thắc mắc 1 trang 21 SGK Hình học tập 10

Giải câu hỏi 1 trang 21 SGK Hình học tập 10. Hãy tìm phương pháp xác xác định trí quân xe với quân mã bên trên bàn cờ vua (h.1.21)....

Bạn đang xem: Giải bài tập hình học 10 bài 4

Xem giải thuật


câu hỏi 2 trang 22 SGK Hình học tập 10

Giải câu hỏi 2 trang 22 SGK Hình học 10. Hãy phân tích các vectơ ...

Xem giải thuật


câu hỏi 3 trang 24 SGK Hình học 10

Giải thắc mắc 3 trang 24 SGK Hình học tập 10. Search tọa độ của các điểm A, B, C vào hình 1.26....

Xem lời giải


câu hỏi 4 trang 24 SGK Hình học tập 10

Giải câu hỏi 4 trang 24 SGK Hình học 10. Hãy chứng tỏ công thức trên....

Xem lời giải


câu hỏi 5 trang 25 SGK Hình học tập 10

Giải câu hỏi 5 trang 25 SGK Hình học tập 10. Call G là giữa trung tâm của tam giác ABC...

Xem giải mã


bài xích 2 trang 26 sgk hình học tập lớp 10

Giải bài xích 2 trang 26 SGK Hình học tập 10. Trong mặt phẳng tọa độ các mệnh đề sau đúng tuyệt sai?

Xem giải mã


bài bác 3 trang 26 sgk hình học lớp 10

Giải bài xích 3 trang 26 SGK Hình học 10. Tìm kiếm tọa độ của những vec tơ sau:

Xem lời giải


bài 4 trang 26 sgk hình học tập lớp 10

Trong mặt phẳng Oxy. Các khẳng định sau đúng xuất xắc sai?

Xem lời giải


bài bác 5 trang 27 sgk hình học tập lớp 10

Giải bài bác 5 trang 27 (Hệ trục tọa độ) SGK Hình học tập 10. Trong các mặt phẳng Oxy mang lại điểm...

Xem lời giải


bài 6 trang 27 sgk hình học lớp 10

Cho hình bình hành ABCD tất cả A(-1; -2), B(3;2), C(4;-1). Tìm tọa độ điểm D.

Xem giải thuật


bài bác 7 trang 27 sgk hình học tập lớp 10

Giải bài 7 trang 27 SGK Hình học tập 10. Những điểm A"(-4; 1), B"(2;4), C(2, -2) theo thứ tự là trung điểm của các cạnh BC, CA cùng AB của tam giác ABC.

Xem thêm: - Please Wait

Xem lời giải


bài xích 8 trang 27 sgk hình học tập lớp 10

Giải bài xích 8 trang 27 SGK Hình học tập 10. Hãy phân tích vectơ

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép randy-rhoads-online.com giữ hộ các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.