Dòng điện tất cả cường độ (2mA) chạy sang 1 điện trở (3kOmega ) trong thời gian (10)phút thì nhiệt độ lượng lan ra ở năng lượng điện trở này còn có giá trị nào bên dưới đây?


Ta có: (left{ eginarraylI = 2.10^ - 3A\R = 3.10^3Omega \t = 10phut = 10.60s = 600 msendarray ight.)

Nhiệt lượng tỏa ra ở năng lượng điện trở này là: (Q = I^2Rt = left( 2.10^ - 3 ight)^2.3.10^3.600 = 7,2J)


*
*
*
*
*
*
*
*

Đặt một hiệu điện cụ (U) vào nhị đầu của một trở nên trở (R) thì cường độ loại điện chạy qua là (I). Cách làm nào dưới đây không yêu cầu là phương pháp tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn trong thời gian t?


Mắc các dây đưa vào hiệu điện ráng không đổi. Trong cùng một thời gian thì nhiệt độ lượng tỏa ra trên dây dẫn dựa vào như cụ nào vào năng lượng điện trở dây dẫn?


Nếu đồng thời sút điện trở của dây dẫn, cường độ chiếc điện và thời hạn dòng điện chạy qua dây dẫn đi một nửa thì nhiệt lượng tỏa ra trên dây sẽ thay đổi như cầm nào?


Chọn câu trả lời sai

Nhiệt lượng (Q) được dùng để đun lạnh nước có cân nặng (m_1) , nhiệt độ dung riêng rẽ (c_1) và cốc đựng nước có trọng lượng (m_2), sức nóng dung riêng (c_2) tăng từ ánh sáng (t_1^0C) lên (t_2^0C) được contact với nhau do công thức:


Dòng điện tất cả cường độ (2mA) chạy qua 1 điện trở (3kOmega ) trong thời hạn (10)phút thì nhiệt lượng tỏa ra ở năng lượng điện trở này có giá trị nào dưới đây?


Một bếp từ khi hoạt động bình thường có điện trở (R = 100Omega ) cùng cường độ loại điện qua nhà bếp là (I = 4 mA). Sức nóng lượng mà phòng bếp tỏa ra trong mỗi phút là:


Thời gian hâm sôi (1,5l) nước của một ấm điện là (10) phút. Hiệu điện cố giữa nhị đầu dây nung của nóng là (220V). Điện trở của dây nung này còn có giá trị là bao nhiêu? hiểu được nếu tất cả nhiệt lượng hao mức giá để hâm nóng (1l) nước thì nên nhiệt lượng là (420000J)


Khi mắc 1 bàn là vào hiệu điện cố kỉnh (110V) thì dòng điện chạy qua nó bao gồm cường độ (5 mA). Bàn là này áp dụng như vậy trung bình (15) phút từng ngày. Hỏi nhiệt độ lượng tỏa ra trong $30$ ngày là bao nhiêu?


Một bình rét lạnh tất cả ghi (220V - 1100W) được sử dụng với hiệu điện vậy (220V). Thời gian để bình đun sôi (10) lít nước từ ánh sáng (24^0C) là bao nhiêu? Biết sức nóng dung riêng của nước là (4200J/kg.K) và nhiệt lượng bị hao giá thành là vô cùng nhỏ.

Bạn đang xem: Dòng điện có cường độ 2ma


Khi cho loại điện gồm cường độ (I_1 = 1 mA) chạy sang 1 thanh sắt kẽm kim loại trong thời hạn ( au ) thì ánh sáng của thanh tăng thêm là (Delta t_1 = 8^0C). Khi đến cường độ cái điện (I_2 = 2 mA) chạy qua thì trong thời hạn đó nhiệt độ của thanh tăng thêm là (Delta t_2) bằng:


Một bếp điện được áp dụng với hiệu điện nuốm (220V) thì mẫu điện chạy qua nhà bếp có cường độ (2 mA). Dùng nhà bếp này thì hâm sôi được (1,5) lít nước từ sức nóng độ thuở đầu (25^0C) trong thời gian (20) phút. Nhiệt độ dung riêng rẽ của nước là (c = 4200J/kg.K) . Công suất của bếp là:


Trong mùa đông, một lò sưởi điện gồm ghi (220V - 880W) được áp dụng với hiệu điện nắm (220V) vào (4) giờ từng ngày.


