Công thức tính diện tích hình chóp: diện tích s xung quanh & diện tích s toàn phần

Ở bài viết trước, thpt Sóc Trăng đã trình làng đến quý thầy cô và các bạn Công thức tính thể tích hình chóp(khối chóp). Nội dung bài viết hôm nay, cửa hàng chúng tôi sẽ tiếp tục reviews Công thức tính diện tích s hình chóp: phương pháp tính diện tích xung xung quanh của hình chóp & công thức tính diện tích s toàn phần của hình chóp. Chúng ta chia sẻ để có thêm nguồn tài liệu quý nhé !

I. LÝ THUYẾT CHUNG


1. Hình chóp là gì ?

Bạn sẽ xem: cách làm tính diện tích s hình chóp: diện tích xung xung quanh & diện tích toàn phần

Hình chóp là hình xuất hiện đáy là 1 trong đa giác và những mặt mặt là hồ hết tam giác tất cả chung một đỉnh. Đỉnh này được hotline là đỉnh của hình chóp.

Bạn đang xem: Diện tích xung quanh chóp cụt


Đường cao của hình chóp là con đường thẳng đi qua đỉnh cùng vuông góc với phương diện phẳng đáy.

Tên hotline của hình chóp phụ thuộc đa giác đáy: hình chóp tam giác bao gồm đáy là tam giác, hình chóp tứ giác gồm đáy là tứ giác.

Xem thêm: Số Tự Nhiên Chia Hết Cho 2 Và 5. Chữ Số Tận Cùng Của Là Chữ Số Nào?

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

AM=fracasqrt32" width="292" height="54" data-latex="AM^2=left(fracasqrt32right)^2 => AM=fracasqrt32" src="https://tex.vdoc.vn?tex=AM%5E2%3D%5Cleft(%5Cfrac%7Ba%5Csqrt%7B3%7D%7D%7B2%7D%5Cright)%5E2%5C%20%3D%3E%5C%20AM%3D%5Cfrac%7Ba%5Csqrt%7B3%7D%7D%7B2%7D" data-i="9" data-was-processed="true">

Do đó

*

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác vuông SHM vuông tại H, ta có:

*

SM = frac7asqrt36" width="330" height="54" data-latex="SM ^2 = left(frac7asqrt36right)^2 => SM = frac7asqrt36" src="https://tex.vdoc.vn?tex=SM%5C%20%5E%7B2%5C%20%7D%3D%5C%20%5Cleft(%5Cfrac%7B7a%5Csqrt%7B3%7D%7D%7B6%7D%5Cright)%5E%7B2%5C%20%7D%3D%3E%5C%20SM%5C%20%3D%5C%20%5Cfrac%7B7a%5Csqrt%7B3%7D%7D%7B6%7D" data-i="12" data-was-processed="true">

Diện tích toàn phần của hình chóp tam giác đầy đủ SABC là:

*

*

=> 

*

Bài 10: 

Cho hình chóp SABCD lòng là hình vuông vắn có cạnh nhiều năm 8 cm, độ lâu năm các sát bên bằng 10 cm. Hãy tính diện tích s xung quanh, diện tích s toàn phần của hình chóp SABCD.