CHI TIẾT VỀ 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU

Bài viết sẽ trình diễn cho chúng ta các câu chữ gồm:

*

1. Khối nhiều diện đều nhiều loại $3;3$ (khối tứ diện đều)

• từng mặt là 1 trong tam giác đều

• mỗi đỉnh là đỉnh bình thường của đúng 3 mặt

• gồm số đỉnh (Đ); số phương diện (M); số cạnh (C) theo lần lượt là $D=4,M=4,C=6.$

• Diện tích tất cả các khía cạnh của khối tứ diện hầu hết cạnh $a$ là $S=4left( fraca^2sqrt34 ight)=sqrt3a^2.$

• Thể tích của khối tứ diện mọi cạnh $a$ là $V=fracsqrt2a^312.$

• gồm 6 phương diện phẳng đối xứng (mặt phẳng trung trực của mỗi cạnh); 3 trục đối xứng (đoạn nối trung điểm của nhị cạnh đối diện)

• nửa đường kính mặt ước ngoại tiếp $R=fracasqrt64.$

2. Khối nhiều diện đều các loại $3;4$ (khối bát diện rất nhiều hay khối tám phương diện đều)

• từng mặt là một trong những tam giác đều

• từng đỉnh là đỉnh bình thường của đúng 4 mặt

• tất cả số đỉnh (Đ); số mặt (M); số cạnh (C) lần lượt là $D=6,M=8,C=12.$

• Diện tích toàn bộ các mặt của khối chén bát diện đa số cạnh $a$ là $S=2sqrt3a^2.$

• có 9 phương diện phẳng đối xứng

• Thể tích khối chén diện rất nhiều cạnh $a$ là $V=fraca^3sqrt23.$

• nửa đường kính mặt cầu ngoại tiếp là $R=fracasqrt22.$

3. Khối nhiều diện đều loại $4;3$ (khối lập phương)

• từng mặt là một trong những hình vuông

• mỗi đỉnh là đỉnh phổ biến của 3 mặt

• Số đỉnh (Đ); Số phương diện (M); Số cạnh (C) theo lần lượt là $D=8,M=6,C=12.$

• diện tích của toàn bộ các phương diện khối lập phương là $S=6a^2.$

• tất cả 9 khía cạnh phẳng đối xứng

• Thể tích khối lập phương cạnh $a$ là $V=a^3.$

• bán kính mặt ước ngoại tiếp là $R=fracasqrt32.$

4.


Bạn đang xem: Diện tích khối bát diện đều


Xem thêm: Đề Thpt Quốc Gia 2018 - Bộ Đề Thi Thpt Quốc Gia 2018 Có Đáp Án

Khối đa diện đều một số loại $5;3$ (khối thập nhị diện phần lớn hay khối mười hai mặt đều)

• mỗi mặt là 1 trong ngũ giác đầy đủ • từng đỉnh là đỉnh chung của tía mặt

• Số đỉnh (Đ); Số khía cạnh (M); Số canh (C) thứu tự là $D=20,M=12,C=30.$

• Diện tích toàn bộ các khía cạnh của khối 12 mặt đều là $S=3sqrt25+10sqrt5a^2.$

• bao gồm 15 phương diện phẳng đối xứng

• Thể tích khối 12 mặt đa số cạnh $a$ là $V=fraca^3(15+7sqrt5)4.$

• bán kính mặt mong ngoại tiếp là $R=fraca(sqrt15+sqrt3)4.$

5. Khối đa diện các loại $3;5$ (khối nhị thập diện đều hay khối hai mươi mặt đều)

• mỗi mặt là một tam giác đều

• từng đỉnh là đỉnh phổ biến của 5 mặt

• Số đỉnh (Đ); Số mặt (M); Số cạnh (C) lần lượt là $D=12,M=20,C=30.$

• diện tích s của toàn bộ các phương diện khối 20 mặt các là $S=5sqrt3a^2.$

• bao gồm 15 khía cạnh phẳng đối xứng

• Thể tích khối 20 mặt rất nhiều cạnh $a$ là $V=frac5(3+sqrt5)a^312.$

• nửa đường kính mặt mong ngoại tiếp là $R=fraca(sqrt10+2sqrt5)4.$

Gồm 4 khoá luyện thi độc nhất vô nhị và rất đầy đủ nhất tương xứng với yêu cầu và năng lực của từng đối tượng người tiêu dùng thí sinh:

Bốn khoá học tập X trong góiCOMBO X 2020có nội dung trọn vẹn khác nhau và bao gồm mục đich hỗ trợ cho nhau giúp thí sinh tối đa hoá điểm số.

Quý thầy cô giáo, quý phụ huynh và các em học tập sinh hoàn toàn có thể muaCombogồm cả 4 khoá học cùng lúc hoặc nhấn vào từng khoá học để sở hữ lẻ từng khoá phù hợp với năng lượng và nhu cầu bản thân.