Lý thuyết:

Định nghĩa:Với số

*
số
*
được gọi là căn bậc hai số học của
*
Số 0 cũng được gọi là căn bậc hai số học của 0.

Bạn đang xem: Điều kiện của căn bậc 3

Chú ý:Với

*
ta có: Nếu
*
thì
*
*

Nếu

*
*
thì
*

Ta viết:

*

Phép tìm căn bậc hai số học của một số được gọi làphép khai phương.

So sánh:Với hai số

*
*
không âm, ta có

*
là một biểu thức đại số, người ta gọi
*
là căn thức bậc hai của
*
còn
*
được gọi là biểu thức lấy căn hay biểu thức dưới dấu căn.

Xem thêm: Cm 3 Đường Thẳng Đồng Quy Là Gì? Cách Chứng Minh 3 Đường Thẳng Đồng Quy

*
xác định (hay có nghĩa) khi
*
lấy giá trị không âm.Với mọi số
*
ta có
*
Có nghĩa là:

*
nếu
*
(tức là
*
lấy giá trị không âm);

*
nếu
*
*
ta có
*
tức là:

Nếu

*
*
thì
*

Nếu

*
*
thì
*

Với

*
*
*
ta có:

*

Trục căn ở mẫu:

Với các biểu thức
*
*
0," />ta có:

*

Với các biểu thức
*
*
*
ta có:

*

Với các biểu thức
*
*
,
*
*
ta có:

*

Căn bậc bacủa một số

*
là số
*
sao cho
*
Chú ý:
*
{a}} \right)}^{3}}=\sqrt<3>{{{{a}^{3}}}}=a." /> Căn bậc ba của số dương là số dương, của số âm là số âm và của số 0 là chính số 0.