2Fe+9H

*
SO đặc--->Fe2(SO4)3+3SO2+6H2O (điều kiện: nhiệt độ)

nhưng bởi fe dư nên gồm phản ứng:

Fe+ Fe2(SO4)3->3FeSO4

Do đó fe dư tác dụng với H2SO4 là:

Fe+2H2SO4đặc---> FeSO4+SO2+2H2O (điều kiện: nhiệt độ)
Bạn đang xem: Fe dư + h2so4 đặc nóng

Hòa tan 20,65 gam hỗn hợp kim loại Al, Fe bởi dd axit H2SO4 loãng dư nhận được 16,24 lít khí hidro (đktc)
Hòa rã 20,65 gam hỗn hợp kim loại Al, Fe bởi dd axit H2SO4 loãng dư chiếm được 16,24 lít khí hidro (đktc). Khẳng định thành phần tỷ lệ ... , tính cân nặng axit vẫn phản ứng và khối lượng muối sinh ra
Cho đúng theo X bao gồm Al, Fe, Na công dụng với H2SO4 loãng dư thu được V lít khí H2.Mặt khác cầm cố Fe cùng Na bằng sắt kẽm kim loại R , rồi lại cho chức năng với H2SO4 loãng dư như bên trên cũng nhận được V lít khí H2 cùng đk và dd B.Biết khối lượng của R bằng 1/2 khối lượng của Na với Fe. ... 98 lít nghỉ ngơi đktc.Tính cân nặng kết tủa lớn nhất thu được khi đến V lít dd bao gồm hỗn vừa lòng NaOH 2 M cùng ba(OH)2 0,6 M vào B.Tính V?
Cho 11,2 gam Fe cùng 2,4 gam Mg chức năng hết với hỗn hợp H2SO4 loãng dư sau làm phản ứng thu được hỗn hợp A với V lít khí H2 đktc. đến dung dịch ... I lượng trọng lượng không đổi được m gam. Tính quý giá m.
Khi cho cùng một lượng sắt kẽm kim loại M vào dung dịch HNO3 đặc nóng dư với dung dịch H2SO4 loãng dư, bội nghịch ứng trọn vẹn thì thể tích khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất) thu được gấp 3 lần thể tích khí H2 ở cùng điều kiện nhiệt độ với áp suất. Cân nặng muối sunfat thu được bởi 62,81% cân nặng muối nitrat tạo nên thành. Xác minh kim nhiều loại M.
 Cho 17,6 gam tất cả hổn hợp Cu, Fe tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng – dư, thu được 4,48 lít khí (đkc). Phương diện khác, cũng lượng các thành phần hỗn hợp 2 sắt kẽm kim loại trên chức năng với dung dịch H2SO4 đặc – nóng – dư, thu được V lít khí SO2 (đkc). A) Tính % cân nặng mỗi kim loại trong hỗn hợp? b) Tính V? c) Dẫn khí SO2 thu được nghỉ ngơi trên vào 150ml hỗn hợp NaOH 1M. Tính khối lượng muối thu được?
Thực hiện tại phản ứng este hóa thân axit axetic cùng etanol khi có mặt H2SO4 đặc, nấu nóng và cát (SiO2). Sau khi phản ứng đạt mang đến trạng thái cân ... ;un nóng nhằm mục tiêu làm mang lại nước bay hơi cấp tốc hơn. A. 2 B. 3 C. 5 D.4


Xem thêm: 25251325 Là Gì ? Giải Thích Đúng Nhất Bạn Chưa Đọc Bao Giờ! 25251325 Là Gì

Hòa tan hoàn toàn 7,68 gam kim loại M cùng với H2SO4 đặc, nóng, dư. Sau khi phản ứng kết thúc chiếm được 2,688 lít khí SO2 (đkc). A) xác định tên kim loại M? b) Dẫn tổng thể lượng khí SO2 hiện ra ở trên hấp thụ trọn vẹn vào 200ml hỗn hợp NaOH 8% (d = 1,25 g/ml). Tính C% của những chất trong hỗn hợp sau phản bội ứng?