tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM bao gồm điện trở thuần R1 = 40 Ω mắc nối tiếp với tụ điện tất cả điện dung

Đoạn mạch AB tất cả hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần R 1 = 40 Ω mắc nối liền với tụ điện tất cả điện dung C = 10 − 3 4 π F  đoạn mạch MB bao gồm điện trở thuần R 2 mắc với cuộn thuần cảm. Đặt vào A, B điện áp luân chuyển chiều có mức giá trị hiệu dụng với tần số không thay đổi thì năng lượng điện áp tức thời ở nhị đầu đoạn mạch AM với MB lần lượt là u = 50 2 cos 100 πt − 5 π 12 V , u MB = 150 cos 100 πt . Hệ số năng suất của đoạn mạch AB là

A.

Bạn đang xem: Đoạn mạch ab gồm hai đoạn mạch am và mb mắc nối tiếp

0,952

B. 0,756

C. 0,863

D. 0,990


*

Đoạn mạch AB bao gồm hai đoạn mạch AM với MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM tất cả điện trở thuần R1 = 40 Ω mắc nối tiếp với tụ điện gồm diện dụng 10-3/4π F, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 mắc thông suốt với cuộn cảm thuần. Đặt vào A, B điện áp luân chuyển chiều có mức giá trị hiệu dụng cùng tần số không thay đổi thì năng lượng điện áp tức khắc ở nhì đầu đoạn mạch AM với MB theo thứ tự là:

*
và u MB =150cos100πt (V). Hệ số năng suất của đoạn mạch AB là

A. 0,86.

B. 0,71.

C. 0,84.

D. 0,91.


Đoạn mạch AB tất cả hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM tất cả điện trở thuần R1 = 40  mắc tiếp nối với tụ điện có điện dung  đoạn mạch MB có điện trở thuần R2 mắc cùng với cuộn thuần cảm. Đặt vào A, B năng lượng điện áp luân chuyển chiều có giá trị hiệu dụng với tần số không thay đổi thì điện áp ngay thức thì ở nhì đầu đoạn mạch AM cùng MB theo lần lượt là  Hệ số công suất của đoạn mạch AB là

A. 0,952

B. 0,756

C. 0,863

D. 0,990


Đáp án D

Dung kháng của đoạn mạch

Z C = 40 → φ A M = - 45 0 → φ M B = 30 0

*
 

+ trình diễn vecto các điện áp

Cường độ chiếc điện chạy vào mạch

I = U M Z A M = 1 , 2 2 A

+ Tổng trở của đoạn mạch MB:

Z M B = U M B I = 125

Với φ M B = 30 0 → Z M B = 2 R 2 = 125

*

Hệ số hiệu suất của đoạn mạch:

cos φ = R 1 + R 2 ( R 1 + R 2 ) 2 + ( Z L - Z C ) 2 ≈ 0 , 99


Đoạn mạch AB bao gồm hai đoạn mạch AM cùng MB mắc nối tiếp. Đoạn AM tất cả điện trở thuần R1 = 40 Ω mắc thông liền với tụ điện gồm điện dung C = 10 - 3 4 π F đoạn mạch MB tất cả điện trở thuần R2 mắc với cuộn thuần cảm. Đặt vào A, B điện áp luân chuyển chiều có giá trị hiệu dụng cùng tần số không thay đổi thì điện áp ngay thức thì ở hai đầu đoạn mạch AM cùng MB lần lượt là u = 50 2 cos 100 πt - 5 π 12 , u M B = 150 cos 100 πt . Hệ số năng suất của đoạn mạch AB là

A. 0,952.

B. 0,756.

C. 0,863.

D. 0,990.


Đáp án D

Dung phòng của đoạn mạch

*

*

+ màn trình diễn vecto những điện áp.

Cường độ dòng điện chạy vào mạch

*

+ Tổng trở của đoạn mạch MB: 

*

Với

*
 
*

Hệ số công suất của đoạn mạch:

*


Đoạn mạch tất cả 2 đoạn mạch AM với MB mắc nối tiếp. Đoạn AM bao gồm điện trở thuần R1 tiếp nối với cuộn cảm thuần L, đoạn mạch MB có điện trở thuần R2 = 50 Ω tiếp liền tụ điện C = 2.10-4/π F. Biết năng lượng điện áp ngay tức thì uAM = 200√2cos(100πt + 17π/12) (V) với uMB = 80cos100πt (V). Tính hệ số công suất của đoạn mạch AB.

 


Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM với MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R 1 = 40 Ω  mắc tiếp nối với tụ điện có điện dung C = 0 , 25 π m F , đoạn mạch MB bao gồm điện trở thuần R 2  mắc thông liền với cuộn cảm thuần. Đặt vào A, B điện áp chuyển phiên chiều có mức giá trị hiệu dụng với tần số không đổi thì năng lượng điện áp tức tốc ở nhị đầu đoạn mạch AM cùng MB thứu tự là : u A M = 50 2 cos 100 πt - 7 π 12 V  và  u M B = 150 cos 100 πt V . Hệ số năng suất của đoạn mạch AB là

A. 0,86

B. 0,84

C. 0,95

D. 0,71


Đoạn mạch AB tất cả hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R 1 = 40 Ω  mắc nối liền với tụ điện bao gồm điện dung C = 0 , 25 π m F , đoạn mạch MB có điện trở thuần R 2  mắc thông suốt với cuộn cảm thuần. Đặt vào A, B năng lượng điện áp luân chuyển chiều có mức giá trị hiệu dụng cùng tần số không đổi thì năng lượng điện áp tức thì ở hai đầu đoạn mạch AM với MB theo thứ tự là : u A M = 50 2 cos 100 πt - 7 π 12 V  và  u M B = 150 cos 100 πt V . Hệ số năng suất của đoạn mạch AB là

A. 0,86

B. 0,84

C. 0,95

D. 0,71


Đoạn mạch AB có hai đoạn mạch AM với MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM có điện trở thuần  R 1 = 40 Ω mắc thông liền với tụ điện gồm điện dung  C = 0 , 25 π m F , đoạn mạch MB tất cả điện trở thuần  R 2 mắc thông liền với cuộn cảm thuần. Đặt vào A, B năng lượng điện áp luân phiên chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không thay đổi thì năng lượng điện áp ngay thức thì ở hai đầu đoạn mạch AM cùng MB theo lần lượt là :  u AM = 50 2 cos ( 100 π t − 7 π 12 ) V và  u MB = 150 cos 100 π t ( V ) . Hệ số năng suất của đoạn mạch AB là

A. 0,86

B. 0,84

C. 0,95

D. 0,71


Lớp 12 vật lý
1
0
Gửi diệt
Đúng 0

bình luận (0)

Đoạn mạch AB tất cả hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM tất cả điện trở thuần R 1 = 40 Ω  mắc nối liền với tụ điện gồm điện dung C =  10 - 3 4 π  F. Đoạn mạch MB tất cả điện trở thuần R 2 mắc thông liền với cuộn cảm thuần. Đặt vào A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng với tần số không thay đổi thì năng lượng điện áp tức thời nhì đầu đoạn mạch AM với MB theo lần lượt là:  u AM = 50 2 cos 100 πt - 7 π 12  V và  u MB = 150 cos 100 πt  V. Hệ số năng suất của đoạn mạch AB là:

A. 0,71.

B. 0,95.

C. 0,84.

D.

Xem thêm: Khi Vật Chuyển Động Thẳng Biến Đổi Đều Thì A Vận Tốc Biến Thiên Được Những

0,86.


Lớp 0 vật dụng lý
1
0
Gửi diệt

Đáp án C

*


Đúng 0

bình luận (0)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
randy-rhoads-online.com