Giải bài xích Tập chất hóa học 10 – bài xích 12 : link ion – Tinh thể ion góp HS giải bài tập, cung cấp cho hồ hết em một mạng lưới khối hệ thống kỹ năng và kỹ năng và kiến thức và hình thành thói quen học tập thao tác khoa học, làm căn cơ cho việc tăng trưởng tích điện nhận thức, năng lượng hành vi :

Bài 1 (trang 59 SGK Hóa 10): liên kết hóa học tập trong NaCl được xuất hiện là do.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 bài 12

A. Nhị hạt nhân nguyên tử hút electron hết sức mạnh.


B. Mỗi nguyên tử Na cùng Cl góp chung 1 electron .C. Từng nguyên tử đó nhường hoặc thu electron để biến chuyển những ion trái lốt hút nhau .D. Na → mãng cầu + e ; Cl + e → Cl – ; mãng cầu + + Cl – → NaCl .Chọn giải đáp đúng nhất

Lời giải:

D đúng

Bài 2 (trang 59 SGK Hóa 10): Muối ăn uống ở thể rắn là

A. Những phân tử NaClB. Những ion na + và Cl –C. Các tinh thể hình lập phương : hầu như ion na + cùng Cl – được phân bổ luân phiên những đặn trên từng đỉnh .D. Những tinh thể hình lập phương : phần đa ion na + với Cl – được phân bổ luân phiên đa số đặn thành từng phân tử riêng rẽ .Chọn câu trả lời đúng duy nhất .

Lời giải:

C đúng .

Bài 3 (trang 60 SGK Hóa 10): a) Viết cấu hình electron của cation liti (Li+) với anion oxit (O2-).

b ) các điện tích sinh hoạt ion Li + cùng O2 – do đâu mà có ?c ) Nguyên tử khí hiếm nào có thông số kỹ thuật electron giống Li + với nguyên tử khí hi hữu nào có thông số kỹ thuật kỹ thuật electron tương đương O2 – .d ) vì chưng sao 1 nguyên tử oxi kết hợp được với 2 nguyên tử liti ?

Lời giải:

a ) cấu hình electron của cation liti ( Li + ) là một s2 với anion oxit ( O2 – ) là 1 s22s22p6 .b ) Điện tích làm việc Li + bởi mất 1 e mà có, năng lượng điện ở O2 – bởi vì O dìm thêm 2 e mà bao gồm .c ) Nguyên tử khí hi hữu He có thông số kỹ thuật electron tương đương Li +

Nguyên tử khí thảng hoặc Ne có cấu hình electron tương đương O2-d ) vị mỗi nguyên tử liti chỉ hoàn toàn rất có thể nhường 1 e, nhưng mà một nguyên tử oxi thu 2 e .2L i → 2L i + + 2 e ;O + 2 e → O2 – ;2L i + + O2 – → Li2O .

Bài 4 (trang 60 SGK Hóa 10): xác định số proton, notron, electron trong các nguyên tử cùng ion sau:

Lời giải:

Số proton, notron, electron giữa những nguyên tử và ion sau :

*

Bài 5 (trang 60 SGK Hóa 10): so sánh số electron trong các cation sau: Na+, Mg2+, Al3+

Lời giải:

Các ion mãng cầu +, Mg2 +, Al3 + đều có 10 electron .Vì ZNa = 11 ⇒ Na tất cả 11 e ⇒ na + gồm 11 – 1 = 10 eZMg = 12 ⇒ Mg tất cả 12 e ⇒ Mg2 + có 12 – 2 = 10 eZAl = 13 ⇒ Al bao gồm 13 e ⇒ Al3 + có 13 – 3 = 10 e

Bài 6 (trang 60 SGK Hóa 10): trong số hợp chất sau đây, hóa học nào đựng ion nhiều nguyên tử, nói tên các ion đa nguyên tử đó:

a ) H3PO4 .b ) NH4NO3 .c ) KCl .d ) K2SO4 .e ) NH4Cl .

Xem thêm: Lý Thuyết Phân Tích Cảnh Hạ Huyệt Trong Đoạn Trích Sau, Cảnh Hạ Huyệt Trong Hạnh Phúc Của Một Tang Gia

f) Ca(OH)2.Lời giải:

H3PO4NH4NO3K2SO4NH4ClCa(OH)2
Ion nhiều nguyên tửIon PO43-NH4+ với NO3–SO42-NH4+OH–
Tên gọiAnion photphatCation amoni NH4+ cùng Anion nitrat NO3–Anion sunphatCation amoniAnion hidroxit