Đun lạnh m gam các thành phần hỗn hợp X gồm những chất gồm cùng một các loại nhóm chức cùng với 600 ml dung dịchNaOH 1,15M thu được dung dịch Y đựng muối của một axit cacboxylic đơn chức cùng 15,4 gam khá Z gồm các ancol. Cho toàn cục Z công dụng với mãng cầu dư nhận được 5,04 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch Y, nung nóng chất rắn nhận được với CaO cho đến khi bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được 7,2 gam một chất khí. Giá trị của m là
Bạn đang xem: Đun nóng m gam hỗn hợp x gồm các chất có cùng một loại nhóm chức

(n_R(OH)_n = frac0,45n)

( + ),,n_NaOH = n_RCOONa = 0,45 X = mmuối + mancol – mNaOH làm phản ứng


$eginalign& R(OH)_nxrightarrowNafracn2H_2 \ & Rightarrow n_R(OH)_n=frac0,45n \ endalign$

(eginarrayl(R'C mOOH)_nR + nNaOH o nRCOONa + R(OH)_n\ Rightarrow n_NaOH = n_RCOONa = 0,45 muối bột C2H5COONa

Theo định giải pháp bảo toàn khối lượng: mX = mmuối + mancol – mNaOH phản bội ứng = 0,45.96 + 15,4 – 0,45.40 = 40,6 gam


Đáp án buộc phải chọn là: b


...

Bài tập gồm liên quan


Bài tập phản nghịch ứng cộng (H2) anđehit Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho CH3CHO làm phản ứng cùng với H2 (xt Ni, nung nóng) thu được


Cho anđehit cộng H2 theo bội nghịch ứng sau: CnH2n+1-2aCHO + xH2 → CnH2n+1CH2OH. Hệ số x của H2 bằng


Hiđro hóa chất hữu cơ X nhận được (CH3)2CH-CH2-CH2OH. Hóa học X mang tên là


Cho các chất: CH3CH2CHO (1), CH2=CHCHO (2), (CH3)2CHCHO (3), CH2=CHCH2OH (4). Số đông chất phản nghịch ứng hoàn toàn với lượng dư H2 (Ni, to) thu được thuộc một thành phầm là


Có bao nhiêu đồng phân gồm cùng cách làm là C3H6O bao gồm khả năng chức năng với H2 (Ni, to) tạo ra ancol 1-1 chức mạch hở ?


Hợp hóa học A đựng C, H, O bao gồm M 2 (xt Ni) xuất hiện ancol đựng C bậc IV vào phân tử. Công thức của A là


Cho sơ thứ sau: C3H6 → C3H7Br → C3H8O → C3H6O (X). Biết những chất phần lớn là thành phầm chính. X bao gồm những đặc thù là


Hiđro hóa hoàn toàn 3,0 gam một anđehit A được 3,2 gam ancol. A có công thức phân tử là


Thể tích H2 (0oC và 2 atm) vừa đủ để công dụng với 11,2 gam anđehit acrylic là


Cho 14,6 gam tất cả hổn hợp 2 anđehit đối kháng chức, no liên tiếp công dụng hết với H2 tạo nên 15,2 gam hỗn hợp 2 ancol.Tổng số mol 2 ancol và trọng lượng anđehit có cân nặng phân tử to hơn là


Cho 7 gam hóa học A gồm CTPT C4H6O tính năng với H2 dư gồm xúc tác chế tác thành 5,92 gam ancol isobutylic. Tên của A và năng suất của phản nghịch ứng là


Anđehit A mạch hở phản ứng về tối đa cùng với H2 (Ni, toC) theo tỉ lệ thành phần 1 : 2, thành phầm sinh ra cho tác dụng hết với na thu được số mol H2 đúng bằng số mol A ban đầu. A là


Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hợp hóa học hữu cơ X, chiếm được 4 mol CO2. Chất X tác dụng được với Na, tham gia phản ứng tráng bạc và phản ứng với Br2theo tỉ lệ mol 1 : 1. Công thức kết cấu của X là


Đun rét V lít khá anđehit X cùng với 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) cho đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ nhận được một các thành phần hỗn hợp khí Y rất có thể tích 2V lít (các thể tích khí đo sinh sống cùng đk nhiệt độ, áp suất). Ngưng tụ Y thu được chất Z ; cho Z tính năng với Na ra đời H2 bao gồm số mol thông qua số mol Z vẫn phản ứng. Chất X là anđehit


Hiđro hóa trọn vẹn anđehit X chiếm được ancol Y. Đốt cháy trọn vẹn Y chiếm được CO2 với H2O theo tỉ lệ thành phần mol 2 : 3. Mặt khác, mang lại a mol X chức năng với AgNO3 dư trong NH3 đun cho nóng thu được 4a mol Ag. Toàn bô nguyên tử trong phân tử X là:


Cho hỗn hợp HCHO cùng H2 trải qua ống đựng bột Ni nung nóng. Dẫn toàn thể hỗn thích hợp thu được sau bội phản ứng qua bình đựng nước, thấy khối lượng bình tăng 23,6g. đem dung dịch vào bình cho chức năng hết với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được 43,2g Ag kim loại. Cân nặng CH3OH tạo thành trong phản bội ứng cùng hợp hiđro của HCHO là


Cho 0,1 mol anđehit solo chức, mạch hở X phản ứng đủ với 0,3 mol AgNO3 trong hỗn hợp NH3, nhận được 43,6 gam kết tủa. Mặt khác, hiđro hóa trọn vẹn 4 gam X buộc phải a mol H­2. Quý giá của a là:


Hợp chất hữu cơ X thuần chức (chỉ cất C,H,O). 5,8 gam X tính năng với lượng dư AgNO3 vào NH3 được 43,2 gam Ag. Hiđro hóa trọn vẹn 0,1 mol X được hóa học Y. Cục bộ Y phản ứng vừa không còn 4,6 gam Natri. Đốt cháy hoàn toàn X thu được


Đun lạnh m gam các thành phần hỗn hợp X gồm những chất bao gồm cùng một loại nhóm chức với 600 ml dung dịchNaOH 1,15M thu được dung dịch Y chứa muối của một axit cacboxylic solo chức và 15,4 gam tương đối Z gồm những ancol. Cho tổng thể Z chức năng với na dư nhận được 5,04 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch Y, nung nóng chất rắn chiếm được với CaO cho tới khi làm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 7,2 gam một chất khí. Giá trị của m là


Hỗn thích hợp X bao gồm 2 anđehit đối chọi chức A và B (MA B và số nguyên tử C trong B không thật 4). Mang lại 13,48 gam X công dụng hoàn toàn cùng với AgNO3 dư trong dung dịch NH3 thì chiếm được 133,04 gam kết tủa. Mặt khác cho 13,48 gam X tính năng hết cùng với H2 (Ni, t0) thu được hỗn hợp Y. Cho Y công dụng với mãng cầu dư chiếm được 3,472 lít H2 (đktc). Phần trăm cân nặng của A trong các thành phần hỗn hợp X hoàn toàn có thể là ?


Chia 10,4 gam láo lếu hợp bao gồm hai anđehit đơn chức là đồng đẳng tiếp đến thành hai phần bằng nhau:

- Phần một chức năng hoàn toàn cùng với lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3 đun nóng, thu được 54 gam Ag.

- Phần hai tính năng hoàn toàn cùng với H2 dư (xúc tác Ni, t0), thu được các thành phần hỗn hợp X có hai ancol Y cùng Z (MY Z). Đun lạnh X cùng với H2SO4 quánh ở 1400C, thu được 2,26 gam lếu láo hợp cha ete. Biết công suất phản ứng chế tạo ete của Z bằng 60%. Hiệu suất phản ứng tạo thành ete của Y bằng


Hỗn hòa hợp X gồm H2 với 2 anđehit (no, đơn chức, mạch hở, M 3/NH3 dư, thu được m gam kết tủa. Giá bán trị lớn số 1 của m là


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Tổng Hợp Công Thức Vật Lý 12 Ôn Thi Đại Học, Tổng Hợp Công Thức Vật Lý 12 Ôn Thi Thptqg

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.