Đường dây dẫn từ bỏ mạng điện bình thường tới một mái ấm gia đình có chiều dài tổng số là 40m và bao gồm lõi đồng vói máu diện là 0,5mm­2. Hiệu điện cố gắng ở cuối đường dây (tại nhà) là 220V. Gia đình này sử dụng những đèn dây tóc nóng sáng có tổng hiệu suất là 165W mức độ vừa phải 4 giờ mỗi ngày. Biết năng lượng điện trở suất của đồng là 1,7.10-8Ω.m.

a) Tính điện trở của toàn bộ đường dây dẫn từ mạng điện tầm thường tới gia đình.

b) Tính cường độ dòng điện chạy trong đường dây dẫn lúc sử dụng công suất đã mang lại trên đây.

c) Tính sức nóng lượng lan ra trê tuyến phố dây dẫn này trong 30 ngày theo đơn vị chức năng kW.h.


Một đoạn mạch bao gồm hai dây dẫn mắc nối tiếp, một dây bởi nikêlin nhiều năm 1m tất cả tiết diện 1mm2 và dây kia bởi sắt lâu năm 2m tất cả tiết diện 0,5mm2. Lúc cho cái điện chạy qua đoạn mạch này trong thuộc một thời hạn thì dây như thế nào tỏa ra các nhiệt lượng hơn? Vì sao? Biết năng lượng điện trở suất của nikêlin là 0,40.10-6Ω.m với điện trở suất của sắt là 12,0.10-8Ω.m 


Một bình rét lạnh gồm ghi 220V – 1100W được áp dụng với hiệu điện nỗ lực 220V

a) Tính cường độ cái điện chạy qua bình lúc đó

b) Tính thời gian để bình hâm sôi 10 lít nước từ ánh nắng mặt trời 200C, biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K cùng nhiệt lượng bị hao tổn phí là vô cùng nhỏ

c) Tính tiền điện đề xuất trả mang lại việc áp dụng bình như trên trong 30 ngày, biết rằng thời gian sử dụng trung bình hàng ngày là 1 giờ, và tầm giá điện là 3500đ/kW.h


Một ấm điện gồm ghi 220V - 1000W được sử dụng với hiệu điện nuốm 220V để đun sôi 2l nước từ nhiệt độ lúc đầu là 200C. Bỏ qua mất nhiệt lượng làm cho nóng vỏ nóng và nhiệt độ lượng tỏa vào môi trường, tính thời gian đun sôi nước. Biết nhiệt dung riêng của nước 4 200 J/kg.K.


Cho mạch năng lượng điện như hình

*

Trong đó (R_1 = 8Omega ,R_2 = 2Omega ). Hiệu điện gắng hai đầu đoạn mạch UAB = 12V.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Đại 10 Sgk, Giải Bài Tập Trang 13 Sgk Đại Số 10 Bài 1, 2, 3

a) Tính cường độ mẫu điện qua mạch và hiệu điện ráng giữa 2 đầu mỗi năng lượng điện trở? 

b) Tính nhiệt lượng lan ra bên trên mỗi điện trở vào 10 phút? 


Hai dây dẫn đồng chất được mắc nối tiếp, một dây gồm chiều dài l1 = 2m, huyết diện S1 = 0,5mm². Dây kia gồm chiều dài l2 = 1m, ngày tiết diện S2 = 1mm². Cho loại điện có cường độ I chạy qua hai dây. Mối quan hệ của sức nóng lượng tỏa ra trên mỗi dây dẫn được viết như sau:


Có hai năng lượng điện trở R1 và R2. Nếu thuộc mắc vào trong 1 hiệu điện thay thì nếu chỉ mắc R1 thì sau 15 phút nước sôi. Nếu chỉ mắc R2 thì sau nửa tiếng nước sôi. Hãy tính thời hạn nước sôi nếu như mắc hai điện trở nối tiếp.