Câu 10691: Điều kiện nhằm hai sóng cơ khi gặp mặt nhau, giao quẹt được cùng nhau là nhị sóng cần xuất vạc từ hai nguồn dao động 

A.

Bạn đang xem: Điều kiện để 2 sóng cơ khi gặp nhau

bao gồm cùng pha ban sơ và cùng biên độ.

B. thuộc tần số, thuộc phương và bao gồm hiệu số trộn không thay đổi theo thời gian. 

C. cùng tần số, thuộc phương. 

D.

Xem thêm: C) Em Hãy Kể Những Truyền Thống Tốt Đẹp Của Dân Tộc Việt Nam Mà Em Biết ?

thuộc biên độ và tất cả hiệu số pha không thay đổi theo thời gian. 


Giải chi tiết:

Chọn B

Điều khiếu nại đẻ hai sóng cơ khi gặp mặt nhau ,giao trét được cùng nhau là nhị sóng phải khởi đầu từ hai mối cung cấp dao động phối hợp nghĩa là chúng phải tất cả cùng tần số,cùng phương và có hiệu số trộn không thay đổi theo thời gian.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát