- Chọn bài bác -Bài 1: Sự năng lượng điện liBài 2: Axit, bazơ với muốiBài 3: Sự điện li của nước. PH. Chất chỉ thị axit-bazơBài 4: làm phản ứng đàm phán ion vào dung dịch những chất điện liBài 5: Luyện tập: Axit, bazơ với muối. Phản nghịch ứng hội đàm ion vào dung dịch những chất điện liBài 6: Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Làm phản ứng điều đình ion trong dung dịch những chất năng lượng điện li

Xem tổng thể tài liệu Lớp 11: trên đây

Giải bài xích Tập hóa học 11 – bài bác 3: Sự năng lượng điện li của nước. PH. Chất thông tư axit-bazơ giúp HS giải bài tập, cung ứng cho những em một hệ thống kiến thức và xuất hiện thói quen học tập thao tác khoa học, làm nền tảng cho bài toán phát triển năng lượng nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 14 SGK Hóa 11): Tích số ion của nước là gì và bằng bao nhiêu làm việc 25oC?

Lời giải:

Tích số ion của nước là tích số của mật độ H+ với nồng độ OH– ( ) vào nước và cả trong những dung dịch loãng của những chất không giống nhau. Ở 25oC bằng thực nghiệm, bạn ta xác định được = = 10-7 (M).

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa lớp 11 bài 3

Vậy tích số ion của nước (ở 25oC) là = 10-14.

Bài 2 (trang 14 SGK Hóa 11): phát biểu định nghĩa môi trường thiên nhiên axit, trung tính và kiềm theo nồng độ H+ và pH?

Lời giải:

– môi trường xung quanh axit là môi trường thiên nhiên trong đó > hay > 10-7 M hoặc pH +> = = 10-7 M hoặc pH = 7.

– môi trường thiên nhiên kiềm là môi trường xung quanh trong kia –> hay -7 milimet hoặc pH > 7.

Bài 3 (trang 14 SGK Hóa 11): Chất chỉ thị axit – bazơ là gì? Hãy cho biết thêm màu của quỳ tím và phenolphtalein trong số khoảng pH khác nhau?

Lời giải:

Chất thông tư axit –bazơ là chất gồm màu biến đổi phụ ở trong vào quý hiếm pH của dung dịch.

Màu của quỳ tím trong những khoảng pH không giống nhau:

pHpH ≤ 66

Màu của phenolphtalien trong các khoảng pH khác nhau:

pHpH
Bài 4 (trang 14 SGK Hóa 11): Một dung dịch gồm = 1,5.10-5. Môi trường thiên nhiên của dung dịch này là:

A. Axit ; C. Kiềm

B. Trung tính ; D. Không xác minh được

Lời giải:

– Đáp án C

– từ = 1,5.10-5 (M) suy ra:

*

Vậy môi trường thiên nhiên của dung dịch là kiềm.

Xem thêm: Tìm Bài Thơ Tri Kỷ Khó Tìm, Thơ Về Tình Bạn Tri Kỷ Đáng Nhớ

Bài 5 (trang 14 SGK Hóa 11): Tính nồng độ H+, OH– cùng pH của hỗn hợp HCl 0,10M với dung dịch NaOH 0,010M?

Lời giải:

*

Bài 6 (trang 14 SGK Hóa 11): dung dịch HCl 0,010M, tích số ion của nước là:

A. > 1,0.10-14 ;

B. = 1,0.10-14

C. -14 ;

D. Không khẳng định được


Lời giải:

– Đáp án B.

– vì chưng tích số ion của nước là hằng số vào nước với cả trong số dung dịch loãng của các chất khác nhau.