Giải bài tập trang 9 bài bác 2 một vài oxit quan trọng đặc biệt Sách giáo khoa (SGK) chất hóa học 9. Câu 1: Bằng phương pháp hóa học tập nào có thể nhận biết được từng chất trong mỗi dãy chất sau ...

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa lớp 9 trang 9


Bài 1 trang 9 sgk hóa học 9

Bằng cách thức hóa học tập nào có thể nhận hiểu rằng từng chất trong mỗi dãy chất sau ?

a) Hai chất rắn màu trắng là CaO cùng Na2O.

b) Hai hóa học khí ko màu là CO2 cùng O2.

Viết các phương trình hóa học.

Bài giải:

a) đem mỗi chất bỏ vào mỗi ly đựng nước, khuấy cho đến khi chất bỏ vô không tan nữa, tiếp nối lọc để thu mang hai dung dịch. Dẫn khí CO2 vào mỗi dung dịch:

Nếu ở dung dịch nào mở ra kết tủa (làm hỗn hợp hóa đục) thì đó là dung dịch Ca(OH)2, suy ra bỏ vào cốc ban sơ là CaO, nếu như không thấy kết tủa xuất hiện thêm chất bỏ vô cốc thuở đầu là Na2O.

Các phương trình hóa học đang xảy ra:

Na2O + H2O → 2NaOH

CaO + H2O → Ca(OH)2

2NaOH + CO2 → H2O + Na2CO3 (tan trong nước)

Ca(OH)2 + CO2 → H2O + CaCO3 (kết tủa không tan trong nước)

b) Sục hai chất khí ko màu vào nhị ống nghiệm đựng nước vôi Ca(OH)2 trong. Ống nghiệm làm sao bị vẩn đục, thì khí ban sơ là CO2, khí còn lại là O2.

Bài 2 trang 9 sgk chất hóa học 9

 Hãy nhận thấy từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phương thức hóa học.

a) CaO, CaCO3; b) CaO, MgO.

Viết phương trình hóa học

Bài giải:

a) đem mỗi hóa học cho ống nghiệm hoặc cốc chứa sẵn nước,

- Ở ống nghiệm làm sao thấy hóa học rắn tan với nóng lên, chất cho vô là CaO

- Ở ống thử nào không thấy chất rắn tan và không rét lên, chất bỏ vào là CaCO3

Phương trình hóa học:

CaO + H2O → Ca(OH)2

b) thực hiện thí nghiệm như câu a) chất không tan với ống nghiệm không nóng lên là MgO.

Xem thêm: Công Thức Lượng Giác Cần Nhớ, Các Công Thức Lượng Giác Toán 10 Đầy Đủ Nhất

Bài 3 trang 9 sgk chất hóa học 9

200ml hỗn hợp HCl bao gồm nồng độ 3,5M hòa tan vừa hết trăng tròn g tất cả hổn hợp hai oxit CuO và Fe2O3

a) Viết các phương trình hóa học

b) Tính khối lượng của mỗi oxit gồm trong tất cả hổn hợp ban đầu.

Bài giải:

 Số mol HCl = 3,5 . 0,2 = 0,7 mol

Gọi x, y là số mol của CuO với Fe2O3

a) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Phản ứng x → 2x x (mol)

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

Phản ứng: y → 6y 2y (mol)

Theo khối lượng hỗn phù hợp hai oxit và theo số mol HCl bội phản ứng, ta lập được hệ phương trình đại số:

*

Giải phương trình (1) (2) ta được x = 0,05 mol; y = 0,1 mol

b) mCuO  = 0,05 . 160 = 4 g

m Fe2O3 = đôi mươi – 4 = 16 g

Bài 4 trang 9 sgk hóa học 9

Biết 2,24 lít khí CO2 (đktc) chức năng vừa hết với 200 ml hỗn hợp Ba(OH)2 sản phẩm là BaCO3 với H2O