toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Dinh chăm sóc của trùng kiết lị và trùng sốt rét

 + Điểm như là nhau:

- Trùng kiết lị cùng trùng nóng rét phần lớn thuộc nhóm động vật nguyên sinh gồm đời sinh sống kí sinh.

Bạn đang xem: Dinh dưỡng ở trùng sốt rét và trùng kiết lị giống nhau và khác nhau như thế nào

- Đối tượng tiến công là tế bào hồng cầu ở người.

 + Điểm khác nhau:

- Trùng kiết lị sau lúc tới ruột vẫn chui ra khỏi bào xác, gây các vết loét ở niêm mạc ruột rồi nuốt hồng cầu ở đó để tiêu hóa chúng.

- Trùng sốt rét sau khi được truyền vào máu người sẽ đưa vào tế bào hồng cầu để kí sinh và sinh sản. Sau khoản thời gian tạo được rất nhiều trùng sốt rét mướt trong tế bào hồng cầu, bọn chúng sẽ phá vỡ tế bào cùng chui ra ngoài, tiến công tế bào hồng mong khác.


Đúng 0
comment (0)
*

Dinh chăm sóc ở trùng nóng rét và trùng kiết lị giống nhau và không giống nhau như thế nào? 


Lớp 7 Sinh học tập
2
0
Gửi bỏ

tham khảo:

Khác nhau:Trùng kiết lị lớn, một lúc rất có thể nuốt những hồng cầu, rồi sinh sản bằng phương pháp phân đôi liên tục (theo cấp cho số nhân).Trùng sốt rét nhỏ dại hơn, đề nghị chui vào kí sinh vào hồng ước (kí sinh nội bào), nạp năng lượng chất nguyên sinh của hồng cầu, rồi tạo ra những trùng kí sinh bắt đầu cùng một lúc nói một cách khác là kiểu phân những hoặc liệt sinh) rồi phá vỡ hồng mong đế ra ngoài. Tiếp đến mỗi trùng kí sinh lại chui vào những hồng cầu khác đế' lặp lại quy trình như trên. Điều này lý giải hiện tượng fan bị bệnh dịch sốt rét mướt hay đi kèm theo chứng thiếu máu.
Đúng 2
bình luận (1)

tham khảo:

Giống nhau:Trùng kiết lị và trùng nóng rét đều là sinh đồ dị dưỡng, tiến công cùng một các loại tê bào là hồng cầu.Khác nhau:Trùng kiết lị lớn, một lúc hoàn toàn có thể nuốt nhiều hồng cầu, rồi sinh sản bằng cách phân đôi liên tiếp (theo cung cấp số nhân).Trùng sốt rét bé dại hơn, phải chui vào kí sinh trong hồng ước (kí sinh nội bào), ăn chất nguyên sinh của hồng cầu, rồi chế tạo ra những trùng kí sinh new cùng một lúc còn được gọi là kiểu phân những hoặc liệt sinh) rồi phá tan vỡ hồng cầu đế ra ngoài. Sau đó mỗi trùng kí sinh lại chui vào những hồng cầu khác đế' lặp lại quá trình như trên. Điều này phân tích và lý giải hiện tượng người bị bệnh dịch sốt lạnh lẽo hay kèm theo chứng thiếu máu.
Đúng 0
phản hồi (0)

Dinh chăm sóc ở trùng nóng rét cùng trùng kiết lị như là nhau và khác biệt như cố gắng nào ?


Lớp 7 Sinh học bài 6. Trùng kiết lị với trùng sốt lạnh
1
1
Gửi bỏ

Tham khảo

 

Giống nhau:Trùng kiết lị với trùng sốt rét các là sinh thứ dị dưỡng, tấn công cùng một một số loại tê bào là hồng cầu.

Khác nhau:Trùng kiết lị lớn, một lúc rất có thể nuốt nhiều hồng cầu, rồi sinh sản bằng phương pháp phân đôi liên tiếp (theo cung cấp số nhân).Trùng nóng rét bé dại hơn, đề nghị chui vào kí sinh vào hồng cầu (kí sinh nội bào), ăn uống chất nguyên sinh của hồng cầu, rồi sinh sản ra những trùng kí sinh bắt đầu cùng một lúc còn được gọi là kiểu phân nhiều hoặc liệt sinh) rồi phá đổ vỡ hồng ước đế ra ngoài. Tiếp nối mỗi trùng kí sinh lại chui vào các hồng ước khác đế' lặp lại quá trình như trên. Điều này lý giải hiện tượng tín đồ bị căn bệnh sốt lạnh hay đi kèm theo chứng thiếu máu
Đúng 3
comment (0)

dinh dưỡng ở trùng nóng rét với trùng kiết lị như là nhau và khác nhau như chũm nào?


Lớp 7 Sinh học
4
0
Gửi bỏ

Tham khảo:

Trùng kiết lịTrùng nóng rét
Trùng kiết lị sau khi đến ruột sẽ chui thoát khỏi bào xác, gây những vết loét sinh hoạt niêm mạc ruột rồi nuốt hồng mong ở đó nhằm tiêu hóa chúng.Trùng nóng rét sau thời điểm được truyền vào máu người sẽ chui vào tế bào hồng mong để kí sinh với sinh sản. Sau khi tạo được không ít trùng sốt lạnh trong tế bào hồng cầu, chúng sẽ phá đổ vỡ tế bào cùng chui ra ngoài, tấn công tế bào hồng mong khác.
Trùng kiết lị lớn hơn, hoàn toàn có thể nuốt 3,4 hồng cầuTrùng sốt rét bé nhỏ hơn, yêu cầu chui vào hồng ước và tạo để phá vỡ hồng cầu 

Đúng 5
comment (0)

 Dinh chăm sóc của trùng kiết lị cùng trùng nóng rét

 + Điểm giống như nhau:

- Trùng kiết lị cùng trùng sốt rét hầu hết thuộc nhóm động vật hoang dã nguyên sinh tất cả đời sinh sống kí sinh.

- Đối tượng tấn công là tế bào hồng cầu ở người.

 + Điểm khác nhau:

- Trùng kiết lị sau khi đến ruột sẽ chui thoát khỏi bào xác, gây những vết loét sinh sống niêm mạc ruột rồi nuốt hồng mong ở đó nhằm tiêu hóa chúng.

 

- Trùng nóng rét sau thời điểm được truyền vào máu fan sẽ chui vào tế bào hồng mong để kí sinh với sinh sản. Sau khi tạo được nhiều trùng sốt lạnh trong tế bào hồng cầu, bọn chúng sẽ phá đổ vỡ tế bào với chui ra ngoài, tiến công tế bào hồng mong khác.


Đúng 2
bình luận (1)

K

 Sự khác nhau trong dinh dưỡng của trùng nóng rét với trùng kiết lị

Trùng kiết lị Trùng nóng rét

Trùng kiết lị lớn hơn, rất có thể nuốt 3,4 hồng cầuTrùng nóng rét bé hơn, bắt buộc chui vào hồng cầu  sinh sản nhằm phá vỡ hồng cầu 

Đúng 4
comment (0)

Dinh chăm sóc của trùng kiết lị cùng trùng sốt rét tương đương nhau và khác nhau như thế nào ?


Lớp 7 Sinh học
3
0
Gửi bỏ

Tham khảo!

 

Dinh dưỡng của trùng kiết lị cùng trùng sốt rét

 + Điểm giống như nhau:

- Trùng kiết lị với trùng sốt rét phần nhiều thuộc nhóm động vật hoang dã nguyên sinh bao gồm đời sống kí sinh.

 

- Đối tượng tiến công là tế bào hồng ước ở người.

 + Điểm không giống nhau:

- Trùng kiết lị sau khi tới ruột đang chui thoát ra khỏi bào xác, gây những vết loét sống niêm mạc ruột rồi nuốt hồng cầu ở đó nhằm tiêu hóa chúng.

- Trùng nóng rét sau khi được truyền vào máu người sẽ chui vào tế bào hồng cầu để kí sinh với sinh sản. Sau thời điểm tạo được rất nhiều trùng sốt giá buốt trong tế bào hồng cầu, chúng sẽ phá vỡ tế bào và chui ra ngoài, tấn công tế bào hồng mong khác.


