tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

Dựa vào cơ quan tạo nên ở cây để nhận thấy thực vật gồm hoa và thực vật không có hoa.

Bạn đang xem: Dựa vào đặc điểm nào để nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa

- Thực vật tất cả hoa : cơ quan chế tạo ra là hoa, quả , hạt.

- Thực vật không có hoa: cơ quan sinh sản không hẳn là hoa, quả, hạt.1. Gồm mấy các loại quả chính cho biết thêm đặc điểm của từng loại.

2. Hạt tất cả những bộ phận nào rõ ràng hạt một lá mầm và hai lá mầm.

3. Cho thấy đặc điểm của thực vật dụng hạt kín? Dựa vào điểm lưu ý nào để nói cách khác thực đồ gia dụng hạt kín là nhóm tiến hóa nhất trong số nhóm thực vật.


Thực vật không có hoa không giống thực vật gồm hoa ở những điểm như thế nào ?

A.Thực vật không có hoa thì cả đời bọn chúng không khi nào ra hoa.

B.Thực vật tất cả hoa đến một thời kì cố định trong đời sống thì ra hoa, tạo ra quả và kết hạt.

C.Câu A với B đúng.

D.Câu A với B sai.

Xem thêm: Một Đội Công Nhân Chuẩn Bị Gạo Cho 40 Người Ăn Trong 15 Ngày


Rêu không giống với thực vật tất cả hoa ở điểm sáng nào sau đây ?

A. Thân chưa tồn tại mạch dẫn và chưa phân nhánh

B. Chưa xuất hiện rễ chủ yếu thức

C. Chưa xuất hiện hoa

D. Tất cả các phương án đưa ra


Rêu khác với thực vật tất cả hoa ở đặc điểm nào dưới đây ?

A. Thân chưa có mạch dẫn và chưa phân nhánh

B. Chưa xuất hiện rễ thiết yếu thức

C. Chưa tồn tại hoa

D. Tất cả các phương án đưa ra


Rêu không giống với thực vật gồm hoa ở điểm sáng nào dưới đây ?

A. Thân chưa có mạch dẫn và không phân nhánh

B. Chưa tồn tại rễ thiết yếu thức

C. Chưa tồn tại hoa

D. Toàn bộ các cách thực hiện đưa ra


1.+Tại+sao+người+ta+nói+nếu+không+có+thực+vật+thì+cũng+không+có+loài+người+?2.+Đặc+điểm+để+phân+biệt+lớp+2+lá+mầm+&+lớp+1+lá+mầm+là+gì?+Dựa+vào+đó+nêu+đặc+điểm+c...">

1. Vì sao người ta nói nếu không có thực vật dụng thì cũng không tồn tại loài fan ?

2. Đặc điểm để riêng biệt lớp 2 lá mầm & lớp 1 lá mầm là gì? dựa vào đó nêu đặc điểm của lớp 2 lá mầm & lớp 1 lámầm.

3. Thực vật dụng ở cạn xuất hiện trong đk nào? cơ thể của chúng gồm gì khác so với thực trang bị ở nước?

4. Thực trang bị Hạn bí mật xuất hiện trong điều kiện nào? Đặc điểm gì giúp chúng thích nghi được trong điều kiện đó ?

5. Ví như ta thừa nhận rằng: sau khi có mưa lớn, khu đất ở đồi trọc bị sói mòn, hãy cho biết thêm điều gì xảy ra tiếp đến ?


Lớp 6 Sinh học tập
9
1

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)


Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)