*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Điện trở r của mỗi dây dẫn

Đồ thị màn biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ chiếc điện vào hiệu điện vắt giữa nhị đầu dây dẫn bao gồm dạng là:


Cường độ cái điện qua bóng đèn tỉ lệ thuận cùng với hiệu điện thế giữa nhị đầu bóng đèn. Điều đó tức là nếu hiệu điện cụ tăng 1,2 lần thì:


Khi đặt vào nhị đầu dây dẫn một hiệu điện nỗ lực 6V thì cường độ cái điện qua nó là 0,5A. Trường hợp hiệu điện cố kỉnh đặt vào nhị đầu dây dẫn là 24V thì cường độ dòng điện qua nó là:


*

Trên hình là trang bị thị màn trình diễn sự dựa vào của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế đối với các dây dẫn khác nhau. Phụ thuộc vào đồ thị cho thấy thêm điện trở R1, R2, R3có giá trị là:

*
Xem thêm: Bài Thơ Tình Cảnh Lẻ Loi Của Người Chinh Phụ Ngữ Văn 10, Tình Cảnh Lẻ Loi Của Người Chinh Phụ

Cho thiết bị thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ loại điện vào hiệu điện nỗ lực khi làm cho thí nghiệm cùng với hai đồ gia dụng dẫn có điện trở khác nhau (R_1 e R_2)như mẫu vẽ 5. Biết tổng điện trở của chúng là (36,,Omega ). Độ khủng của mỗi năng lượng điện trở là

*


Hình dưới là trang bị thị trình diễn sự dựa vào của cường độ loại điện vào hiệu điện thế của bốn dây dẫn khác nhau. Hotline R1, R2, R3, R4 lần lượt là năng lượng điện trở của 4 dây tương ứng. Điện trở của dây dẫn có mức giá trị lớn số 1 là: