Bài toán tìm giá trị lớn nhất (GTLN), giá trị nhỏ dại nhất (GTNN) của hàm số xuất hiện thêm khá thường xuyên trong những đề thi toán học. Với nhiều mức độ, những dạng không giống nhau. Hiểu được sự khó khăn của học viên khi bước đầu tiếp xúc với các dạng bài bác này, bài xích học từ bây giờ randy-rhoads-online.com sẽ tổng phù hợp lại cụ thể các dạng toán và kỹ năng và kiến thức liên quan mang đến GTLN, GTNN vào toán học tập và đặc biệt là chương trình toán lớp 12.


Lý thuyết giá bán trị mập nhất nhỏ dại nhất của hàm số

Cho hàm số y = f(x) xác định trên tập D.

+) Số M được hotline là giá trị lớn nhất (GTLN) của hàm số y = f(x) bên trên tập D giả dụ f(x) ≤ M với đa số x ∈ D cùng tồn tại x0 ∈ D thế nào cho f(x0) = M.

Kí hiệu:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

#7. Cầm tắt triết lý và bài xích tập trắc nghiệp GTLN GTNN của hàm số

Thông tin tài liệu
Tác giả
Số trang35
Lời giải đưa ra tiết

Mục lục tài liệu: