tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Đốt cháy hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp X bao gồm hai ancol 1-1 chức, thuộc dãy đồng đẳng, chiếm được 15,68 lít khí C O 2 (đktc) cùng 17,1 gam nước. Phương diện khác, tiến hành phản ứng este hóa m gam X với 15,6 gam axit axetic, thu được a gam este. Biết năng suất phản ứng este hóa của nhị ancol đều bằng 60%. Cực hiếm của a là

A.

Bạn đang xem: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp x gồm 2 ancol đơn chức cùng dãy đồng đẳng

15,48

B. 25,79

C. 24,80.

D. 14,88.


*

Chọn D

*


Đốt cháy các thành phần hỗn hợp X bao gồm 2 ancol 1-1 chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng nhận được 15,68 lít CO2, với 17,1 gam H2O. Mặt khác triển khai phản ứng este hóa m gam X cùng với 15,6 gam axit axetic thu được a gam este. Biết công suất phản ứng của cả 2 ancol là 60%. Quý giá của a là:

A. 25,79.

B. 15,48.

C. 24,80.

D. 14,88.


Hỗn hòa hợp X bao gồm một axit cacboxylic no, 1-1 chức, mạch hở và một ancol đối chọi chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 21,7 gam X, nhận được 20,16 lít khí C O 2 (đktc) với 18,9 gam H 2 O . Tiến hành phản ứng este hóa X với công suất 60%, thu được m gam este. Quý giá của m là

A. 15,30

B. 12,24

C. 10,80

D. 9,18


Đốt cháy trọn vẹn 10,24 gam hỗn hợp A bao gồm một axit no 1-1 chức mạch hở với một ancol no đối kháng chức mạch hở thu được 9,408 lít CO2 (đktc) với 9,36 gam nước. Nếu lấy 5,12 gam A ở trên thực hiện phản ứng este hóa với năng suất 75% thì nhận được m gam este. Quý hiếm gần đúng duy nhất của m là ?

A. 6,5.

B. 3,82.

C. 3,05.

D. 3,85


Hỗn phù hợp E bao gồm axit cacboxylic solo chức X, axit cacboxylic nhì chức Y (X cùng Y rất nhiều mạch hở, có cùng số links π) cùng hai ancol solo chức Z, T thuộc thuộc dãy đồng đẳng, tiếp tục (MZ T). Đốt cháy hoàn toàn m gam E, nhận được 1,3 mol CO2 cùng 1,5 mol H2O. Mặt khác, tiến hành phản ứng este hóa m gam E (giả sử hiệu suất các phản ứng là 100%), chiếm được 33,6 gam sản phẩm hữu cơ chỉ cất este. Phần trăm trọng lượng của T trong hỗn hợp E gần quý hiếm nào nhất sau đây?

A. 12%.

B. 10%.

C. 21%.

D. 26%.


Hỗn hợp X bao gồm một ancol và một axit cacboxylic hầu như no đơn chức với mạch hở gồm cùng số nguyên tử cacbon vào phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 13,6 gam X thu được lít khí CO2 11,2 lít (đktc). Đun nóng 13,6 gam X với xúc tác H2SO4 sệt thu được m gam este (giả sử năng suất phản ứng este hóa bằng 60%). Quý giá của m sát nhất với giá trị như thế nào sau đây:

A. 13,2

B. 8,8

C. 5,28

D. 7,92


Hỗn phù hợp Z tất cả ancol X no, mạch hở và axit cacboxylic Y no, solo chức, mạch hở (X với Y có cùng số nguyên tử C vào phân tử). Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol Z đề nghị 31,36 lít (đktc) khí O2, thu được 26,88 lít (đktc) khí CO2 cùng 25,92 gam H2O. Mặt khác, nếu làm cho nóng 0,4 mol Z với H2SO4 sệt để triển khai phản ứng este hóa (hiệu suất 75%) thì chiếm được m gam este. Cực hiếm của m là

A. 10,4

B. 36,72 gam

C. 10,32 gam

D. 12,34 gam


Hỗn hợp Z có ancol X no, mạch hở với axit cacboxylic Y no, đối chọi chức, mạch hở (X với Y tất cả cùng số nguyên tử C trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol Z nên 31,36 lít (đktc) khí O2, thu được 26,88 lít (đktc) khí CO2 cùng 25,92 gam H2O. Khía cạnh khác, nếu làm cho nóng 0,4 mol Z cùng với H2SO4 quánh để triển khai phản ứng este hóa (hiệu suất 75%) thì thu được m gam este. Quý giá của m là

A. 36,72 gam

B. 10,32 gam

C. 10,4 gam

D. 12,34 gam


Cho hỗn hợp A tất cả một este nhị chức, mạch hở và 2 ancol đơn chức, mạch hở, kế tiếp trong hàng đồng đẳng. Đun nóng 18,48 gam A với dung dịch NaOH dư, thu được 5,36 gam một muối hạt hữu cơ duy nhất và hỗn hợp hai ancol B. Đun nóng toàn thể B cùng với H2SO4 sệt ở 140° nhận được m gam hỗn hợp ete. Biết công suất phản ứng ete hóa của 2 ancol vào B rất nhiều là 80%. Biết rắng đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol A bắt buộc dùng 5,152 lít khí O2 (đktc), chiếm được 7,48 gam CO2 cùng 4,5 gam H2O. Giá chỉ trị gần nhất của m là

A. 9

B. 4

C. 10

D. 11


Lớp 12 hóa học
1
0

Cho hỗn hợp A tất cả một este nhị chức, mạch hở cùng 2 ancol 1-1 chức, mạch hở, tiếp đến trong dãy đồng đẳng. Đun rét 18,48 gam A với hỗn hợp NaOH dư, chiếm được 5,36 gam một muối hạt hữu cơ độc nhất vô nhị và tất cả hổn hợp hai ancol B. Đun nóng toàn bộ B với H2SO4 đặc sinh hoạt 140° thu được m gam hỗn hợp ete. Biết hiệu suất phản ứng ete hóa của 2 ancol vào B hầu như là 80%. Biết rắng đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol A cần dùng 5,152 lít khí O2 (đktc), nhận được 7,48 gam CO2 và 4,5 gam H2O. Giá bán trị gần nhất của m là

A. 9

B. 4

C.

Xem thêm: Thất Hình Đại Tội Movie Tù Nhân Của Bầu Trời, Access Denied

 10

D. 11


Lớp 12 hóa học
1
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)