Đáp số: 21 000 đồng bài xích Tính cách thuận lợi nhất: (1 điểm) 35 x – 70 x + 35 = 35 x – 35 x + 35 (0,5 điểm) = + 35 (0 ,25 ) = 35 (0 ,25 ) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0 ,25 điểm) (0,5 điểm) (0 ,25 điểm) ... Từng câu 0,5 điểm 733 6 + 71 63 - 4 135 16884 420 8 x 29 55 9548 6576 17 16540 822 16 bài (2 điểm) Mỗi mang đến 1,0 điểm a/ 154 + 1050 : x (0,5 điểm) = 26 84 - 1807 + 456 (0,5 điểm) + 126 0 = 1414 (0,5 điểm) ... + 456 = 133 3 (0,5 điểm) = 154 + 21 0 x = 154 b/ 536 8 : – 1807 + 456 bài (2 điểm) bài giải: mua 1cây bút cần trả số tiền là: 120 00 : = 30 00 (đồng) cài bút buộc phải trả số chi phí là: x 30 00 = 21 000 (...

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Biểu Cảm Về Món Quà Mà Em Yêu Quý, Cảm Nghĩ Về 1 Món Quà Em Được Tặng


... X + 10 = 35 x - 25 = 15 bài ( 2 ) : Tính chu vi hình tam giác bao gồm độ dài cạnh : dm ; 10 dm; 7dm bài bác giải Đề kiểm soát chất lợng cuối học ii khối năm học 20 10 20 11 Trờng TH ... Sinh Long đồ vật ngàytháng .năm 20 11 họ tên Lớp 2- Thôn: Môn : giờ Việt Điểm Lời phê gia sư Đọc thành tiếng: Đọc hiểu: chủ yếu tả: Tập làm văn: Đọc đọc ( 5Đ) * Đọc Ai ngoan đợc thởng ... Ngoan đợc thởng trả lời câu hỏi sau: Câu ( 1Đ) Câu truyện đề cập chuyện ? A bác đến thăm trại nhi đồng B bác bỏ đến thăm đơn vị trẻ C bác bỏ đến thăm trờng học tập Câu (1 Đ) chưng đến thăm vị trí trại nhi đồng? A Phòng...
trường đoản cú khóa: đề thi toán cuối học tập kì 2 lớp 6đề thi toán cuối học kì 2 lớp 2đề thi toán cuối học kì 2 lớp 7đề thi toán cuối học kì 2 lớp 8đề thi toán cuối học tập kì 2 lớp 9đề thi toán cuối học kì 2 lớp 3chuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng đoạn phim trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán trung học phổ thông chuyên tỉnh thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài bác 13: thực hành thực tế phát hiện nay diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài xích 13: thực hành thực tế phát hiện diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài xích 13: thực hành thực tế phát hiện diệp lục cùng carôtenôitPhối đúng theo giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục đào tạo và huấn luyện trong vấn đề tuyên truyền, giáo dục, vận động tạo nông thôn new huyện thanh thủy, thức giấc phú thọPhát hiện nay xâm nhập dựa vào thuật toán k meansNghiên cứu về quy mô thống kê học sâu và ứng dụng trong nhấn dạng chữ viết tay hạn chếTìm phát âm công cụ reviews hệ thống đảm bảo bình an hệ thống thông tinTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp trồng trọt tại ngân hàng Nông nghiệp và trở nên tân tiến nông thôn vn chi nhánh thức giấc Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa xét xử hình sự xét xử sơ thẩm theo luật pháp tố tụng hình sự nước ta từ trong thực tế xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu vực (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan tiền quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: thực hành phát hiện nay hô hấp ngơi nghỉ thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài 14: thực hành thực tế phát hiện hô hấp sinh sống thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: thực hành phát hiện nay hô hấp sinh hoạt thực vậtTrách nhiệm của người tiêu dùng lao động so với lao động nữ giới theo pháp luật lao động việt nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại tp hcm (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG quan liêu VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại bank Agribank bỏ ra nhánh sài thành từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu new Chủ chủ đề liệu bắt đầu đăng bắt tắt văn phiên bản trong lòng bà bầu đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong ngày lễ hội tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài bác tập vật lý 8 chuyện cũ trong bao phủ chúa trịnh giải bài bác tập đồ lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ nên giuộc soạn bài cô nhỏ xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự cải cách và phát triển của từ bỏ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại nước ta lớp 11 bài tập tỷ lệ thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem dở người van lop 8