randy-rhoads-online.com: Qua bài xích Công thức tính: Khối Chỏm Cầu & bài tập tham khảo cùng tổng phù hợp lại các kiến thức về khối chỏm mong và hướng dẫn lời giải chi tiết bài tập áp dụng.

Bạn đang xem: Diện tích chỏm cầu


*

Trong hình học tập không gian, khối chỏm cầu, hình vòm cầu, tốt hình đới ước là hình tất cả phần đáy là một trong những phần của hình mong bị cắt bởi một khía cạnh phẳng. Nếu như mặt phẳng ấy trải qua tâm của hình cầu, thì độ cao của chỏm cầu chủ yếu bằng bán kính của hình ước và khối chỏm cầu phát triển thành hình buôn bán cầu.

II. DIỆN TÍCH BỀ MẶT KHỐI CHỎM CẦU


*

Công thức tính diện tích hình mặt phẳng chỏm cầu bằng 2pi nhân với nửa đường kính mặt cầu và chiều cao tính từ mặt phẳng cắt tới đỉnh chỏm ước hay bởi tích của pi nhân cùng với tổng bình phương của bán kính mặt cầu và chiều cao tính từ mặt cắt tới đỉnh chỏm cầu, như sau:

(S=2 pi rh=pi (a^2+h^2))

Trong đó:

S: diện tích mặt phẳng chỏm cầu.r: độ dài nửa đường kính mặt cầu.h: độ dài độ cao tính từ mặt phẳng cắt tới đỉnh chỏm cầu.a: độ dài phân phối kính mặt đáy chỏm cầu.

III. THỂ TÍCH KHỐI CHỎM CẦU

Công thức tính thể tích khối chỏm cầu bằng pi bình phương độ cao tính từ mặt phẳng cắt tới đỉnh chỏm mong nhân cùng với hiệu của bán kính mặt mong và 1/3 độ cao tính từ mặt phẳng cắt tới đỉnh chỏm cầu, như sau:

(V=pi h^2(r-dfrach3)=dfrac16 pi h(h^2+3 a^2))

Trong đó:

V: thể tích chỏm cầu.r: độ dài nửa đường kính mặt cầu.h: độ dài độ cao tính từ mặt phẳng cắt tới đỉnh chỏm cầu.a: độ dài cung cấp kính dưới mặt đáy chỏm cầu.

Xem thêm: Tra Từ Kiến Thức Chuyên Môn Tiếng Anh Là Gì ? Tra Từ Kiến Thức Chuyên Môn

IV. BÀI TẬP THAM KHẢO DIỆN TÍCH VÀ THỂ TÍCH KHỐI CHỎM CẦU

Ví dụ: Tính thể tích và ăn diện tích mặt phẳng của khối chỏm mong biết nửa đường kính mặt cầu dài 10m và độ dài chiều cao tính từ mặt cắt tới đỉnh đầu là 6m.

Lời giải tham khảo:

Áp dụng cách làm tính thể tích của chỏm cầu, ta rất có thể tích của chỏm cầu đã đến là:

(V=pi h^2(r-dfrach3) \ =pi .6^2.(10-dfrac63)=252 pi (m^3))

Áp dụng phương pháp tính diện tích bề mặt chỏm cầu, ta có diện tích bề mặt chỏm mong đã đến là:

(S=2 pi rh \ =2 pi .10.6=120 pi (m^2))


HìnhCông Thức

Khối Quạt Cầu
Diện tích Khối Quạt Cầu
Thể tích Khối Quạt Cầu

Khối Cầu
Diện tích Khối Cầu
Thể tích Khối Cầu

Khối Lăng Trụ Đứng
Diện tích Khối Lăng Trụ Đứng
Thể tích Khối Lăng Trụ Đứng

Khối vỏ hộp Chữ Nhật
Diện tích Khối vỏ hộp Chữ Nhật
Thể tích Khối vỏ hộp Chữ Nhật

Khối Chỏm Cầu
Diện tích Khối Chỏm Cầu
Thể tích Khối Chỏm Cầu

Khối Nón Cụt
Diện tích Khối Nón Cụt
Thể tích Khối Nón Cụt

Khối Nón
Diện tích Khối Nón
Thể tích Khối Nón

Khối Chóp
Diện tích Khối Chóp
Thể tích Khối Chóp

Khối Đới Cầu
Diện tích Khối Đới Cầu
Thể tích Khối Đới Cầu

Khối Lập Phương
Diện tích Khối Lập Phương
Thể tích Khối Lập Phương