Lý thuyết:

Định nghĩa:Với số

*
số
*
được điện thoại tư vấn là căn bậc nhì số học tập của
*
Số 0 cũng rất được gọi là căn bậc nhì số học tập của 0.

Bạn đang xem: Điều kiện của căn bậc 3

Chú ý:Với

*
ta có: Nếu
*
thì
*
*

Nếu

*
*
thì
*

Ta viết:

*

Phép search căn bậc hai số học tập của một số được gọi làphép khai phương.

So sánh:Với nhị số

*
*
không âm, ta có

*
là một biểu thức đại số, tín đồ ta gọi
*
là căn thức bậc nhị của
*
còn
*
được hotline là biểu thức đem căn tốt biểu thức dưới lốt căn.

Xem thêm: Cm 3 Đường Thẳng Đồng Quy Là Gì? Cách Chứng Minh 3 Đường Thẳng Đồng Quy

*
xác định (hay tất cả nghĩa) khi
*
lấy giá trị không âm.Với đông đảo số
*
ta có
*
Có nghĩa là:

*
nếu
*
(tức là
*
lấy quý giá không âm);

*
nếu
*
*
ta có
*
tức là:

Nếu

*
*
thì
*

Nếu

*
*
thì
*

Với

*
*
*
ta có:

*

Trục căn sống mẫu:

Với các biểu thức
*
*
0," />ta có:

*

Với những biểu thức
*
*
*
ta có:

*

Với các biểu thức
*
*
,
*
*
ta có:

*

Căn bậc bacủa một số

*
là số
*
sao cho
*
Chú ý:
*
a} ight)}^3}=sqrt<3>a^3=a." /> Căn bậc ba của số dương là số dương, của số âm là số âm cùng của số 0 là thiết yếu số 0.