Đúng 2
bình luận (0)

Tham khảo

1.1 Điểm giống nhau trong bổ dưỡng của trùng nóng rét với trùng kiết lị

Dinh chăm sóc của trùng nóng rét cùng trùng kiết lị có những điểm tương đồng nhau sau đây:

Trùng kiết lị cùng trùng nóng rét những thuộc nhóm động vật hoang dã nguyên sinh bao gồm đời sống kí sinh.Đối tượng tiến công là tế bào hồng mong ở người.1.2 Sự khác nhau trong bồi bổ của trùng sốt rét và trùng kiết lị

Bên cạnh các điểm như thể nhau nghỉ ngơi trên, dinh dưỡng của trùng sốt rét cùng trùng kiết lị sáng tỏ nhau ở các điểm:

Trùng kiết lịTrùng nóng rét
Trùng kiết lị sau lúc đến ruột sẽ chui thoát ra khỏi bào xác, gây các vết loét sinh sống niêm mạc ruột rồi nuốt hồng mong ở đó nhằm tiêu hóa chúng.Trùng sốt rét sau khoản thời gian được truyền vào máu fan sẽ đưa vào tế bào hồng ước để kí sinh với sinh sản. Sau khi tạo được không ít trùng sốt lạnh trong tế bào hồng cầu, chúng sẽ phá vỡ tế bào với chui ra ngoài, tiến công tế bào hồng cầu khác.
Trùng kiết lị khủng hơn, có thể nuốt 3,4 hồng cầuTrùng nóng rét nhỏ xíu hơn, cần chui vào hồng ước và sản xuất để phá vỡ vạc hồng cầu

Đúng 1
bình luận (0)

trùng kiết lị là nuốt hông f cầu 

trùng nóng rét đưa vào hồng cầu


Đúng 0
bình luận (0)

Dinh chăm sóc ờ trũng nóng rét với trùng kiết lị như là nhau và không giống nhau như thay nào ? 


Lớp 0 Sinh học tập
1
0
gởi Hủy

Trùng kiết lị và trùng nóng rét các là sinh vật dụng dị dưỡng, tấn công cùng một nhiều loại tê bào là hồng cầu.Tuy nhiên, chúng có những điểm lưu ý khác nhau như sau:- Trùng kiết lị lớn, một lúc hoàn toàn có thể nuốt các hồng cầu, rồi sinh sản bằng cách phân đôi tiếp tục (theo cấp cho số nhân).- Trùng nóng rét nhỏ dại hơn, cần chui vào kí sinh vào hồng ước (kí sinh nội bào), nạp năng lượng chất nguyên sinh của hồng cầu, rồi tạo thành ra những trùng kí sinh mới cùng một lúc còn được gọi là kiểu phân các hoặc liệt sinh) rồi phá vỡ lẽ hồng mong đế ra ngoài. Kế tiếp mỗi trùng kí sinh lại chui vào những hồng cầu khác đế" lặp lại quá trình như trên. Điều này giải thích hiện tượng fan bị dịch sốt giá hay đi kèm chứng thiếu thốn máu.

 


Đúng 0

comment (0)

Dinh chăm sóc ở trùng sốt rét với trùng kết lị giống nhau và không giống nhau như vắt nào nào?☠


Lớp 7 Sinh học bắt đầu
3
0
Gửi bỏ

Giống nhau :-Trùng kiết lị với trùng nóng rét những là sinh đồ vật dị dưỡng , cùng nạp năng lượng một một số loại thức ăn là hồng cầu.

Khác nhau: Trùng kiết lị mập , một lúc hoàn toàn có thể nuốt được rất nhiều hồng cầu, sinh sản bằng cách phân song liên tiếp. Trùng sốt rét nhỏ tuổi hơn , đề xuất chui vào kí sinh trong hồng ước , tạo ra ra các trùng kí sinh mới gồm cùng một lúc.

10 Giây quang đãng cao : Iphone12Promax moi ra cài Đi Thiêm Đào Bá

 

 

 


Đúng 1
phản hồi (0)

Dinh chăm sóc ở trùng nóng rét cùng trùng kiết lị kiểu như và khác biệt như : - Giống: cùng ăn hồng cầu. - Khác: +Trùng kiết lị lớn,”nuốt” nhiều hồng cầu một lúc và tiêu hóa chúng, rồi chế tạo nhân song liên tiếp. + Trùng nóng rét nhỏ dại hơn, bắt buộc chui vào hồng cầu ký sinh, ăn uống hết hóa học nguyên sinh vào hồng mong rồi tạo nên cho các trùng new cung một lúc, rồi phá vỡ lẽ hồng ước ra ngoài. Tiếp nối mổi trùng đưa vào 1 hồng cầu khác cứ thế tiếp tục .


Đúng 0
bình luận (1)

*Giống nhau: Đều nạp năng lượng hồng cầu

đều là động vật nguyên sinh

đều gây bệnh cho bé người

Khác nhau

+ Trùng kiết lị nuốt nhều hồng ước cùng 1 lúc cùng tiêu hóa bọn chúng rồi tạo thành nhân đôi liên tiếp

+ Trùng sốt rét nhỏ dại hơn đề xuất chui vào hồng ước rồi kí sinh nạp năng lượng hết chất nguyên sinh chúng tạo nên cho những trứng kí sinh và chúng phá đổ vỡ hồng cầu để ra bên ngoài và lặp đi tái diễn như vậy


Đúng 0
comment (0)

Bài 1. Bổ dưỡng ở trùng nóng rét cùng trùng kiết lị như thể nhau và không giống nhau như vậy nào ?

Bài 2. Trùng kiết lị bất lợi như cầm cố nào với sức khoẻ con bạn ?

Bài 3. Do sao căn bệnh sốt rét hay xẩy ra ở miền núi ?

Giúp mk vs . Thanks m.n nhìu ạ


Lớp 7 Sinh học bài bác 6. Trùng kiết lị với trùng sốt rét mướt
6
1
gửi Hủy

Bài 1. Bổ dưỡng ờ trũng nóng rét và trùng kiết lị tương đương nhau và khác biệt như cầm nào ?

 trả lời:

Trùng kiết lị và trùng sốt rét phần đông là sinh thứ dị dưỡng, tấn công cùng một một số loại tê bào là hồng cầu.Tuy nhiên, chúng bao gồm những điểm sáng khác nhau như sau:- Trùng kiết lị lớn, một lúc hoàn toàn có thể nuốt các hồng cầu, rồi sinh sản bằng cách phân đôi liên tục (theo cấp cho số nhân).- Trùng nóng rét bé dại hơn, đề nghị chui vào kí sinh trong hồng ước (kí sinh nội bào), ăn chất nguyên sinh của hồng cầu, rồi chế tác ra nhiều trùng kí sinh mới cùng một lúc có cách gọi khác là kiểu phân những hoặc liệt sinh) rồi phá vỡ lẽ hồng mong đế ra ngoài. Tiếp nối mỗi trùng kí sinh lại chui vào những hồng cầu khác đế" lặp lại quy trình như trên. Điều này giải thích hiện tượng fan bị dịch sốt giá buốt hay kèm theo chứng thiếu máu.

Bài 2. Trùng kiết lị bất lợi như cầm cố nào với sức khoẻ con người ?

trả lời:

Trùng kiết lị gây các vết loét hình miệng núi lửa sinh sống thành ruột nhằm nuốt hồng cầu tại đó, tạo ra chảy máu. Chúng sinh sản rất nhanh để lan ra khắp thành ruột, làm cho những người bệnh đi ko kể liên tiếp, suy kiệt sức lực lao động rất cấp tốc và hoàn toàn có thể nguy hiếm đến tính mạng nếu như không chữa trị kịp thời.

Xem thêm: Leak Nghĩa Là Gì Trên Facebook, Leak Nghĩa Là Gì

Bài 3. Bởi vì sao bệnh dịch sốt rét hay xảy ra ở miền núi ?

 trả lời:Beẹnh sốt lạnh thường xảy ra ở miền núi vì ở đây có tương đối nhiều khu vực dễ dàng cho quá trình sống của con muỗi anôphen với mầm dịch (trùng sốt rét) như: có không ít vùng lầy, nhiều cây xanh rậm rạp,....