Cho 7,2 gam etylamin vào hỗn hợp HNO3 loãng, dư, sau bội phản ứng dứt thu được m gam muối. Cực hiếm của m là
Bạn đang xem: Cho 7,2 gam etylamin vào dung dịch hno3 loãng, dư, sau phản ứng kết thúc thu

*
*
*
*
*
*
*
*

Khi cho metylamin với anilin lần lượt tác dụng với HBr và dung dịch FeCl2 vẫn thu được kết quả nào tiếp sau đây ?


Bốn ống thử đựng các hỗn hợp sau: (1) benzen + phenol ; (2) anilin + dd HCl dư ; (3) anilin + dd NaOH; (4) anilin + H2O. Ống nghiệm nào bao gồm sự bóc lớp các chất lỏng ?


Cho hỗn hợp metylamin cho tới dư lần lượt vào từng ống thử đựng những dung dịch AlCl3, FeCl3, Zn(NO3)2, Cu(NO3)2, HCl. Số hóa học kết tủa còn lại là :


Mùi tanh của cá gây ra bởi lếu láo hợp những amin và một trong những tạp hóa học khác. Để đánh tan mùi tanh của cá, trước khi nấu nên


Cho anilin tính năng vừa đủ với dung dịch HCl nhận được 38,85 gam muối. Khối lượng anilin đã phản ứng là


Amin bậc nhất, đối kháng chức X chức năng vừa đầy đủ với lượng HCl tất cả trong 120 ml hỗn hợp HCl 0,1M thu được 0,81 gam muối. X là


Cho 15 gam hỗn hợp X gồm các amin: anilin, metylamin, đimetylamin, đietylmetylamin công dụng vừa đủ với 50 ml hỗn hợp HCl 1M. Trọng lượng sản phẩm thu được có giá trị là


Trung hòa hoàn toàn 8,88 gam một amin (bậc một, mạch C không phân nhánh) bởi axit HCl, tạo thành 17,64 gam muối. Amin tất cả công thức là


Cho 0,76 gam hỗn hợp X tất cả hai amin đơn chức, bao gồm số mol bởi nhau, phản nghịch ứng trọn vẹn với hỗn hợp HCl dư, chiếm được 1,49 gam muối. Trọng lượng của amin gồm phân tử khối bé dại hơn vào 0,76 gam X là


Cho m gam amin đơn chức bậc 1 X tác dụng với hỗn hợp HCl vửa đầy đủ thu được m + 7,3 gam muối. Đốt cháy hoàn toàn m gam X yêu cầu 23,52 lít khí O2 (đktc). X hoàn toàn có thể là


Hỗn phù hợp X bao gồm AlCl3 và CuCl2. Hòa tan tất cả hổn hợp X vào nước dư nhận được 200 ml hỗn hợp A. Sục khí metylamin tới dư vào trong dung dịch A nhận được 11,7 gam kết tủa. Mặt khác, mang lại từ từ hỗn hợp NaOH cho tới dư vào dung dịch A thu được 9,8 gam kết tủa. Mật độ mol/l của AlCl3 và CuCl2 trong hỗn hợp A theo lần lượt là


Để làm phản ứng không còn với 400 ml dung dịch tất cả hổn hợp HCl 0,5M cùng FeCl3 0,8M cần bao nhiêu gam hỗn hợp gồm metylamin cùng etylamin tất cả tỉ khối so với H2 là 17,25 ?


Hỗn vừa lòng X có chất A (C5H16O3N2) và chất B (C4H12O4N2) công dụng với dung dịch NaOH đầy đủ đung nóng cho tới khi bội phản ứng xảy ra trọn vẹn rồi cô cạn nhận được m gam tất cả hổn hợp Y tất cả 2 muối hạt D với E (MD E) với 4,48 lit khí (dktc) tất cả hổn hợp Z có 2 amin no đơn chức đồng đẳng tiếp nối có tỉ khối so với H2 bằng 18,3. Cân nặng của muối hạt E trong hỗn hợp Y là :


Cho 10 gam amin đơn chức X bội phản ứng trọn vẹn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu trúc amin bậc 1 của X là:


Cho 5,2 gam tất cả hổn hợp Y tất cả hai amin đối kháng chức, no, mạch hở tác dụng vừa đầy đủ với dung dịch HCl chiếm được 8,85 gam muối. Biết trong hỗn hợp, số mol nhì amin bởi nhau. Bí quyết phân tử của nhì amin là :


Cho 1,52 gam hỗn hợp hai amin no, đối chọi chức (được trộn với số mol bằng nhau) tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl, thu được 2,98 gam muối. Tóm lại nào dưới đây không đúng ?


Cho đôi mươi gam lếu láo hợp có 3 amin no, đối chọi chức, là đồng đẳng tiếp tục của nhau chức năng vừa đầy đủ với dung dịch HCl, cô cạn dung dịch thu được 31,68 gam tất cả hổn hợp muối. Giả dụ 3 amin trên được trộn theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 10 : 5 và thứ từ bỏ phân tử khối tăng nhiều thì CTPT của 3 amin là ?


Chất X chứa (C,H,N). Biết % cân nặng N vào X là 45,16%. Khi mang X tính năng với HCl chỉ tạo thành muối bao gồm dạng RNH3Cl. X là:


Khi cho 13,95 gam anilin tính năng hoàn toàn với 0,2 lít dung dịch HCl 1M thì trọng lượng của muối phenylamoni clorua thu được là


Cho 1 dung dịch chứa 6,75 gam một amin no đơn chức, bậc I chức năng với dung dịch AlCl3 dư nhận được 3,9 gam kết tủa. Amin gồm công thức là


Cho 30 gam hỗn hợp hai amin đối kháng chức chức năng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1,5M, chiếm được dung dịch cất 47,52 gam hỗn hợp muối. Quý hiếm của V là


Cho 9,3 gam một ankyl amin X chức năng với hỗn hợp FeCl3 dư chiếm được 10,7 gam kết tủa. Công thức kết cấu của X là
Xem thêm: Tác Dụng Đinh Lăng - Đinh Lăng Và Những Điều Không Ngờ

Hỗn hòa hợp E gồm tía amin no, đối chọi chức. Đốt cháy hoàn toàn m gam E bằng O2, nhận được CO2, H2O cùng 0,336 lít khí N2 (đktc). Phương diện khác, để tác dụng với m gam E bắt buộc vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là


Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol tất cả hổn hợp X gồm metylamin, đimetylamin với trimetylamin phải dùng 0,3 mol O2 chiếm được CO2, H2O cùng N­2. Nếu lấy 11,4 gam X trên công dụng với hỗn hợp HNO3 dư, thu được lượng muối là