HD: I0 = ωQ0 => ω = I0 / Q0 = 107 rad/s => Tần số f = ω2π≈ 1,59.106 Hz

Bước sóng λ = cf≈ 188 m


Bạn đang xem: Điện tích cực đại

Trong xấp xỉ điều hòa, li độ, tốc độ và gia tốc là tía đại lượng trở thành thiên cân bằng theo thời hạn và có


Với φ là độ lệch sóng của u với i vào mạch năng lượng điện xoay chiều. Đại lượng nào tiếp sau đây được điện thoại tư vấn là hệ số công suất của mạch năng lượng điện xoay chiều?


Cho mạch điện tất cả điện trở R=100Ω,cuộn dây thuần cảm L=1π H,tụ điện bao gồm C=12π.10−4F.Hiệu điện cố giữa nhị đầu đoạn mạch tất cả tần số là 50Hz. Trộn của hiệu điện cố giữa nhì đầu đoạn mạch so với hiệu điện cụ giữa hai phiên bản tụ là:


Một dòng loa có hiệu suất 1 W lúc mở không còn công suất, rước π = 3,14. Biết độ mạnh âm chuẩn I0= 1 pW/m2.Mức độ mạnh âm trên điểm phương pháp nó 400 cm có giá trị là


Mạch dao động LC bao gồm tụ điện bao gồm điện dung 16 nF cùng cuộn cảm có độ tự cảm 25 mH. Tần số góc dao động của mạch là:


Cho một cuộn dây tất cả điện trở thuần 40 Ωvà có độ từ bỏ cảm 0,4π(H). Đặt vào hai đầu cuộn dây năng lượng điện áp luân phiên chiều có biểu thức: u=U0cos(100πt−π2) (V). Khi t=0,1(s) mẫu điện có mức giá trị 2,752(A). Giá trị của U0là:


Cho cái điên luân chuyển chiều đi qua điện trở R. Gọi i, I với I0 theo thứ tự là độ mạnh tức thời, độ mạnh hiệu dụng và cường độ cực to của loại điện. Nhiệt lượng tỏa ra ở năng lượng điện trở R trong thời gian t là


Gọi mp, mn, mX thứu tự là khối lượng của hạt proton, notron với hạt nhân XZA. Độ hụt khối khi các nulcon ghép lại sinh sản thành phân tử nhân XZAlà ∆m được tính bằng biểu thức


Biết những kim loại như bạc, đồng, kẽm, nhôm có số lượng giới hạn quang điện lần lượt là 0,26µm; 0,3µm; 0,35µm cùng 0,36µm. Chiếu tia nắng nhìn thấy lần lượt vào 4 tấm kim loại trên. Hiện tượng quang điện sẽ không còn xảy ra ngơi nghỉ kim loại


Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 6 cm, tần số 2 Hz. Tại thời khắc t = 0 s vật đi qua vị trí li độ 3 centimet theo chiều âm. Phương trình giao động của đồ là:


Một máy phát triển thành áp tất cả số vòng dây của cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng dây của cuộn vật dụng cấp. Máy trở thành áp này còn có tác dụng


Gọi ε1, ε2, vàε3 theo thứ tự là năng lượng của phôtôn ứng với những bức xạ hồng ngoại, tử nước ngoài và sự phản xạ màu lam thì ta có:ε1
Xem thêm: Giải Toán Lớp 3: Tính Chu Vi Hình Vuông, Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 3 Chu Vi Hình Vuông

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam