Nói "Độ dài đường tròn bằng bố lần đường kính của nó" thì đúng hay sai? chúng ta sẽ cùng khám phá câu trong bài học kinh nghiệm này: Độ dài mặt đường tròn, cung tròn. Dựa vào kết cấu SGK toán lớp 9 tập 2, randy-rhoads-online.com vẫn tóm tắt lại hệ thống triết lý và chỉ dẫn giải những bài tập một biện pháp chi tiết, dễ dàng hiểu. Hy vọng rằng, đây đang là tài liệu hữu ích giúp các em học tập giỏi hơn

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Bí quyết tính độ dài con đường tròn, cung tròn.

Bạn đang xem: Độ dài đường tròn cung tròn

Độ dài $C$của một mặt đường tròn có phân phối kính $R$ được tính theo công thức: $C=2pi R$

Nếu hotline $d$ là đường kính đường tròn $(d=2R)$ thì

$C=pi d$

2. Cách tính độ dài cung tròn

Trên mặt đường tròn cung cấp kính $R$, độ dài $l$ của một cung $n^circ$ được tính theo công thức:

$l=fracR.n^circ.pi 180^circ$


Câu 65: Trang 94 - SGK Toán 9 tập 2

Lấy quý giá gần đúng của $pi $ là 3,14, hãy điền vào các ô trống vào bảng (đơn vị độ dài: cm, làm cho tròn kết quả đến chữ số thập phân sản phẩm công nghệ hai):

*


Câu 66: Trang 95 - SGK Toán 9 tập 2

a) Tính độ lâu năm cung $60^circ$ của một mặt đường tròn có nửa đường kính $2dm$.

b) Tính chu vi vành xe đạp có đường kính $650mm$.


Câu 67: Trang 95 - SGK Toán 9 tập 2

Lấy giá trị gần đúng của $pi $ là 3,14, hãy điền vào các ô trống trong bảng sau (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân trước tiên và mang đến độ):

*


Câu 68: Trang 95 - SGK Toán 9 tập 2

Cho cha điểm A, B, C trực tiếp hàng làm thế nào cho B nằm trong lòng A cùng C. Minh chứng rằng độ lâu năm của nửa con đường tròn đường kính AC bằng tổng các độ nhiều năm của hai nửa đường tròn 2 lần bán kính AB với BC.


Câu 69: Trang 95 SGK Toán 9 tập 2

Máy kéo nông nghiệp có hai bánh sau to ra nhiều thêm hai bánh trước. Khi bơm căng, bánh xe sau có 2 lần bán kính là 1,672m với bánh xe pháo trước có 2 lần bán kính là 88cm. Hỏi lúc bánh xe cộ sau lăn được 10 vòng thì bánh xe pháo trước lăn được mấy vòng?


Câu 70: Trang 95 - SGK Toán 9 tập 2

Vẽ lại bố hình (tạo bởi các cung tròn) sau đây và tính chu vi mỗi hình (có gạch men chéo):

*


Câu 71: Trang 96 - SGK Toán 9 tập 2

Vẽ lại hình sản xuất bởi các cung tròn sau đây với chổ chính giữa lần lượt là B, C, D, A theo đúng kích thước đã mang lại (cạnh hình vuông vắn ABCD dài 1cm). Nêu giải pháp vẽ con đường xoắn AEFGH. Tính độ dài con đường xoắn đó.

*


Câu 72: SGK Toán 9 tập 2

Bánh xe của một ròng rã rọc gồm chu vi là 540mm. Dây cua-roa bao bánh xe cộ theo cung AB có độ dài 200mm. Tính góc AOB (h.56).

*

H.56


Câu 73: Trang 96 - SGK Toán 9 tập 2

Đường tròn phệ của Trái Đất dài khoảng chừng 40000km. Tính bán kính Trái Đất.

Xem thêm: Thiên Tài Tính Toán - Những Thần Đồng Tính Nhẩm Nổi Tiếng Thế Giới


Câu 74: Trang 96 - SGK Toán 9 tập 2

Vĩ độ của hà nội thủ đô là $ 20^circ01"$. Từng vòng kinh tuyến của Trái Đất dài khoảng 40 000km. Tính độ lâu năm cung kinh tuyến từ thành phố hà nội đến xích đạo.


Câu 75: Trang 96 - SGK Toán 9 tập 2

Cho mặt đường tròn (O), nửa đường kính OM. Vẽ mặt đường tròn trung tâm O", đường kính OM. Một bán kính OA của đường tròn (O) giảm đường tròn (O") làm việc B. Triệu chứng minh: cung MA với cung MB tất cả độ dài bằng nhau