tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Chọn câu tuyên bố đúng.

Bạn đang xem: Điện dung của tụ điện phụ thuộc vào

A. Điện dung của tụ điện phụ thuộc điện tích của nó.

B. Điện dung của tụ điện phụ thuộc vào hiệu điện vậy giữa hai bạn dạng của nó.

C. Điện dung của tụ điện nhờ vào cả vào năng lượng điện lẫn hiệu điện cụ giữa hai bản của tụ.

D. Điện dung của tụ điện không phụ thuộc vào điện tích với hiệu điện núm giữa hai phiên bản của tụ.


*


Chọn câu tuyên bố đúng.

A. Điện dung của tụ điện tỉ lệ với điện tích của nó.

B. Điện tích của tụ điện tỉ lệ thuận với hiệu điện cố kỉnh giữa hai bạn dạng của nó.

C. Hiệu điện nắm giữa hai bạn dạng tụ điện tỉ lệ với điện dune của nó.

D. Điện dung của tụ điện tỉ lệ nghịch với hiệu điện cố gắng giữa hai bạn dạng của nó.


Gọi Q, C với U là điện tích, năng lượng điện dung và hiệu điện nuốm giữa hai phiên bản của một tụ điện. Vạc biểu như thế nào dưới đấy là đúng?

A.C tỉ lệ thuận với Q

B.C tỉ lệ thành phần nghịch với U

C.C nhờ vào vào Q và U

D.C không phụ thuộc vào vào Q cùng U.

Hãy sàng lọc câu tuyên bố đúng.


Trong những yếu tố sau đây:

I. Hiệu điện gắng giữa hai bạn dạng tụ điện.

II. Vị trí tương quan giữa nhị bản.

III. Thực chất giữa điện môi thân hai bản.

Điện dung của tụ năng lượng điện phẳng dựa vào vào những yếu tố nào?

A. I, II, II

B. I, II

C. II, III

D. I, III


Đồ thị làm sao trên hình trình diễn sự dựa vào của năng lượng điện của một tụ điện vào hiệu điện thế giữa hai phiên bản tụ của nó?

*

A. Đồ thị a.

B. Đồ thị b.

C. Đồ thị c.

D. Không tồn tại đồ thị nào.


Đồ thị nào trên hình trình diễn sự phụ thuộc vào của năng lượng điện của một tụ năng lượng điện vào hiệu điện vậy giữa hai bạn dạng tụ của nó?

*

*

A. Đồ thị a.

B. Đồ thị b.

C. Đồ thị c.

D. Không tồn tại đồ thị nào.


Đồ thị nào trên hình biểu diễn sự nhờ vào của năng lượng điện của một tụ điện vào hiệu điện thế giữa hai bạn dạng tụ của nó?

*

A. Đồ thị a.

B. Đồ thị b.

C. Đồ thị c.

D. Không tồn tại đồ thị nào.


Đồ thị như thế nào trên hình biểu diễn sự phụ thuộc của năng lượng điện của một tụ điện vào hiệu điện chũm giữa hai bản tụ của nó?

*

A. Đồ thị a.

B. Đồ thị b.

C. Đồ thị c.

D.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 7 : Ôn Tập Phép Cộng Và Phép Trừ Hai Phân Số

không có đồ thị nào.


Đồ thị trên hình màn biểu diễn sự phụ thuộc vào của năng lượng điện của một tụ năng lượng điện vào hiệu điện cụ giữa hai phiên bản của nó

*

B. Đồ thị b


Đồ thị như thế nào trên hình màn biểu diễn sự phụ thuộc của điện tích của một tụ điện vào hiệu điện vậy giữa hai phiên bản của nó?