toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Độ béo vận tốc biểu thị tính hóa học nào của gửi động? hãy chọn câu đúng.

Bạn đang xem: Độ lớn vận tốc biểu thị tính chất nào

A. Quãng đường chuyển động dài tốt ngắn

B. Tốc độ vận động nhanh giỏi chậm

C. Thời gian chuyển động dài giỏi ngắn

D. Cho biết cả quãng đường, thời hạn và sự cấp tốc chậm của gửi động


*

*

Độ béo của vận tốc biểu lộ tính hóa học nào của đưa động?

*

(0.5 Điểm)

Quãng đường chuyển động dài tuyệt ngắn.

Thời gian hoạt động dài xuất xắc ngắn

Cho biết quãng đường, thời hạn và sự cấp tốc hay lờ lững của gửi động.

Tốc độ vận động nhanh tuyệt chậm.


Trong chuyển động vận tốc là đại lượng đặc trưng cho cho

A sự chuyển động hay đứng yên của vật 

b hành trình của đưa động 

C quãng con đường vật đi được rất nhiều hay ít 

D nút độ nhanh chậm của đưa động

 


Vận tốc cho biết gì?

I. Tính nhanh hay đủng đỉnh của chuyển động

II. Quãng đường đi được

III. Quãng đường đi được trong một đơn vị chức năng thời gian

 

IV. Công dụng của vật này lên vật dụng khác

A. I; II với III

B. II; III cùng IV

C. Cả I; II; III với IV

D. I cùng III


Hãy tính độ bự của gia tốc trung bình của trục bánh xe cộ trên từng quãng con đường từ A mang đến D. Trục bánh xe vận động nhanh lên hay chậm đi?


1. Thời gian (t) ,độ lâu năm quãng đường (s) và vận tốc của vận động (v) liên hệ với nhau bằng hệ thức :

A . T = s.v B . S = v/t C . V = t/s D . T = s/v

2. Độ dài quãng đường (s) đi được trong thời gian (t) và vận tốc của vận động liên hệ với nhau bởi hệ thức :

A . V = s.t B . S = v.t C . V = t/s D . T = s/v


Chọn các từ cấp tốc dần, lờ đờ dần, phần lớn đỉền vào chỗ trống mang lại phù hợp.

Nếu giữa những khoảng thời gian như nhau:

a) trang bị đi được các quãng đường tương đồng thì chuyển động của đồ gia dụng là hoạt động ...

b) đồ gia dụng đi được mọi quãng đường càng lúc càng dài thì vận động của đồ là chuyển động ...

c) đồ gia dụng đi được hầu như quãng mặt đường càng lúc càng nhỏ thì vận động của thứ là hoạt động ...


một tín đồ đi xe vật dụng đi được quảng đường đầu tiên dài 72km trong thời gian 30 phút , quảng đường tiếp theo đi với vận tốc trung bình 17m/s , hoạt động của người đó là :A . Vận động đềuB . Vận động nhanh lênC . Chuyển động chậm điD . Không xác minh được


Dựa vào bảng kết quả xếp hạng (câu C2), hãy cho biết thêm độ khủng của vận tốc biểu lộ tính hóa học nào của chuyển động và tìm kiếm từ phù hợp cho các chỗ trống của kết luận sau đây.

Độ khủng của vận tốc cho biết thêm sự (1) ......, (2) ...... Của chuyển động.

Độ to của gia tốc được tính bằng (3) ...... Trong một (4) ...... Thời gian.


Câu nào không đúng khi nói về vận tốc:

A.Vận tốc cho thấy mức độ nhanh hay chậm trễ của đưa động.

B.Độ phệ của gia tốc được tính bởi quãng lối đi được trong một đơn vị thời gian.

C.Công thức tính tốc độ là : v = s.t.

Xem thêm: Biểu Tượng Toán Học Và Ý Nghĩa Của Toán Học Là Gì? :: Suy Ngẫm & Tự Vấn

D.Đơn vị của gia tốc là km/h.


 Một ô tô hoạt động trên quãng con đường dài 72km với tốc độ 48km/h. Biết nửa thời hạn đầu tốc độ của ô tô là 12,5m/s. Tính vận tốc của ô tô trong nửa thời gian sau. Mang đến rằng trong những nửa thời hạn đó vận động của ô tô coi như đều


Lớp học tập trực tuyến

đồ lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Lớp học tập trực tuyến đường

đồ dùng lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh