Tam thức bậc nhị (đối với (x)) là biểu thức dạng $ax^2 + bx + c$. Trong các số ấy (a,b,c) là nhũng số đến trước với (a e 0).

Bạn đang xem: Định lí về dấu của tam thức bậc hai

Nghiệm của phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ được gọi là nghiệm của tam thức bậc hai $fleft( x ight) = ax^2 + bx + c$; (Delta = b^2 - 4ac) và (Delta " = b"^2 - ac) theo vật dụng tự được gọi là biệt thức và biệt thức thu gọn gàng của tam thức bậc nhị $fleft( x ight) = ax^2 + bx + c$.

2. Lốt của tam thức bậc hai

Định lí.

Cho tam thức bậc nhị (f(x) = ma mx^2 + bx + c(a e 0)) tất cả biệt thức (∆ = b^2– 4ac).

Xem thêm: Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông 2017-2018 Dành Cho Giáo Viên

- nếu (∆ 0, f(x)) gồm (2) nghiệm (x_1,x_2(x_1 0,,forall x in R,, Leftrightarrow ,left{ eginarrayla > 0\Delta 0\Delta le 0endarray ight.$

$ax^2 + bx + c

*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ


4.5 trên 103 phiếu

Bài tiếp theo sau
*


*
*
*
*
*
*
*
**
**


*
*


*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép randy-rhoads-online.com gửi các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.